Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Mikołaj Patryk Dostojewski

Strony: [1] 2 3 ... 43
1
Prawo Carskie / UC 41/2016 ws. podsumowania wyników referendum
« dnia: Nd, 13 Lis 2016, 20:21:22 »
Cytuj
UKAZ CARSKI

ws. podsumowania wyników referendum ustrojowego

z dnia 13 listopada Anno Domini 2016


Art.1.
W referendum wzięło udział 8 obywateli brodryjskich

Art.2
Poszczególne opcje otrzymały następującą liczbę głosów:
a) Dyktatura monopartyjna - 1 głos, 12,5%
b) Monarchia absolutna - 0 głosów, 0 %
c) Monarchia konstytucyjna - 1 głos, 12,5%
d) Republika - 6 głosów, 75 %
Nowym ustrojem Brodrii będzie republika./-/Mikołaj Patryk Dostojewski
Z Bożej łaski i woli Narodu Car Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego

2
/-/Mikołaj Patryk Dostojewski

3
Rada Menedżerów / Odp: Wybory Prezesa BZS
« dnia: So, 12 Lis 2016, 14:43:47 »
ZA własną kandydaturą

4
Nordlines / Nowe połączenie: Wolnograd - Bengazi - Wolnograd
« dnia: Pt, 11 Lis 2016, 14:39:22 »
Dziś Nordlines uruchamia pierwsze połączenia autokarowe w Bialenii

Kurs K-Bi-01 (nocny)

Bengazi (Port Lotniczy) 21:30
Bengazi (Dworzec Główny) 22:00
Tomaszew 22:30
Lidzb 22:45
Żółta Góra 1:50
Wolnograd (Port Lotniczy) 6:35
Wolnograd (Dworzec Główny) 7:10


Kurs K-Bi-01 (dzienny)

Bengazi (Port Lotniczy) 5:30
Bengazi (Dworzec Główny) 6:00
Tomaszew 6:30
Lidzb 6:45
Żółta Góra 9:50
Wolnograd (Port Lotniczy) 14:35
Wolnograd (Dworzec Główny) 15:10

Szczegółowe informacje o kursach K-Bi-01

Kurs K-Bi-02 (nocny)

Wolnograd (Dworzec Główny) 22:00
Wolnograd (Port Lotniczy) 22:30
Żółta Góra 3:15
Lidzb 6:15
Tomaszew 6:35
Bengazi (Dworzec Główny) 7:00
Bengazi (Port Lotniczy) 7:40

Kurs K-Bi-02 (dzienny)

Wolnograd (Dworzec Główny) 10:00
Wolnograd (Port Lotniczy) 10:30
Żółta Góra 15:15
Lidzb 18:15
Tomaszew 18:35
Bengazi (Dworzec Główny) 19:00
Bengazi (Port Lotniczy) 19:40

Szczegółowe informacje o kursach K-Bi-02

5
Jedna Brodria / Odp: Członkowie Partii
« dnia: Pt, 11 Lis 2016, 14:18:22 »
Chcę dołączyć do Jednaj Brodrii.

6
Shimontsen / Odp: 10) Shimontsen (meta) - Regaty Dookoła Pollinu
« dnia: Śr, 09 Lis 2016, 18:58:11 »
"Duma Północy" melduje się na mecie.

7
Vienbien / Odp: 9) Vienbien - Regaty Dookoła Pollinu
« dnia: Śr, 09 Lis 2016, 12:36:38 »
Melduję się

8
Carstwo Rosyji / Odp: 7) Port Dostojewsk - Regaty Dookoła Pollinu
« dnia: Wt, 08 Lis 2016, 23:18:07 »
"Duma Północy" przybywa do Portu Dostojewsk. Tu czeka już na nią tłum kibiców - Brodryjczyków.

9
Akty Rady Państwa / ADB 5/2016 ws. referendum ustrojowego
« dnia: Wt, 08 Lis 2016, 21:54:28 »
Cytuj
AKT
DUMY BOJARÓW

ws. referendum ustrojowego

z dnia 8 listopada Anno Domini 2016


Art.1.
[Termin referendum]
1. Postanawia się o przeprowadzeniu referendum ustrojowego.
2. Rozpoczęcie głosowania wyznacza się na dzień 11 listopada 2016 roku o godz. 20:00
3. Zakończenie głosowania wyznacza się na dzień 13 listopada 2016 roku o godz. 20:00


Art.2.
[Opcje]
1. W referendum obywatele brodryjscy dokonają wyboru przyszłego ustroju Carstwa Brodryjskiego pomiędzy: dyktaturą monopartyjną, monarchią absolutną, monarchią konstytucyjną i republiką.
2. Dyktatura monopartyjna oznacza że w Brodrii rządy będą sprawowane wyłącznie przez jedyną legalną partię.
3. Monarchia absolutna oznacza że w Brodrii rządy będą sprawowane przez Cara z bardzo niewielkim wpływem pozostałych organów.
4. Monarchia konstytucyjna oznacza że w Brodrii rządy będą sprawowane przez Cara ale z dużym wpływem pozostałych organów i uregulowaniem podstawowych zasad ustroju w formie konstytucji.
5. Republika oznacza że w Brodrii rządy będą sprawowane kadencyjnie przez organy wybierane bezpośrednio bądź pośrednio przez obywateli w powszechnych i równych wyborach.
6. Każdy obywatel może oddać głos tylko na jedną propozycję ustroju.


Art.3.
[Wynik referendum]
1. Wynikiem referendum jest propozycja która otrzyma najwięcej głosów.
2. Jeżeli najwyższy wynik otrzymają dwie lub więcej propozycji, wówczas głosowanie jest powtarzane w dniach 14.11 - 16.11 a ostatecznym wynikiem jest propozycja która otrzyma najwięcej głosów w dogrywce.
3. Wynik referendum wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2016 roku, wtedy to tracą ważność wszystkie Akty Dumy Bojarów oraz akty prawne niższego rzędu z wyjątkiem niniejszego aktu.
4. Nie stosuje się art.3. ust.3 jeżeli w referendum zwycięży monarchia absolutna lub konstytucyjna.

Art.4.
[Postępowanie po referendum]
1. W przypadku zwycięstwa w referendum opcji "dyktatura monopartyjna" lub "republika", Brodria wraz z dniem 17 listopada zmienia nazwę na "Brodryjska Federacyjna Republika Demokratyczna"
2. Po zwycięstwie republiki, dotychczasowy Car przeprowadzi wybory na Prezydenta Brodrii i do Zgromadzenia Federalnego liczącego 5 członków. Zadaniem tych organów będzie stworzenie konstytucji Brodrii.
3. Po zwycięstwie dyktatury monopartyjnej, dotychczasowy Car przeprowadzi wybory na I Sekretarza Partii. Zadaniem sekretarza będzie stworzenie partii, władze partii natomiast stworzą podstawowe akty prawne regulujące ustrój Brodrii.

/-/Mikołaj Patryk Dostojewski

10
Koniec głosowania. Akt przechodzi wraz z poprawką dot. zmiany nazwy państwa na Brodryjska Federacyjna Republika Demokratyczna w przypadku zwycięstwa republiki lub dyktatury monopartyjnej.

11
Wolne miasta / Odp: 1) Port Arthurberg - Regaty Dookoła Pollinu
« dnia: Pn, 07 Lis 2016, 12:36:36 »
Melduję się

12
Angemont / Odp: 0) Angemont (start) - Regaty Dookoła Pollinu
« dnia: Pn, 07 Lis 2016, 08:56:10 »
"Duma Północy" zaczyna wyścig 5 minut wcześniej.

13
Prawo Carskie / UC 40/2016 ws. rejestracji partii politycznej
« dnia: Nd, 06 Lis 2016, 21:29:23 »
Cytuj
UKAZ CARSKI

ws. rejestracji partii politycznej

z dnia 6 listopada Anno Domini 2016


Art.1.
Na wniosek Jurija Bołodin rejestruje się w Brodrii partię "Sprawiedliwa Brodria".

Art.2
Niniejszy Ukaz wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia./-/Mikołaj Patryk Dostojewski
Z Bożej łaski i woli Narodu Car Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego

14
Cytuj
A ja proponowałbym nawet, żeby mogły istnieć legalnie inne partie. Po prostu Jedna Brodria byłaby ogólnonarodową partią i ustalilibyśmy wspólnie, że skupiamy się na tej partii. Zwłaszcza, że taka wspólna partia mogłaby reprezentować Brodrię także wobec Republiki Bialeńskiej
Modyfikuj wiadomość
Jeżeli wygra dyktatura monopartyjna i Jedna Brodria stworzy podstawy ustroju to nic nie stoi na przeszkodzie by pozwoliła ona innym, mniejszym partiom na legalne działanie.

Rozpoczynamy głosowanie:

Cytuj
1.Projekt aktu: ZA
2.Autopoprawka Cara: ZA
3.Poprawka dot. zmiany nazwy na Brodryjska Federacyjna Republika Demokratyczna: WSTRZYMUJĘ SIĘ
4.Poprawka dot. zmiany nazwy na Brodryjska Rrepublika Demokratyczna: WSTRZYMUJĘ SIĘ

15
Plac Zielony / Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« dnia: Nd, 06 Lis 2016, 20:07:01 »
Bardzo mnie cieszy, że chociaż Carstwo nie olewa sprawy.
Nie ty jedyny. @Mikołaj Patryk Dostojewski Dobra robota, chociaż ty masz trochę oleju w głowie.
Mówiłem że zajmę się umową jak tylko zostanę wybrany na Cara? Mówiłem. Dotrzymałem słowa? Dotrzymałem. ;)

A kto mówi, że musimy wprowadzać zakaz łączenia stanowiska posła i senatora?
Masz rację - nie musimy wprowadzać takiego zakazu, nawet nie powinniśmy moim zdaniem. Zbyt duża ilość senatorów pochodzących z wyborów grozi jednak tym że na znaczeniu straci dzisiejszy Parlament RB bo w praktyce wykształci się system parlamentu dwuizbowego. Ograniczenie ilości senatorów wybieranych i przekazanie mandatów senatorskich z urzędu głowom Bialenii, Brodrii i Hasselandu pozwoli uniknąć takiej sytuacji.
Poza tym, dlaczego mój poprzedni post został zmodyfikowany?

Zgodnie z zapowiedzią prezentuję akt powołujący Unię Bialeńską po naniesieniu kilku poprawek:
Spoiler: pokaż
Cytuj
U K Ł A D    S T O W A R Z Y S Z E N I O W Y

Wysokie Układające się Strony:

Republika Bialeńska, reprezentowana przez XYZ

oraz

Królestwo Hasselandu, reprezentowane przez XYZ

oraz

Carstwo Brodryjskie, reprezentowane przez XYZ

stanowią, co następuje:

Artykuł 1.

Republika Bialeńska, Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie, zwane dalej Stronami lub państwami stowarzyszonymi, zawierają niniejszy traktat, będący umową o utworzeniu organizacji międzynarodowej pomiędzy Stronami.

Artykuł 2.

Tworzy się organizację międzynarodową o nazwie: Unia Bialeńska.

Artykuł 3.

Republikę Bialeńską, Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie uznaje się za równych członków Unii Bialeńskiej.

Artykuł 4.

Powołuje się Senat Unii Bialeńskiej jako organ Unii Bialeńskiej, będący najwyższym organem władzy dla całej Unii. Ustala się, że akty normatywne przyjmowane są przez Senat bezwzględną większością głosów, a stają się obowiązujące w ciągu 24 godzin od momentu ich podpisania przez Przewodniczącego Senatu. Zobowiązuje się wszystkie państwa stowarzyszone do opublikowania tych aktów w ciągu 7 dni od momentu ich podpisania.

Artykuł 5.

Senat Unii Bialeńskiej składa się z 6 Senatorów - 3 z nich jest wybieranych w wyborach, pozostałymi Senatorami są z urzędu głowy państw członkowskich Unii.

Artykuł 6.

Co 8 tygodni odbywają się organizowane przez Przewodniczącego Senatu wybory do Senatu. Wybory te są równe, tajne, bezpośrednie i powszechne. Czynne prawo wyborcze posiada każdy kto jest obywatelem przynajmniej jednego państwa członkowskiego Unii. Bierne prawo wyborcze posiada ten kto jest obywatelem przynajmniej jednego państwa członkowskiego Unii nieprzerwanie od co najmniej 2 miesięcy.

Artykuł 7.

Senatowi Unii Bialeńskiej nadaje się prawo:
a) uchwalania ustaw, będących wiążącymi dla Stron;
b) uchylania wszystkich aktów normatywnych przyjętych przez organy władzy Stron;
c) tworzenia wyspecjalizowanych Komisji Senackich;
d) dokonywania zmian w niniejszym Układzie oraz wypowiadania niniejszego Układu.

Artykuł 8.

Przewodniczącym Senatu Unii Bialeńskiej jest ten Senator który w wyborach do Senatu uzyskał najwięcej głosów. Jego kadencja trwa 8 tygodni i kończy się wraz z końcem kadencji pozostałych Senatorów pochodzących z wyborów.

Artykuł 9.

Przewodniczącemu Senatu Unii Bialeńskiej nadaje się prawo:
a) reprezentowania organizacji na arenie międzynarodowej;
b) podpisywania oraz wetowania ustaw i uchwał przyjętych przez Senat;
c) kierowania pracami Senatu;
d) powoływania spośród Senatorów Wiceprzewodniczących Senatu Unii Bialeńskiej zastępujących go w razie nieobecności;
e) zarządzania i przeprowadzania wyborów do Senatu.

Artykuł 10.

Strony zobowiązują się przestrzegać i w pełni respektować wyroki, postanowienia i orzeczenia Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej. Nadaje się Sądowi Ludowemu Republiki Bialeńskiej wyłączne prawo :
a) stosowania wyroku banicji, tj. odebrania dostępu do wszystkich działów forum
b) dokonywania wykładni ustaw i uchwał Senatu Unii Bialeńskiej
c) orzekania o zgodności aktów normatywnych państw stowarzyszonych z aktami normatywnymi przyjętymi przez Senat
d) karania za czyny zabronione przeciwko stabilności forum pod kątem informatycznym.
Na obszarze Brodrii oraz Hasselandu władzę sądowniczą sprawują lokalne sądy wydające wyroki na podstawie miejscowych praw. Sąd Ludowy może zastępować sądy lokalne w przypadku ich niefunkcjonowania. Administracja forum ma obowiązek umożliwiać respektowanie wyroków sądów lokalnych.

Artykuł 11.

Zabrania się tej samej osobie pełnienia w tym samym czasie funkcji głowy państwa w więcej niż jednym państwie stowarzyszonym.

Artykuł 12.

Zobowiązuje się organy władzy w krajach Stron do wprowadzenia takich zmian w swoich systemach prawnych, aby możliwe było wykonanie w pełni założeń niniejszego Układu. Zobowiązuje się organy władzy w krajach Stron do uznania aktów normatywnych Senatu Unii Bialeńskiej za akty prawne najwyższego rzędu.

Artykuł 13.

Tworzy się unię celną, znosząc wszelkie bariery dot. przepływu towarów, osób i kapitału. Deklaruje się chęć zawarcia unii monetarnej. Tworzy się sojusz wojskowy.

Artykuł 14.

Nadaje się państwom stowarzyszonym wolność działania w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Układem, z zastrzeżeniem, że wszystkie ich decyzje mogą zostać uchylone przez Senat Unii Bialeńskiej bezwzględną większością głosów.

Artykuł 15.

Niniejszy Układ wchodzi w życie w ciągu miesiąca od momentu jego ratyfikowania przez wszystkie ze Stron.

Artykuł 16.

Niniejszy Układ może zostać wypowiedziany przez którąś ze Stron z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.

W imieniu Republiki Bialeńskiej:
(-) XYZ

W imieniu Królestwa Hasselandu:
(-) XYZ

W imieniu Carstwa Brodryjskiego:
(-) XYZ
16
Cytuj
Zgadzam się z tobą. Monarchia okazuje się staroświeckim ustrojem.
Nie widzę także sensu z tak późnym terminem referendum. proponuję przyspieszyć go i rozpocząć już jutro tj. 6 listopada 2016 roku o godzinie 12.00 i zakończyć 7 lub 8 listopada 2016 roku o godz. 12.00.
Wątpię żebyśmy w przeciągu 15 godzin zdążyli dopracować projekt, zakończyć debatę nad nim i przegłosować go w ostatecznym kształcie.

Zgłaszam także autopoprawkę umożliwiającą szybsze wejście wyniku referendum w życie:

Cytuj
Art.3.
[Wynik referendum]
1. Wynikiem referendum jest propozycja która otrzyma najwięcej głosów.
2. Jeżeli najwyższy wynik otrzymają dwie lub więcej propozycji, wówczas głosowanie jest powtarzane w dniach 14.11 - 16.11 a ostatecznym wynikiem jest propozycja która otrzyma najwięcej głosów w dogrywce.
3. Wynik referendum wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2016 roku, wtedy to tracą ważność wszystkie Akty Dumy Bojarów oraz akty prawne niższego rzędu z wyjątkiem niniejszego aktu.
4. Nie stosuje się art.3. ust.3 jeżeli w referendum zwycięży monarchia absolutna lub konstytucyjna.

Art.4.
[Postępowanie po referendum]
1. W przypadku zwycięstwa w referendum opcji "dyktatura monopartyjna" lub "republika", Brodria wraz z dniem 17 listopada zmienia nazwę na "Państwo Brodryjskie".
2. Po zwycięstwie republiki, dotychczasowy Car przeprowadzi wybory na Prezydenta Brodrii i do Zgromadzenia Federalnego liczącego 5 członków. Zadaniem tych organów będzie stworzenie konstytucji Brodrii.
3. Po zwycięstwie dyktatury monopartyjnej, dotychczasowy Car przeprowadzi wybory na I Sekretarza Partii. Zadaniem sekretarza będzie stworzenie partii, władze partii natomiast stworzą podstawowe akty prawne regulujące ustrój Brodrii.

17
Plac Zielony / Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« dnia: So, 05 Lis 2016, 20:23:51 »
Cytuj
6 Senatorów z powszechnych wyborów to za dużo. Jeżeli przesadzimy z ilością członków Senatu pochodzących z wyborów to nie będzie komu kandydować do Parlamentu RB.
A kto mówi, że musimy wprowadzać zakaz łączenia stanowiska posła i senatora?

18
Plac Zielony / Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« dnia: Pt, 04 Lis 2016, 22:26:19 »
Cytuj
Czy mogę spytać: czemu?
Dlatego bo ten Car Mikołaj ma życie realne.

Przechodząc do rzeczy - uważam że Unia Bialeńska powinna:
- posiadać mało rozbudowane struktury
- kierować się w swoich działaniach równością jej członków.
Jeżeli taka unia będzie miała za bardzo rozbudowane struktury to na swoim znaczeniu dużo stracą: Parlament, Rząd i Prezydent RB. Na te urzędy będzie mało kandydatów bo każdego polityka będzie ciągnąć do struktur Unii. Republika Bialeńska jako jej członek straci na aktywności w płaszczyźnie politycznej. Mówię to dlatego by uniknąć kolejnych ataków "prawdziwych Bialeńczyków" na państwa stowarzyszone jako źródło nieszczęść, które to ataki mogłyby nastąpić po przyjęciu układu ze zbyt skomplikowanymi strukturami.

Według mnie, jedynymi organami Unii Bialeńskiej powinien być Senat i Przewodniczący. Najlepiej by było gdyby Senat liczył 5 członków (3 głowy państw stowarzyszonych z urzędu + 2 członków wybieranych w wyborach powszechnych bez okręgów wyborczych). Przewodniczącym byłby ten członek Senatu który otrzymał najwięcej głosów w wyborach, zapewniałoby to jego względną bezstronność. Można również pomyśleć o powołaniu jakiejś instytucji rozstrzygającej ewentualne spory.

19
Cytuj
A jeśli ewentualnie wynikiem referendum pozostaniemy przy obecnym stanie rzeczy to wszystkie obowiązujące akty prawne również stracą moc obowiązującą?
W takiej sytuacji zastosuje się art.3 ust.4 - Duma Bojarów po prostu przyjmie akt stanowiący że wszystkie dotychczasowe akty prawne zachowają ważność po 1.01.

Cytuj
A jeśli wygra wariant republiki czy dyktatury monopartyjnej to "nowe państwo brodryjskie" niech już we własnym zakresie i z odpowiednim ustrojem decyduje o swoich losach. Mam na myśli, że przykładowo jeśli wygra republika to niech prawo dla republiki regulują nowe władze republiki a nie stare władze monarchii.
Personalia tutaj co prawda mogą wiele się nie zmienić, jednak stanowczo nie dopuszczajmy do paradoksów.
Załóżmy że wygrywa republika. Trzymamy się zasady że prawo republiki uregulują jej nowe władze więc nie przystosowujemy swojego prawa do nowego ustroju tylko czekamy na wejście w życie wyniku referendum. Gdy wynik wchodzi w życie to okazuje się że w Brodrii nie obowiązuje żadne prawo (poza aktem o referendum) bo stare znieśliśmy a nowego nie ustaliliśmy. Jeżeli nie obowiązuje żadne prawo to nie wiemy kto jest upoważniony do sprawowania władzy - nie mamy żadnych legalnie działających organów. I tak zamiast uczynić Brodrię republiką robimy z niej anarchię.

20
Duma Bojarów / Posiedzenie Dumy Bojarów ws. referendum ustrojowego
« dnia: Cz, 03 Lis 2016, 21:14:16 »
Obywatele!

Oto projekt aktu ws. referendum ustrojowego. Ogłaszam trzydniową debatę nad nim. Przypominam że w Dumie Bojarów może się wypowiedzieć a także głosować każdy obywatel Brodrii.

Cytuj
AKT
DUMY BOJARÓW

ws. referendum ustrojowego

z dnia dd listopada Anno Domini 2016


Art.1.
[Termin referendum]
1. Postanawia się o przeprowadzeniu referendum ustrojowego.
2. Rozpoczęcie głosowania wyznacza się na dzień 11 listopada 2016 roku o godz. 20:00
3. Zakończenie głosowania wyznacza się na dzień 13 listopada 2016 roku o godz. 20:00


Art.2.
[Opcje]
1. W referendum obywatele brodryjscy dokonają wyboru przyszłego ustroju Carstwa Brodryjskiego pomiędzy: dyktaturą monopartyjną, monarchią absolutną, monarchią konstytucyjną i republiką.
2. Dyktatura monopartyjna oznacza że w Brodrii rządy będą sprawowane wyłącznie przez jedyną legalną partię.
3. Monarchia absolutna oznacza że w Brodrii rządy będą sprawowane przez Cara z bardzo niewielkim wpływem pozostałych organów.
4. Monarchia konstytucyjna oznacza że w Brodrii rządy będą sprawowane przez Cara ale z dużym wpływem pozostałych organów i uregulowaniem podstawowych zasad ustroju w formie konstytucji.
5. Republika oznacza że w Brodrii rządy będą sprawowane kadencyjnie przez organy wybierane bezpośrednio bądź pośrednio przez obywateli w powszechnych i równych wyborach.
6. Każdy obywatel może oddać głos tylko na jedną propozycję ustroju.


Art.3.
[Wynik referendum]
1. Wynikiem referendum jest propozycja która otrzyma najwięcej głosów.
2. Jeżeli najwyższy wynik otrzymają dwie lub więcej propozycji, wówczas głosowanie jest powtarzane w dniach 14.11 - 16.11 a ostatecznym wynikiem jest propozycja która otrzyma najwięcej głosów w dogrywce.
3. Wynik referendum wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, wtedy to tracą ważność wszystkie akty prawne obowiązujące w Carstwie Brodryjskim, z wyjątkiem niniejszego aktu.
4. Wyjątki od powyższej zasady są dopuszczalne jeżeli Duma Bojarów zadecyduje o zachowaniu przez jakiś akt mocy prawnej po 1.01.2017 roku.
5. Od momentu ogłoszenia wyniku referendum do jego wejścia w życie, Car oraz Duma Bojarów stworzą podstawowe akty prawne umożliwiające funkcjonowanie nowego ustroju.

21
Gabinet Kanclerza / Odp: [DYMISJA] - Rezygnacja z urzędu
« dnia: Cz, 03 Lis 2016, 20:35:53 »
Z przykrością przyjmuję dymisję.

22
Prawo Carskie / UC 39/2016 ws. nadania obywatelstwa
« dnia: Cz, 03 Lis 2016, 20:28:45 »
Cytuj
UKAZ CARSKI

ws. nadania obywatelstwa

z dnia 3 listopada Anno Domini 2016


Art.1.
Nadaje się obywatelstwo Carstwa Brodryjskiego Jurijowi Bołodin

Art.2
Niniejszy Ukaz wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia./-/Mikołaj Patryk Dostojewski
Z Bożej łaski i woli Narodu Car Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego

23
Krajowa Rada Informatyczna / Odp: WNIOSKI / PROŚBY / BŁĘDY ...
« dnia: Śr, 02 Lis 2016, 22:31:51 »
Proszę o moderatora na działy brodryjskie.

24
Drodzy Obywatele!

Na początku dziękuję za głosowanie na mnie. Zbyt dużego wyboru nie było ale i tak jestem każdemu wdzięczny za zaufanie którym mnie obdarzono. Obiecuję że tego zaufania nie zawiodę. Przeprowadzę Brodrię bezpiecznie przez okres obniżonej aktywności.

Jak wiadomo, głównym założeniem mojego programu jest przeprowadzenie referendum ustrojowego. Niech obywatele zdecydują czy zostajemy przy systemie monarchii carskiej czy może demokratyzujemy Brodrię. W celu skutecznego przeprowadzenia tego referendum i odpowiedniego wdrożenia w życie jego wyników jutro zostanie zwołane pilne i ekspresowe posiedzenie Dumy Bojarów na którym przedstawię projekt odpowiedniego aktu. Będzie on regulował termin referendum (który powinien być jak najbliższy) oraz okres przejściowy czyli odwleczenie wejścia wyniku referendum w życie o kilka tygodni tak by móc na spokojnie przygotować konstytucję i najważniejsze prawa pod nowy system. Kolejną pilną sprawą jest układ stowarzyszeniowy. Mając władzę carską mogę wypowiadać się oficjalnie w imieniu całej Brodrii, przedstawić jej zdanie, podpisywać umowy. Brodria ma już swojego upoważnionego przedstawiciela. Niewątpliwie ułatwi to rozmowy i przyspieszy moment podpisania nowego układu.

Reasumując, moje rządy będą czasem stabilizacji kraju. Rozwiązane zostaną najważniejsze problemy dzisiejszej Brodrii i zyska ona okoliczności sprzyjające odbudowie aktywności.

25
Regaty o Puchar Pollinu / Odp: Biuro organizatora
« dnia: Śr, 02 Lis 2016, 21:22:32 »
Chciałbym zgłosić że nie mogę zarejestrować się na forum Abachazji.
Proszę dokładnie opisać problem na PW.

Strony: [1] 2 3 ... 43