Dowództwo Sił Zbrojnych – Republika Bialeńska Przeskocz do treści

Dowództwo Sił Zbrojnych

Flaga SZ RB

SIŁY ZBROJNE REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Powstanie bialeńskiej wojskowości należy datować od 21 grudnia 2013, kiedy to pojawił się pierwszy post dotyczący wojska w Republice Bialeńskiej. Jednak rzeczywista budowa Sił Zbrojnych rozpoczęła się w pierwszej połowie stycznia 2014, kiedy to pojawiły się pierwsze struktury organizacyjne bialeńskiej armii i pierwsze przymiarki do wyposażenia wojska w sprzęt. W czasie swojego istnienia Siły Zbrojne RB przechodziły wiele etapów restrukturyzacyjnych i modernizacji oraz wymiany sprzętu. Armia nasza rozpoczynała jako niewielkie siły zbrojne, posiadające mieszaninę sprzętu w miarę nowoczesnego oraz w większości takiego, który już na starcie nie spełniał wymogów współczesnego pola walki. Jednak takie było założenie przyjęte na początku budowy struktur Sił Zbrojnych – miały się one systematycznie rozwijać i unowocześniać wraz z rozwojem i budową naszego państwa.

Dzisiaj Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej są nowoczesną armią, złożoną z trzech rodzajów wojsk:

- Wojsk Lądowych,

- Sił Powietrznych,

- Marynarki Wojennej.

Nasz sprzęt i struktury organizacyjne odpowiadają już w większości warunkom nowoczesnego pola walki, choć dalej będziemy unowocześniać nasze siły zbrojne wraz z rozbudową i rozwojem społeczno-gospodarczym państwa.

Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej funkcjonują na podstawie Ustawy o Siłach Zbrojnych i służbie wojskowej, która ustala m.in. :

- barwy i znaki obowiązujące w SZ RB,

- stopnie wojskowe obowiązujące w SZ RB.

Na czele Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej stoi Dowódca Sił Zbrojnych otrzymujący na czas pełnienia tej funkcji stopień Marszałka Bialenii – wchodzi on jednocześnie w skład rządu Republiki. Podlegają mu bezpośrednio Zastępca Dowódcy Sił Zbrojnych ds. techniczno-informatycznych oraz dowódcy poszczególnych Rodzajów Sił Zbrojnych.

Lista wszystkich Głównodowodzących Sił Zbrojnych:

 

 1. Baltazar Dostojewski (14.12.2013 – 11.01.2014)
 2. Ronon Dex (11.01.2014 – 31.01.2015)
 3. Konstanty Jerzy Michalski (p.o. 31.01.2015 – 31.03.2015)
 4. Andrzej Swarzewski (p.o. 31.03.2015 – 30.06.2015)
 5. Hewret von Thorn (30.06.2015 – 28.07.2015)
 6. Konstanty Jerzy Michalski (p.o. 28.07.2015 – 07.08.2015)
 7. Iwan Pietrow (07.08.2015 – 19.03.2016)
 8. Thomas von Lisendorff (19.03.2016 – 25.03.2016)
 9. Ronon Dex (25.03.2016 – 04.05.2017)
 10. Iwan Pietrow (p.o. 10.09.2016 - 19.09.2016)
 11. Hewret von Thorn (p.o. 08.12.2016 - 04.05.2017)
 12. Andrzej Swarzewski (04.05.2017 - 17.06.2017)
 13. Thomas von Lisendorff (17.06.2017 - 30.08.2017)
 14. wakat (30.08.2017 - 19.11.2017)
 15. Andrzej Swarzewski (19.11.2017 - 13.01.2018)
 16. Iwan Pietrow (13.01.2018 - 17.02.2018)
 17. Antoni Kacper Burbon-Conti (17.02.2018 - )

 

Wszyscy żołnierze służby czynnej oraz żołnierze rezerwy otrzymują stosowny stopień wojskowy - przyznawany na czas pełnienia obowiązków służbowych lub na stałe, który zostaje umieszczony w widocznym miejscu na Forum w profilu jego użytkownika.

Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej ściśle współpracują z rodzimym przemysłem zbrojeniowym, a w szczególności z (obecnie państwowymi) Zakładami Zbrojeniowymi "Razor Arms - Bialenia" oraz prywatnymi Zakładami Lotniczymi "Razor Air Tech - Bialenia" czego efektem jest wiele programów rozwojowych uzbrojenia i sprzętu wojskowego, o których można przeczytać w dziale "Przemysł Zbrojeniowy".

Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej współpracują również z armiami państw z nami stowarzyszonych Carstwa Brodryjskiego i Królestwa Hasselandu.

Wszelkie sprawy i zapytania dotyczące Sił Zbrojnych prosimy kierować do Kancelarii Dowództwa SZ RB.