Prezydent Republiki Bialeńskiej – Republika Bialeńska Przeskocz do treści

Prezydent Republiki Bialeńskiej

Prezydent - najwyższy urzędnik Republiki Bialeńskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych i urzędników zatrudnionych w administracji publicznej, gwarant ciągłości i niezawisłości władzy oraz strażnik Konstytucji i praworządności. Posiada on także prawo nadawania orderów i odznaczeń państwowych oraz folwarków. Ponadto, ilekroć prawo nie definiuje, kto jest wykonawcą danej czynności, obowiązek ten nakłada się na Prezydenta.

Kieruje on sprawowaniem władzy wykonawczej i posiada pełnię kompetencji z nią związanych. Prezydentowi przysługuje prawo powoływania Ministrów i powierzenia im części bądź całości swoich kompetencji, za wyjątkiem prerogatyw określonych w Konstytucji.

Bezpośrednim zastępcą, doradcą i najbliższym współpracownikiem Prezydenta Republiki Bialeńskiej jest Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej. Prezydent w momencie powołania Wiceprezydenta ustala zakres jego kompetencji. Wiceprezydentowi mogą zostać powierzone kompetencje prezydenckie w części lub całości oraz prerogatywy określone w Konstytucji.

Prezydent wybierany jest przez obywateli w wyborach powszechnych, bezpośrednich i większościowych w głosowaniu tajnym. Do wyboru na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej wymagane jest uzyskanie przez kandydata ponad połowy głosów w wyborach. W razie konieczności przeprowadza się drugą turę. Jego kadencja trwa 12 tygodni i rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej.

Sukcesja prezydencka

W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Republiki Bialeńskiej, kolejnym Prezydentem do końca trwania kadencji zostaje Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej.

W przypadku nieobjęcia urzędu Prezydenta przez Wiceprezydenta, możliwość tę mają kolejno: Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej, Wicemarszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej, Ministrowie według czasu posiadania obywatelstwa, Posłowie według czasu posiadania obywatelstwa, pozostali obywatele według czasu posiadania obywatelstwa.

Każda z osób wymienionych w ustępie 2 niniejszego artykułu w celu objęcia urzędu ma obowiązek złożyć przysięgę prezydencką w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. W przeciwnym razie obowiązek ten spada na kolejną osobę w sukcesji prezydenckiej.

Prezydenci Republiki Bialeńskiej

przed 21 grudnia 2016 r.

Lp. Imię i nazwisko Okres Kadencja Wiceprezydent Uwagi
- Komitet Założycielski 15 listopada 2013 -
14 grudnia 2013
nd. - -
1. Andrzej Swarzewski 14 grudnia 2013 -
24 sierpnia 2014
I-VII Kristian Arped/Maria von Primisz Kadencje I-VII; kilka razy zmieniano czas ich trwania
2. Maria von Primisz 24 sierpnia 2014 -
26 października 2014
VIII - -
3. Jan Kaniewski 26 października 2014 -
1 grudnia 2014
IX Andrzej Swarzewski/Ronon Dex Zrezygnował
- Maciej Kamiński 1 grudnia 2014 -
9 grudnia 2014
IX - Pełniący obowiązki jako Marszałek Parlamentu
4. Andrzej Swarzewski 9 grudnia 2014 -
10 lutego 2015
X Ronon Dex -
5. Aleksandra Dostojewska 10 lutego 2015 - 22 marca 2015 XI Andrzej Swarzewski Zrezygnowała
- Andrzej Swarzewski 22 marca 2015 -
30 marca 2015
XI - Pełniący obowiązki jako Wiceprezydent
6. Konstanty Jerzy Michalski 30 marca 2015 -
16 czerwca 2015
XII Maciej Kamiński Zrezygnował
- Maciej Kamiński 16 czerwca 2015 -
29 czerwca 2015
XII - Pełniący obowiązki jako Wiceprezydent
7. Feliks Spirkin 29 czerwca 2015 -
17 lipca 2015
XIII Maciej Kamiński Zrezygnował
- Maciej Kamiński 17 lipca 2015 -
27 lipca 2015
XIII - Pełniący obowiązki jako Wiceprezydent
8. Andrzej Swarzewski 27 lipca 2015 -
19 października 2015
XIV Mikołaj Patryk Dostojewski -
9. Eddard Noqtern 19 października 2015 -
11 stycznia 2016
XV Frederick Hufflepuff -
10. Ali ibn Abi Talib 11 stycznia 2016 -
1 lutego 2016
XVI - Odwołany w referendum
11. Hewret von Thorn 1 luty 2016 -
1 marca 2016
XVII Iwan Pietrow Zrezygnował
- Iwan Pietrow 1 marca 2016 -
19 marca 2016
XVII - Pełniący obowiązki jako Wiceprezydent
12. Aleksandra Dostojewska 19 marca 2016 -
5 kwietnia 2016
XVIII Paweł Karol Medyceusz Zep Zmarła w czasie pełnienia urzędu
- Paweł Karol Medyceusz Zep 5 kwietnia 2016 -
17 kwietnia 2016
XVIII Andrzej Swarzewski Pełniący obowiązki jako Wiceprezydent
13. Alberto de Medici 17 kwietnia 2016 -
10 lipca 2016
XIX Paweł Karol Medyceusz Zep/Iwan Pietrow -
14. Hewret von Thorn 10 lipca 2016 -
3 października 2016
XX Iwan Pietrow/Paweł Karol Medyceusz Zep -
15. Andrzej Swarzewski 3 października 2016 -
18 stycznia 2017
XXI Paweł Karol Medyceusz Zep/Hewret von Thorn/Thomas von Lisendorff/Feliks Spirkin -

po 21 grudnia 2016 r.

(osoby w sukcesji prezydenckiej pełnią funkcję przez resztę kadencji)

Lp. Imię i nazwisko Okres Kadencja Wiceprezydent Uwagi
16. Tadeusz Krasnodębski 18 stycznia 2017 -
5 marca 2017
XXII Hewret non Thorn/Andrzej Swarzewski Zrezygnował
17. Andrzej Swarzewski 5 marca 2017 -
23 marca 2017
XXII Aleksandra Dostojewska Kontynuujący kadencję jako Wiceprezydent; zrezygnował
- Aleksandra Dostojewska 23 marca 2017 -
9 kwietnia 2017
XXII - Powołana niezgodnie z prawem na funkcję Wiceprezydenta; odwołana wyrokiem Sądu
18. Maciej Kamiński 9 kwietnia 2017 -
19 kwietnia 2017
XXII - Sukcesja jako Marszałek-senior Parlamentu
19. Ametyst Faradobus 19 kwietnia 2017 -
16 listopada 2017
XXIII/XXIV Marek Bajtuś 30 lipca 2017 rozpoczął drugą kadencję
20. Tadeusz Krasnodębski 16 listopada 2017 -
9 lutego 2018
XXV Antoni Kacper Burbon-Conti -
21. Antoni Kacper Burbon-Conti 9 lutego 2018 - 6 maja 2018 XXVI Tadeusz Krasnodębski podał się do dymisji
22. Tadeusz Krasnodęsbki 6 maja 2018 - 13 maja 2018 XXVI - kończył kadencję swojego poprzednika
23. Mardred Jakub von Salvepol - Nova Vita 13 maja 2018 - 28 maja 2018 XXVII Michael Wolferine podał się do dymisji
24. Michael Wolferine 28 maja 2018 - 21 lipca 2018 XXVII - podał się do dymisji
- Jan Lubomirski-Dostojewski 21 lipca 2018 - 17 sierpnia 2018 - - Prezydent nieformalny - nie złożył przysięgi prezydenckiej
- Marek Bajtuś 17 sierpnia 2018 - 2 listopada 2018 - - Prezydent nieformalny - złamane zostały przepisy prawa
- Antoni Kacper Burbon-Conti 2 listopada 2018 - 13 grudnia 2018 - - Prezydent nieformalny - prowadził rządy autorytarne jako Naczelnik Republiki Bialeńskiej

po 13 grudnia 2018 r.

(w życie weszła Konstytucja Republiki Bialeńskiej z dnia 1 grudnia 2018 r.; Prezydent jest wybierany przez Parlament, Prezydent przewodniczy Parlamentowi; zlikwidowano urząd Wiceprezydenta; drugą osobą w sukcesji jest powoływany przez Prezydenta Przewodniczący pro tempore Parlamentu)

Lp. Imię i nazwisko Okres Kadencja Przewodniczący pro tempore Parlamentu Uwagi
25. Antoni Kacper Burbon-Conti 13 grudnia 2018 - nadal XXVIII Michelangelo Piccolomini -