Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - AndrzejSwarzewski

Strony: [1] 2 3 ... 302
1
Pałac Michajłowski / Odp: Protest
« dnia: Nd, 13 Lis 2016, 22:25:45 »
Myślisz, że Brodria istniałaby do dzisiaj, gdyby nie operacja "Dostojewski"?

2
Pałac Michajłowski / Odp: Protest
« dnia: Nd, 13 Lis 2016, 22:19:51 »
Może uzasadnisz swoją tezę?

3
Plac Zielony / Odp: "Bialenia dawniej i dzisiaj" - konkurs
« dnia: Nd, 13 Lis 2016, 22:16:54 »
Nie prosić, tylko złożyć formalny wniosek. ;) A tak BTW, uważasz, że po zakończeniu związku nie można utrzymywać normalnych relacji?

4
Pałac Michajłowski / Odp: Protest
« dnia: Nd, 13 Lis 2016, 22:15:24 »
Panowie, po co te nerwy? Aleksandra może być pretendentką do tronu Brodrii, a nawet samozwańczą Carycą. ;) Dopóki nie zagraża państwu, niechaj głosi swoje poglądy. ;)

5
Plac Zielony / Odp: "Bialenia dawniej i dzisiaj" - konkurs
« dnia: Nd, 13 Lis 2016, 22:00:38 »
Nie odmawia się. Chętnie rozpatrzyłbym Twój wniosek pozytywnie, ale niestety nie wpłynął on do mnie.

6
Kawiarnia Artystyczna "Kulturalna" / Odp: Oceń utwór powyżej.
« dnia: Nd, 13 Lis 2016, 21:57:31 »
7/10

7
Plac Zielony / Odp: "Bialenia dawniej i dzisiaj" - konkurs
« dnia: Nd, 13 Lis 2016, 21:54:05 »
Bialeńczycy, póki co jest tylko jedno zgłoszenie, moje. Zaangażujcie się w kulturę, bo to ona świadczy o rozwoju narodu w większym stopniu niż polityka!

8
Pałac Michajłowski / Nota gratulacyjna
« dnia: Nd, 13 Lis 2016, 21:39:06 »
Cytuj
Wolnograd, 13.11.2016 r.
Wasza Carska Mość!

W imieniu własnym i całej Republiki Bialeńskiej chciałbym serdecznie pogratulować Brodryjczykom wyniku referendum ustrojowego.

Republika Bialeńska jest dumna z tego, że posiada w Brodrii cennego sojusznika. Cieszymy się, iż nasz sojusznik poczynił krok milowy w kierunku aktywizacji i reform. Zapewniam, iż Brodryjska Federacyjna Republika Demokratyczna może liczyć na naszą pomoc w okresie reform oraz dalszej działalności.

Chciałbym zaprosić też społeczeństwo brodryjskie do zaprezentowania wspólnego stanowiska odnośnie propozycji utworzenia Związku Bialenii i Brodrii, abyśmy po wyborze nowych władz brodryjskich mogli sfinalizować nasze rozmowy podpisaniem nowego traktatu.

Sława Brodriji!

Z wyrazami estymy,
/-/ Andrzej Swarzewski
Prezydent RB

9
Plac Zielony / Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« dnia: Nd, 13 Lis 2016, 20:19:42 »
Cytuj
Co do Anatolii, to nie jest taki głupi pomysł. Można by ją "stowarzyszyć", czyli po prostu oddać pod bezpośrednie rządy Sekretariatu, zbudować parę miast... Na pewno zwiększy to aktywność i zagospodaruje puste ziemie.
Anatolia to +/- dwie trzecie terytorium Republiki. Nie widzę powodu, by oddawać ten teren. Zbudujmy nową wyspę albo przejmijmy jakiś obpp na Nordacie.

10
Plac Zielony / Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« dnia: Nd, 13 Lis 2016, 20:03:31 »
Prawnik ze mnie żaden, ale przyszedł mi do głowy Sąd Ludowy, który po prostu orzekłby o niezgodności z ustawą Sekretariatu.
I co wtedy z tą nieszczęsną konstytucją by się stało, gdyby społeczeństwo było uparte i konsekwentnie odrzucało zmiany?

A może po prosu siedzibą Sekretariatu zrobić Anatolię ?
Anatolia jest za duża, a poza tym przydałoby się neutralne terytorium. ;)

11
Plac Zielony / Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« dnia: Nd, 13 Lis 2016, 19:58:19 »
Cytuj
Jesteśmy pewni, że jednogłośnie? Może chociaż 2/3 głosów?
Jednogłośność zapewni brak kontrowersji. W przypadku 2/3 wystarczy, że jedna osoba wyłamie się z opinii panującej w jej kraju i już można coś niekorzystnego przepchnąć. To może prowadzić do konfliktów, a nawet rozpadu Związku.

Sąd Ludowy RB nie może stać ponad prawem w Brodrii. Prawa ustanowione przez Parlament i Wladze Brodriii powinny obowiązywać tam , nie prawa Bialenii .
Brakuje mi zapisku, że Sąd Ludowy jest 2. instancją dla sądu Brodrii.
A czy Brodria jest w stanie utworzyć własny system sądownictwa? Ja nie mówię, że jestem całkowicie przeciwny, ale kwestia sądownictwa w Związku Bialenii i Brodrii jest z pewnością do szczegółowego omówienia, także z ekspertami.

Myślę, że akty normatywne Sekretariatu mogłyby być poniżej konstytucjami. Tak, wiem, sam postulowałem, żeby ustawy senackie były najważniejsze, ale przemyślałem to i nie jest to dobry pomysł. Choćby ze względu na tryb zmiany ustawy zasadniczej. Niezgodność konstytucji z ustawą Sekretariatu skutkowałaby obowiązkiem nowelizacji ustawy zasadniczej - ale obywatele mogliby to odrzucić w referendum, i co wówczas?
Ja myślę, że nie ma takiej konieczności. Akty normatywne Sekretariatu będą przecież uchwalane jednogłośnie przez przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej obu państw, a nie przez jakichś ponadpaństwowych urzędników oderwanych od rzeczywistości.
Odrzucenie tego w referendum byłoby rzeczywiście problematyczne. Co na to prawnicy?

Poza tym myślę, że siedzibą tej organizacji można zrobić Wolnograd albo jakieś wyspy, jak to już kiedyś było powiedziane. A te wyspy mogą być zarządzane bezpośrednio przez Sekretariat. I w sumie wtedy można by zrobić je regionem autonomicznym i pozwolić tam mieszkać... 
Ja bardziej skłaniałbym się ku jakiejś wyspie. Możemy nawet usypać sztuczną wyspę u wybrzeży Nordaty, gdzieś w mniej więcej równej odległości między Bialenią i Brodrią. ;)

12
Opiniotwórczość / Odp: Mniejszy Parlament - większa kampania?
« dnia: Nd, 13 Lis 2016, 18:10:18 »
A gdzie te ~40 osób jest? ;)
Nie, całkowitego rozwiązania Parlamentu nie chcę. Owszem, zmian było wiele, ale ta nie jest jakaś radykalna.

Nie mówię, że nie może być. Ja tylko dałem pewien pomysł, jako luźne przemyślenia, a nie inicjatywę ustawodawczą.

13
Plac Zielony / Odp: Wieści z zagranicy
« dnia: Nd, 13 Lis 2016, 17:57:05 »
W Sarmacji trwa szał wyborczy. ;) Wystarczy wejść na stronę główną, by zobaczyć sondaże, programy wyborcze i spekulacje temat pierwszych powszechnych wyborów Kanclerza. Należy pochwalić ten pomysł, bowiem z pewnością znacznie zwiększy aktywność w Księstwie.

14
Plac Zielony / Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« dnia: Nd, 13 Lis 2016, 17:51:14 »
Cytuj
U K Ł A D    S T O W A R Z Y S Z E N I O W Y

Wysokie Układające się Strony:

Republika Bialeńska, reprezentowana przez XYZ

oraz

Brodryjska Federacyjna Republika Demokratyczna, reprezentowane przez XYZ

stanowią, co następuje:

Artykuł 1.

Republika Bialeńska i Brodryjska Federacyjna Republika Demokratyczna, zwane dalej Stronami lub państwami stowarzyszonymi, zawierają niniejszy traktat, będący umową o utworzeniu organizacji międzynarodowej pomiędzy Stronami.

Artykuł 2.

Tworzy się organizację międzynarodową o nazwie: Związek Bialenii i Brodrii.

Artykuł 3.

Republikę Bialeńską i Brodryjską Federacyjną Republikę Demokratyczną uznaje się za równych członków Związku Bialenii i Brodrii

Artykuł 4.

Powołuje się Sekretariat Generalny jako organ Związku Bialenii i Brodrii, będący najwyższym organem władzy dla całego Związku. Ustala się, że akty normatywne przyjmowane są przez Sekretariat jednogłośnie, a stają się obowiązujące w ciągu 24 godzin od momentu ich podpisania przez Sekretarza Generalnego. Zobowiązuje się państwa stowarzyszone do opublikowania tych aktów w ciągu 7 dni od momentu ich podpisania.

Artykuł 5.

Sekretariat Związku Bialenii i Brodrii składa się z głów państw stowarzyszonych, ministrów spraw zagranicznych oraz przedstawicieli parlamentów.

Artykuł 6.

Parlamenty Republiki Bialeńskiej i Brodryjskiej Federacyjnej Republiki Demokratycznej wybierają swoich przedstawicieli zwykłą większością głosów na kadencje trwające 8 tygodni.

Artykuł 7.

Sekretariatowi Generalnemu Związku Bialenii i Brodrii nadaje się prawo:
a) uchwalania ustaw, będących wiążącymi dla Stron;
b) tworzenia wyspecjalizowanych Komisji Związkowych;
c) dokonywania zmian w niniejszym Układzie oraz wypowiadania niniejszego Układu;

Artykuł 8.

Kadencja Sekretarza Generalnego Związku Bialenii i Brodrii trwa cztery tygodnie. Osobę pełniącą tę funkcję wyznaczają naprzemiennie głowy państw stowarzyszonych. Zastępcą Sekretarza jest osoba wskazana przez głowę drugiego z państw.

Artykuł 9.

Sekretarzowi Generalnemu Związku Bialenii i Brodrii nadaje się prawo:
a) reprezentowania organizacji na arenie międzynarodowe za zgodą państw stowarzyszonychj;
b) podpisywania oraz wetowania ustaw i uchwał przyjętych przez Sekretariat;
c) kierowania pracami Sekretariatu;
d) zażądania raportu z prac dowolnego organu państw stowarzyszonych.

Artykuł 10.

Strony zobowiązują się przestrzegać i w pełni respektować wyroki, postanowienia i orzeczenia Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej. Nadaje się Sądowi Ludowemu Republiki Bialeńskiej wyłączne prawo :
a) stosowania wyroku banicji, tj. odebrania dostępu do wszystkich działów forum
b) dokonywania wykładni ustaw i uchwał Sekretariatu Generalnego Związku Bialenii i Brodrii
c) orzekania o zgodności aktów normatywnych państw stowarzyszonych z aktami normatywnymi przyjętymi przez Sekretariat Generalny.
d) karania za czyny zabronione przeciwko stabilności forum pod kątem informatycznym.
Na obszarze Brodrii władzę sądowniczą sprawują lokalne sądy wydające wyroki na podstawie miejscowych praw. Sąd Ludowy może zastępować sądy lokalne w przypadku ich niefunkcjonowania. Administracja forum ma obowiązek umożliwiać respektowanie wyroków sądów lokalnych.

Artykuł 11.

Zabrania się tej samej osobie pełnienia w tym samym czasie funkcji głowy państwa lub ministra spraw zagranicznych w więcej niż jednym państwie stowarzyszonym.

Artykuł 12.

Zobowiązuje się organy władzy w krajach Stron do wprowadzenia takich zmian w swoich systemach prawnych, aby możliwe było wykonanie w pełni założeń niniejszego Układu. Zobowiązuje się organy władzy w krajach Stron do uznania aktów normatywnych Sekretariatu Generalnego Związku Bialenii i Brodrii za akty prawne najwyższego rzędu.

Artykuł 13.

Tworzy się unię celną, znosząc wszelkie bariery dot. przepływu towarów, osób i kapitału. Deklaruje się chęć zawarcia unii monetarnej. Tworzy się sojusz wojskowy. Deklaruje się działalność we wspólnym systemie informatycznym.

Artykuł 14.

Nadaje się państwom stowarzyszonym wolność działania w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Układem, z zastrzeżeniem, że wszystkie ich decyzje mogą zostać uchylone przez Sekretariat Generalny Związku Bialenii i Brodrii bezwzględną większością głosów.

Artykuł 15.

Niniejszy Układ wchodzi w życie w ciągu miesiąca od momentu jego ratyfikowania przez wszystkie ze Stron.

Artykuł 16.

Niniejszy Układ może zostać wypowiedziany przez którąś ze Stron z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.

W imieniu Republiki Bialeńskiej:
(-) XYZ


W imieniu Brodryjskiej Federacyjnej Republiki Demokratycznej:
(-) XYZ

Uaktualniona wersja. ;)

15
Opiniotwórczość / Mniejszy Parlament - większa kampania?
« dnia: Nd, 13 Lis 2016, 17:31:17 »
Szanowni, na chwilę obecną mamy 8 kandydatów na 7 miejsc w Parlamencie. Może ktoś jeszcze dojdzie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby nie, bowiem w poprzednich wyborach parlamentarnych właśnie tak to wyglądało. Kampania w której prawie wszyscy wygrywają nie jest szczególnie ciekawa i nie wzbudza większych emocji.
I stąd moja propozycja, aby zmniejszyć liczbę posłów. Już nawet zmniejszenie progu tak, abyśmy obecnie wybierali pięciu posłów sprawiłoby, że kampania nabrałaby barw. Choćby dlatego, że nie byłoby wiadomo, jaka partia zwycięży. ;) Na naszej scenie politycznej bardzo często istnieje duża siła, która wygrywa wybory jeszcze zanim się zaczną. Obecnie jest to Koalicja WiN-JB, wcześniej była to Wspólnota Rozwoju, a jeszcze wcześniej Jedna Bialenia. I takie wybory niestety nie są ciekawe...
Zmniejszenie liczby miejsc w Parlamencie do 5 sprawiłoby, że żadna partia nie miałaby 5 aktywnych członków, bowiem nikt nie chce zostać poza listą. I może wreszcie wykształciłoby się coś przypominającego system dwupartyjny?

Spoiler: pokaż
Obecnie:
Liczba wybieranych posłów zależna jest od liczby obywateli:
a) Jeśli jest mniej niż 12 obywateli - wybiera się 3 posłów.
b) Jeśli pomiędzy 13, a 22 obywateli - 5 posłów
c) Jeśli pomiędzy 23, a 40 obywateli - 7 posłów
d) Jeśli pomiędzy 41, a 70 obywateli - 9 posłów
e) Jeśli powyżej 71 obywateli - 11 posłów.

16
Krajowa Rada Informatyczna / Odp: Oficjalne przenosiny SMF -> MyBB
« dnia: Nd, 13 Lis 2016, 17:19:27 »
Ogólnie popieram, jeśli jest taka potrzeba. Szkoda tylko tego, że nie będzie "pseudoforów" i ktoś będzie musiał znowu bawić się z załącznikami.
Czy jest szansa, że na MyBB będziemy mogli funkcjonować przez długi czas?

17
Cytuj
Chodzi mi konkretnie o zwiększenie znaczenia lenn i aktywizację życia w nich - żeby przestały być tylko dodatkiem, a zajęły ważne miejsce w Republice. W związku z tym planuję zawrzeć w projekcie ustawy kilka uprawnień dla Lwa Wolnogradu i Sejmu Rzeszy Bialeńskiej. Konkrety przedstawię już w projekcie, po konsultacji m.in. z Ametystem czy członkami partii.
Aa, rozumiem, w sumie nawet popieram. :)

Cytuj
Przywarła - pytanie tylko, czy słusznie :) W tej kwestii zadecydują już obywatele w referendum o zmianie konstytucji, ale dołożymy wszelkich starań, aby przeprowadzić jak najlepszą kampanię referendalną za zmianą.
Rozumiem motywację, ja jednak będę optował, żeby nazwy nie zmieniać. ;)

Cytuj
Takie wotum nieufności dla Posłów.
Taki pomysł popieram, może być ciekawie.

Cytuj
Ja osobiście mam pomysł na głosy ważone, ale nie konsultowałem tego jeszcze z nikim. Myślę, że zmiana Ordynacji wymagać będzie debaty z bialeńskimi matematykami i referendum, bo to dość istotna sprawa.
Chętnie wezmę udział w debacie i posłucham argumentów, bo w kwestii głosów ważonych mam mieszane uczucia.

18
Kampanie wyborcze / Odp: Iwan Pietrow - Twój kandydat!
« dnia: Nd, 13 Lis 2016, 16:56:26 »
Niby nie, ale trzeba być gotowym na wszystko. ;) To "10 za 10" to oczywiście przykład ekstremalny, ale np. członkowie tej samej partii mogą lajkować sobie wszystkie posty. Moim zdaniem takie odznaczenie nie ma sensu. ;)
Ale odznaczenia za liczbę postów można na próbę wprowadzić.

19
No to lecimy. ;)

Cytuj
Pragniemy w XXV Kadencji przedstawić i przyjąć projekty ustaw przekazujących część uprawnień władzy centralnej - władzom lokalnym.
A jakie to miałyby być uprawnienia? I jakim władzom lokalnym? Czy czeka nas kolejna reforma samorządowa?

Cytuj
"Parlament" i "Rząd" to nazwy bez wyrazu. Wydają się puste i sztuczne. Stąd nasza propozycja, aby Parlament stał się Senatem Republiki Bialeńskiej, natomiast Rząd - Gabinetem Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
Nazwa "Parlamentu" przez te trzy lata już mocno przywarła do naszego państwa. Natomiast Gabinet Prezydenta można powołać, nazwa rządu już wielokrotnie była zmieniana. ;)

Cytuj
Pragniemy umożliwić obywatelom wyciąganie konsekwencji wobec deputowanych, którzy unikają obrad i nie oddają głosów.
W jaki sposób? Moim zdaniem konsekwencje są potrzebne, ale może je wyciągać sam Marszałek.

Cytuj
Uważamy, że aktualnie w Bialenii funkcjonuje "partiokracja". Naszym celem jest taka zmiana Ordynacji, aby zwiększyła się rola partii małych oraz kandydatów niezależnych.
W jaki sposób? Obecnie partie nie są premiowane w systemie wyborczym. A co sądzicie o wprowadzeniu, na wzór Sarmacji, specjalnego miejsca w Parlamencie dla nowych obywateli?

20
Kampanie wyborcze / Odp: Iwan Pietrow - Twój kandydat!
« dnia: Nd, 13 Lis 2016, 16:46:30 »
Cieszę się, że startujesz jednakże mam jedno zastrzeżenie.
Medal Ulubieńca przyznawany za polubienia (np. brązowy za 100 polubień, srebrny za 300 i złoty za 500).
Chcesz, żeby zaczęło się "ja Ci polajkuję 10 postów, a Ty mi, ok?"? :D

21
Plac Zielony / Odp: Zrzeczenie się urzędu
« dnia: Nd, 13 Lis 2016, 16:38:25 »
Szkoda... Dziękuję za krótką pracę na tym stanowisku.

22
Pałac Prezydencki / Zaproszenie na bankiet
« dnia: Nd, 13 Lis 2016, 12:12:03 »
Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w bankiecie, który odbędzie się wieczorową porą 15 listopada (we wtorek) w Pałacu Prezydenckim. Oficjalnie obchody Rocznicy Powstania planowane są na przyszłą niedzielę, jednakże chciałbym skromną uroczystością uczcić sam dzień 15 listopada.
Główna część odbędzie się na forum, w specjalnie utworzonym ku temu wątku, aczkolwiek zachęcam też do odwiedzenia IRC-a. Dodatkowo, ogłaszam konkurs na najbardziej kreatywny strój. Osoba, która swoim ubiorem w największym stopniu zachwyci pozostałych uczestników bankietu otrzyma od Prezydenta jeden folwark lenny. Mile widziany dodatkowy opis zaprezentowanego stroju. :)

Pozdrawiam was czule! :)

23
Plac Zielony / Odp: Zaproszenie na obchody rocznicowe
« dnia: Nd, 13 Lis 2016, 09:28:53 »
Serdecznie zachęcam, aby każdy kto tylko może zarezerwował sobie w przyszłą niedzielę dobrą godzinkę na uczestnictwo w obchodach. :)
To pozytywne przeżycie i naprawdę warto od czasu do czasu spotkać się z Bialeńczykami, zintegrować i uczcić ważną dla nas wszystkich rocznicę. :)

24
Plac Zielony / Odp: Pogawędki wszelakie (miejsce na OT)
« dnia: So, 12 Lis 2016, 22:28:36 »
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index.php/topic,4215.msg63660.html#msg63660
Dobra robota. :)
A więc jednak liczba państw wzrosła. ;)

25
Plac Zielony / Odp: Pogawędki wszelakie (miejsce na OT)
« dnia: So, 12 Lis 2016, 20:55:50 »
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index.php/topic,7028.0.html
Zachęcam do brania udziału, ja właśnie spróbuję zabrać się za napisanie opowiadania. ;)
Udowodnijmy, że Bialenia to nie tylko ciągłe politykowanie, ale też kultura!

Strony: [1] 2 3 ... 302