Forum Republiki Bialeńskiej

Kultura i społeczeństwo => Uniwersytet Bialeński => Wydział Historii Bialenii => Wątek zaczęty przez: Maciej Kamiński w So, 30 Sty 2016, 19:17:33

Tytuł: Sympozjum historyczne dot. Orientyki (Immanuel, 7 sierpnia)
Wiadomość wysłana przez: Maciej Kamiński w So, 30 Sty 2016, 19:17:33
Szanowni,

od dłuższego czasu zastanawiałem się nad sympozjum historycznym, które usystematyzowałoby historię Orientyki, z którą Bialenia jest bardzo mocno związana pod względem historii przedinternetowej, głównie ze względu na jej położenie. Jak wiemy, żaden kraj nie utrzymywał przez całą swoją historię obecnych granic, a ingerencję w historię oponentów często nie są zbyt mile widziane, bez wcześniejszego uzgodnienia z drugim krajem. Jednak pewne fakty utrzymały mnie w tym, że musiały istnieć imperia, które nie ograniczały się do konfliktów z jednym krajem, zajmowały duże terytorium i jedyną możliwością uzgodnienia ich istnienia jest takie sympozjum. Wspólna historia i zespół ją tworzący będzie ważnym krokiem do integracji państw Orientyki i wspólnej, pozytywnej aktywności. Jako, iż Jego Ekscelencja Andrzej Swarzewski, rektor uniwersytetu zgodził się na takowe sympozjum, podjąłem się zadania prowadzenia tej inicjatywy.

Sympozjum rozpocznie się 11 sierpnia i póki co, nie przewiduję jego końca. Dlaczego? W moim zamierzeniu mamy usystematyzować całą historię Orientyki, a nie jedynie podpisać traktat o wspólnych celach, zamierzeniach, porozmawiać trochę i odesłać delegatów do swoich mikronacji. Taki cel, może jest ambitny, ale nie niemożliwy do zrealizowania, jeśli oczywiście będzie chęć wśród krajów (a zasadniczo to delegatów z ich akademii, czy uniwersytetów) ściśle znajdujących się na Orientyce, takich jak ZSKHiW, Surmenia, Austro-Węgry, czy Rotria (Skarland).

Będziemy poruszać się chronologicznie, otwierając później panele dyskusyjne odnośnie danych państwowości, gdy dojdziemy do konsensusu. Oczywiście, utworzone zostaną poszczególne tematy w których będziemy zbierać mapy, dane z innych mikronacji odnośnie ustalonej już historii, etc.

Mam szczerą nadzieję, że inicjatywa się powiedzie i do Szczytu Orientyki 2016 uda nam się skończyć to opus magnum (które miejmy nadzieję w ogóle powstanie :) ). 

Z wyrazami estymy,

KJM