Polubienia

Przejrzyj stronę ulubionych postów oraz otrzymanych polubień za posty użytkownika.


Polubione

Strony: [1] 2 3 ... 17
Wiadomości Liczba polubień
Lajki wróciły! A Ty?
Pamiętasz lajki, które kiedyś były na forum?
Właśnie wróciły!  :andronik:

Pt, 29 Sty 2016, 17:56:24
1
Odp: Zaprzysiężenie 11. Prezydenta Republiki Bialeńskiej Szanowni Państwo!
Ekscelencje!

Chciałbym serdecznie Państwu podziękować za złożone gratulacje. Jestem w stanie obiecać, że nie zawiodę Państwa, Obywateli i Republiki.

So, 06 Lut 2016, 21:16:30
1
Akt oskarżenia przeciwko Zdzisławowi Marlenie Pytkiewiczowi Eddard Noqter (21 lipca 2015 r.) :

Wysoki Sądzie,

Oskarżam Zdzisława Marlenę Pytkiewicza o popełnienie przestępstwa, określonego ustępem dwunastym oraz ustępem czternastym, artykułu dwunastego Kodeksu Cywilno-Karnego (Publiczne znieważenie państwa lub narodu sojuszniczego, pod groźbą kary dwóch miesięcy pozbawienia wolności. oraz Publicznie znieważenie głowy obcego państwa przebywającej na terenie Republiki Bialeńskiej, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności.)
Pan Zdzisławow Marlenia Pytkiewicz publicznie, na forum Republiki Bialeńskiej znieważył i oczernił kraj stowarzyszony - Królestwo Hasselandu jak również Króla Hasselandu Piotra Pawła I, który przebywa na terenie Republiki Bialeńskiej. Stało się to w sądzie Republiki Bialeńskiej, w tym temacie: http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index.php?topic=3636.0 . Jako obywatel zarówno RB jak i KH, czuję że moje państwo oraz mój władca zostali znieważeni tymi wypowiedziami:

Cytuj
(...) a jedynie prześmiewczą krytyką przestępstw popełnionych przed de Zayma, które następnie zostały przez reżim zatuszowane i zamiecione pod dywan, a człowiek, który powinien zawisnąć za kloning bez żadnych skrupułów unika odpowiedzialności za swoje czyny oraz z powodzeniem ponownie stoi za sterami reżimu jako król.

Cytuj
Pozdrawiam kochany sąd i sługusów reżimu,

Wnoszę o zastosowanie najsurowszego wyroku kary - pozbawienia wolności na okres trzech miesięcy.

Z wyrazami estymy,Cytuj


WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 19 sierpnia 2015 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Adam Aleksander margrabia von Haller

po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia br.
sprawy: Towarzysza Zdzisława Marleny Pytkiewicza
oskarżonej przez: Diuka Eddard Noqtern
o publiczne znieważenie państwa lub narodu sojuszniczego i publicznie znieważenie głowy obcego państwa przebywającej na terenie Republiki Bialeńskiej
to jest czyn z u.12, art.11 Kodeksu Cywilno-Karnego oraz z u.14, art.11 Kodeksu Cywilno-Karnego

Art.1.
Uznaje się oskarżonego winnym złamania u.12, art.11 Kodeksu Cywilno-Karnego.

Art.2.

Uznaje się oskarżonego niewinnym złamania u.14, art.11 Kodeksu Cywilno-Karnego.

Art.3.

Skazuje się oskarżonego na trzy tygodnie pozbawienia wolności.

Art.4.

Odwołanie od wyroku może nastąpić na drodze prawnej przewidzianej przez ustawę o sądownictwie.

UZASADNIENIE

Oskarżony nie dopuścił się obrazy monarchy hasselandzkiego, wyraził tylko swoją opinię odnośnie tzw. "afery kloningowej" w Królestwie Hasselandu oraz jej głównego bohatera, czyli obecnego monarchę tegoż Królestwa, do czego, każdemu obywatelowi Republiki Bialeńskiej, daje prawo lit. o) art.29., Konstytucji Republiki Bialeńskiej. W opinii Sądu użyte przez oskarżonego słowa choć momentami wyjątkowo "dosadne" (eg. "a człowiek, który powinien zawisnąć za kloning bez żadnych skrupułów unika odpowiedzialności") nie były w żadnym stopniu obraźliwe. Jednakże przeciwnie należy potraktować słowa oskarżonego dotyczące Królestwa Hasselandu, jako państwa oraz jego mieszkańców. O ile słowo "reżim" nie ma zabarwienia obraźliwego, o tyle nazywanie poddanych Jego Królewskiej Mości Piotra Pawła I "sługusami" z pewnością można uznać za obraźliwe, pogardliwe, tak zresztą definiuje to sformułowanie SJP. W opinii Sądu za obrazę państwa hasselandzkiego można uznać niniejsze stwierdzenie. "Przykro mi, że kraj, który dopiero co rozpoczął aktywność na bialeńskim forum od razu zabiera się za wprowadzanie swoich standardów takich jak usuwanie niewygodnych postów, kary więzienia za krytykę popełnianych przez reżim przestępstw." Z tej wypowiedzi tow.Pytkiewicza można wysunąć wniosek, jakoby Królestwo Hasselandu będąc już na serwerach bialeńskich prowadziło politykę usuwania postów oraz więżenia tych, którzy nie zgadzają się z hasselandzkim reżimem politycznym (naturalnie nie w znaczeniu pejoratywnym). W opinii Sądu takie stwierdzenia "naruszają godność" (v. definicja słowa "znieważyć") Królestwa Hasselandu, gdyż są nieprawdziwe (zaznaczmy, że odnosimy się do bytowania Królestwa Hasselandu na terytorium bialeńskim, nie zaś do wcześniejszych "praktyk" tegoż państwa). W związku z powyższym Sąd zadecydował skazać oskarżonego na karę więzienia, zaznaczając, że uległa ona złagodzeniu ze względu na dotychczasową niekaralność tow. Pytkiewicza.

/-/ Adam Aleksander margrabia von Haller
Sędzia Ludowy
 

Nd, 07 Lut 2016, 16:33:04
1
Odp: Zapytanie nr 3 Szanowny Panie Wergiliuszu,

Z mojej strony nie doszło do żadnego złamania Konstytucji, ani innych przepisów obowiązujących w Republice Bialeńskiej. Obywatelstwo tymczasowe zostało przyznane zgodnie z Konstytucją Republiki Bialeńskiej z dnia 24 stycznia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą o obywatelach Republiki Bialeńskiej z dnia 27 grudnia 2014 r.. Konstytucja "obywatelstwo" określa bardzo ogólnie, tryb nadawania obywatelstwa przez Prezydenta oraz uprawnienia. Szczegóły, warunki i kryteria uzyskania obywatelstwa określa wspomniana Ustawa o obywatelstwach, która dzieli ogólne pojęcie konstytucyjne "obywatelstwo" na "obywatelstwo stałe" i "obywatelstwo tymczasowe". Według ustawy obywatelstwo tymczasowe nadawane jest maksymalnie na 30 dni, w tym czasie osoba zainteresowana powinna spełnić warunki do uzyskania obywatelstwa bezterminowego, czyli "stałego". Wówczas wszelkie ograniczenia przewidziane przez ustawę zostaną zniesione.
Faktem jest to, że Ustawa o obywatelstwach Republiki Bialeńskiej nie została znowelizowana pod obecnie obowiązującą konstytucję i rozumiem Pańskie intencje. Poprawki do ustaw zostaną przygotowane w niedługim czasie, gdzie najpierw przejdą konsultację z Ministrami, a dopiero potem zostaną złożone w kancelarii Marszałka Parlamentu. Proszę również zwrócić uwagę na fakt, że Konstytucja obowiązuje od 27 stycznia bieżącego roku, a nowy system prawny Republiki Bialeńskiej dopiero się kształtuje. Niestety trafił Pan do Republiki w dosyć chaotycznym okresie.
Żeby nie doszło do bałaganu i paraliżu prawnego Republiki, urzędnicy starają się wypełniać swoje obowiązki według przyjętej w Bialenii tradycji i zwyczajów.

Przypominam również, że jedyną poprawną interpretację prawną może przygotować Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej. Kancelaria Prezydenta nie służy do wyjaśniania kwestii prawnych.

Z poważaniem

Wt, 09 Lut 2016, 15:31:48
1
Odp: Zapytanie nr 2 Szanowny Panie Wergiliuszu,

Hasselandczycy są obecnie częścią Republiki Bialeńskiej i mają takie samo prawo do zgłaszania własnych pomysłów, jak Brodryjczycy, Bialeńczycy i inne mniejszości kulturowe w Republice. Nie mogę również ingerować w pracę Parlamentu, ani rozliczać posłów ze swoich decyzji. Jedynie co mogę według Konstytucji, to zgłosić weto. Aczkolwiek w przypadku tej ustawy, mój poprzednik p. Eddard Noqtern nie skorzystał z tego prawa.

Z poważaniem

P.S. I nieprawdą jest, że "wywodzę" się z Hasselandu. Po prostu tam mieszkam.

Wt, 09 Lut 2016, 15:35:53
1
Odp: Wizyta oficjalna Tesmotety Dyplomacji Surmenii Witamy w Republice Bialeńskiej!

Chciałbym serdecznie powitać Tesmotetę Dyplomacji Demokracji Surmeńskiej, Orjona Surmę. Jest Nam miło, że możemy gościć przedstawiciela surmeńskiego ludu w Republice Bialeńskiej. Mam nadzieję, że relacje Wolnograd-Kaharonea pogłębią się jeszcze bardziej w płaszczyźnie współpracy oraz wciąż utrzymamy przyjazne stosunki dyplomatyczne. Na wstępie życzę Ekscelencji przyjemnego pobytu w Bialenii, a także liczę na efekty wizyty.

Z wyrazami estymy

Wt, 09 Lut 2016, 21:17:30
1
Odp: Przyjęcie karty Rady Państw Nordaty PRZECIW
Pt, 12 Lut 2016, 08:10:49
1
Odp: Luźne przemyślenia
Cytuj
Z trwogą przeczytałem pod koniec stycznia (...) pomysł stworzenia z Bialenii kondominium brodryjsko-hasselandzkiego. Dlaczego? Bo pokazuje to brak asymilacji ludności państw stowarzyszonych. Bialeńczycy są mniejszością we własnym kraju, a przecież zamysł był taki, aby Bialeńczykami byli wszyscy obywatele Republiki, także Hasselandczycy, Brodryjczycy i emigranci z Nordaty. Nikt nie oczekiwał wyrzeczenia się własnych tożsamości, ale wdzięczności za przyjęcie pod zielony sztandar (który też zmienił barwy, co znamienne) można by się spodziewać w zamian za pomoc w trudnej sytuacji.

Co też ci takiego przyszło na myśl? Kto i kiedy chciał urządzać kondominium brodryjsko - hasselandzkie?

Twoje słowa są skierowane także we mnie. Czy moja dotychczasowa praca dla Bialenii, zaangażowanie w jej życie i nieprzerwalne działanie dla niej nie są wystarczającymi dowodami asymilacji i wdzięczności z mojej strony?

Stawiając Wolnograd na pozycji pokrzywdzonego przez Brodrię i Hasseland czynisz dokładnie odwrotnie - krzywdzisz swoimi oskarżeniami obywateli państw stowarzyszonych.

Cytuj
Jeżeli nie, to nie ma sensu utrzymywać na swoim łonie stada żmij.

Przepraszam bardzo, że niby Brodria i Brodryjczycy to żmije na łonie Bialenii?

Śr, 17 Lut 2016, 08:34:56
1
Odp: Luźne przemyślenia Pan Prezydent Andrzej Swarzewski, przy całym szacunku, zachowuje się zgodnie z powiedzeniem o widzeniu źdźbła w oku bliźniego i nie widzeniu belki w swoim oku.
Hasseland czuje się związany z Bialenią, ale nie jest to związek bezwarunkowy i na 100% na zawsze. Aby był na zawsze, musi być wzajemnie korzystny. Muszą zyskiwać obie strony. Dla Hasselandu możliwość sprawowania wysokich urzędów bialeńskich przez Hasselandczyków nie jest korzyścią samą w sobie. Po prostu razem powinniśmy być silniejsi, wspierać się nawzajem, rozwijać się.
Tymczasem przypomnę ten "zabawny" happening, w którym pobrzmiewały ostre, antyhasselandzkie tony. Mam cytować? Niestety - niektórzy Bialeńczycy chcą naszej obecności w Bialenii, ale najchetniej widzieliby zanik Hasselandu, rozpłynięcie się go, przekształcenie w jakąś niby-prowincję bez znaczenia, tak, by Hasselandczycy przestali się zajmować Hasselandem, a skupili na Bialenii.
Ja jestem optymistą i uważam, że nieporozumienia bialeńsko-hasselandzkie można przezwyciężyć i budować Bialenię i Hasseland. Ale wymaga to zrozumienia ze strony Bialeńczyków, a nie bezustannej podejrzliwości, co też ci Hasselandczycy chcą niebezpiecznego zrobić.
W kwestii Aliego ibn Abi Taliba: co Pan Prezydent Swarzewski i ci, którzy Taliba wysunęli, zrobili, by on jednak zaczął cokolwiek robić? A w ogóle czemu go poparliście? Znacie go w realu? Wiecie kto to? Bo jednak wina za nieobecność Taliba spływa i na jego byłych zwolenników!
Potrzebna jest nam dalekosiężna wizja rozwoju Bialenii, łącznie z nowymi pomysłami na promocję. Nie wizja budowy strony i forum, tylko rozwoju państwa. Mikronacji. Ponadpartyjna. Być może trzeba się spotkac  w realu...

Śr, 17 Lut 2016, 09:55:41
1
Pomysł na grę strategiczną Chciałem zrealizować tą koncepcję w Abachazji, ale mało osób to widziało. Koncept polega na grze strategicznej z naszym udziałem podczas wymyślonej wojny domowej. Każda z armii na początku liczyłaby 300 tysięcy żołnierzy, miałaby własne stopnie wojskowe, ustalała żołd i miała własne legitymacje. Tak by wyglądały przykładowe legitymacje:

Potrzebna jest mapa wpływów w Bialenii, Brodrii i Hasselandzie. :D

So, 20 Lut 2016, 18:07:23
1