Sądownictwo – Republika Bialeńska Przeskocz do treści

Sądownictwo

Sądownictwo w Republice Bialeńskiej opiera się na niezawisłości władzy sądowniczej. Do 6 stycznia 2018 r. w Republice Bialeńskiej naczelnym organem władzy sądowniczej w Bialenii był Sąd Ludowy. Po tej dacie, tj. po wejściu w życie nowej konstytucji z dnia 16 grudnia 2017 r. nie ma w Bialenii takiego organu. Od tego momentu władzę sądowniczą w sprawach dotyczących wykładni prawa oraz orzekania o zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu sprawują sędziowie powoływani ad hoc do każdej sprawy przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej za zgodą Parlamentu Republiki Bialeńskiej. Wyroki w tych sprawach są ostateczne. W sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych władzę sądowniczą w I instancji sprawują sędziowie powoływani ad hoc do każdej sprawy przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej za zgodą Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Sędziowie powoływani ad hoc w czasie orzekania są niezależni i niezawiśli, podlegając wyłącznie przepisom prawa i własnemu sumieniu. W sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych zapewnia się stronom możliwość odwołania od wyroku do sądu II instancji. Sądem II instancji jest Trybunał Sprawiedliwości, którego wyroki w tych sprawach są ostateczne. Trybunał Sprawiedliwości składa się z Prezydenta Republiki Bialeńskiej, który mu przewodniczy, oraz Parlamentu Republiki Bialeńskiej. Prezydent i Posłowie w czasie orzekania w Trybunale są niezależni i niezawiśli, podlegając wyłącznie przepisom prawa i własnemu sumieniu. Z orzekania w Trybunale wyłączone są osoby, których sprawa w jakikolwiek sposób dotyczy. Jeśli wyłączony jest Prezydent, jego obowiązki w Trybunale przejmują kolejne osoby zgodnie z linią sukcesji prezydenckiej. Parlament Republiki Bialeńskiej w Trybunale decyduje o uznaniu części bądź całości racji stron.

Historyczna lista Sędziów Sądu Ludowego:

 1. Jan Kaniewski (29.12.2013 – 02.03.2014)
 2. wakat (02.03.2014 – 13.03.2014)
 3. Hewret von Thorn (13.03.2014 – 28.03.2014)
 4. wakat (28.03.2014 – 31.03.2014)
 5. Kamil Maciejewski (31.03.2014 – 17.09.2014)
 6. Akrypa Rabotowicz von Primisz (17.05.2014 – 17.09.2014)
 7. Maria von Primisz (17.05.2014 – 24.08.2014)
 8. Kristian Arped (03.07.2014 – 17.09.2014)
 9. Raisa Komorowska (18.08.2014 – 17.09.2014)
 10. wakat (17.09.2014 – 21.09.2014)
 11. Guliano Montini (21.09.2014 – 31.10.2015)
 12. Kristian Arped (31.10.2014 – 31.12.2014)
 13. Akrypa Rabotowicz von Primisz (31.12.2014 – 25.02.2015)
 14. wakat (25.02.2015 – 10.03.2015)
 15. Kristian Arped (10.03.2015 – 10.05.2015)
 16. wakat (10.05.2015 – 29.06.2015)
 17. Andrzej Swarzewski (29.06.2015 – 30.06.2015)
 18. Alberto Carlos de Medici y Zep (30.06.2015 – 04.07.2015)
 19. Maria von Primisz (04.07.2015 – 31.07.2015)
 20. Akrypa Rabotowicz von Primisz (zastępczy 19.07.2015 – 23.07.2015)
 21. wakat (31.07.2015 – 02.08.2015)
 22. Alberto Carlos de Medici y Zep (02.08.2015 – 30.11.2015)
 23. Frederick Hufflepuff (zastępczy 29.08.2015 – 07.09.2015)
 24. Iwan Pietrow (30.11.2015 – 11.01.2016)
 25. Andrzej Swarzewski (11.01.2016 – 06.02.2016)
 26. wakat (06.02.2016 – 24.02.2016)
 27. Jan Kaniewski (24.02.2016 – 01.03.2016)
 28. wakat (01.03.2016 – 07.03.2016)
 29. Alberto Carlos de Medici y Zep (07.03.2016 – 25.03.2016)
 30. Aleksandra Dostojewska (p.o. 24.03.2016 – 29.03.2016)
 31. wakat (25.03.2016 - 11.05.2016)
 32. Aleksandra Dostojewska (p.o. 04.04.2016 – 05.04.2016)
 33. Paweł Karol Medyceusz Zep (11.05.2016 - 11.07.2016)
 34. wakat (11.07.2016 - 19.07.2016)
 35. Paweł Karol Medyceusz Zep (19.07.2016 - 04.08.2016)
 36. wakat (04.08.2016 - 07.08.2016)
 37. Paweł Karol Medyceusz Zep (07.08.2016 - 21.08.2016)
 38. Alberto Carlos de Medici y Zep (21.08.2016 - 10.08.2017)
 39. Maciej Kamiński (asesor 09.08.2017 - 06.01.2018)
 40. Karol Wawrzyniec Medyceusz-Zep (asesor zastępczy 17.09.2017 - )
 41. Paweł Karol Medyceusz Zep (08.02.2018 - 11.02.2018)
 42. Tadeusz Krasnodębski (11.02.2018 - )
 43. Paweł Karol Medyceusz Zep (16.02.2018 - )

Historyczna lista Sędziów Trybunału Najwyższego:

 1. Feliks Spirkin (19.05.2014 – 22.06.2014)
 2. Akrypa Rabotowicz von Primisz (19.05.2014 – 17.09.2014)
 3. Konstanty Jerzy Michalski (22.05.2014 – 17.09.2014)
 4. Maria von Primisz (01.07.2014 – 24.08.2014)
 5. wakat (TN zlikwidowano; 17.09.2014 - 29.12.2014)
 6. Jan Kaniewski (29.12.2014 – 14.03.2015)
 7. Maria von Primisz (29.12.2014 – 18.07.2015)
 8. Maciej Kamiński (29.12.2014 – 04.07.2015)
 9. Konstanty Jerzy Michalski (14.03.2015 – 04.07.2015)
 10. Andrzej Swarzewski (04.07.2015 – 18.07.2015)
 11. Aleksandra Dostojewska (04.07.2015 – 18.07.2015)
 12. wakat (TN zlikwidowano; 18.07.2015 - )

Historyczna lista Ławników Rady Przysięgłych:

 1. Tadeusz Krasnodębski (27.08.2016 – 29.09.2016)
 2. Jan Lubomirski-Dostojewski (27.08.2016 – 02.11.2016)
 3. Karol Wawrzyniec Medyceusz-Zep (27.08.2016 – 02.11.2016)
 4. Thomas von Lisendorff (27.08.2016 – 29.08.2016)
 5. Iwan Pietrow (15.09.2016 - 16.10.2016)
 6. wakat (RP zlikwidowano 26.02.2017; 02.11.2016 - )