Przeglądanie grup użytkowników

Nazwa Gwiazdki Moderatorzy Użytkownicy
Obywatel AndrzejSwarzewski, Severino Castiglioni-Faradobus 37
Prezydent AndrzejSwarzewski 1
Wiceprezydent AndrzejSwarzewski 2
Minister AndrzejSwarzewski, Hewret Faradobus, Severino Castiglioni-Faradobus 6
Marszałek Sił Zbrojnych AndrzejSwarzewski 1
Żołnierz Ronon Dex 7
Policja Krajowa Maciej Kamiński 2
Marszałek Parlamentu Tadeusz Krasnodębski 1
Poseł Tadeusz Krasnodębski 7
Sędzia Ludowy (żadne) 1
Rada Przysięgłych (żadne) 1
Lennicy i kolonizatorzy Ametyst Faradobus 20
Obywatel brodryjski Mikołaj Patryk Dostojewski 10
Obywatel hasselandzki Piotr Pawel I 7
Lord Hasselandu Eddard Noqtern, Piotr Pawel I 3
Lord Szambelan Piotr Pawel I 1
Mer Eddard Noqtern, Piotr Pawel I 4
Sędzia Hasselandu Piotr Pawel I 0
Czynne prawo wyborcze AndrzejSwarzewski, Severino Castiglioni-Faradobus 29