Marynarka Wojenna – Republika Bialeńska Przeskocz do treści

Marynarka Wojenna

Flaga MW

MARYNARKA WOJENNA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Marynarka Wojenna Republiki Bieleńskiej składa się z grup jednostek pływających, baz morskich, lotnictwa morskiego oraz jednostek lądowych marynarki wojennej (przeznaczonych do obrony wybrzeża i desantu morskiego).

Siły morskie dzielą się na cztery grupy bojowe marynarki wojennej:

1. Grupa bojowa Marynarki Wojennej jest główną grupą uderzeniową, przeznaczoną do walki z flotą przeciwnika i ataku na jego cele lądowe. Okrętem flagowym grupy jest lotniskowiec o napędzie jądrowym ORB „Republika Bialeńska”.

2. Grupa bojowa Marynarki Wojennej jest pomocniczą grupą uderzeniową, przeznaczoną do walki z flotą przeciwnika i ataku na jego cele lądowe oraz do pełnienia roli zabezpieczenia i osłony działań grupy głównej. Okrętem flagowym grupy jest lekki lotniskowiec ORB „Rewolucja Marcowa”.
3. Grupa bojowa Marynarki Wojennej jest grupą desantową, mając możliwość jednoczesnego desantowania pułku piechoty morskiej. Okrętem flagowym grupy jest okręt lotniczo-desantowy ORB „Jan Leksy”.

4. Grupa bojowa Marynarki Wojennej jest grupą przeznaczoną do obrony wybrzeża, wód przybrzeżnych i okalających wyspy należące do RB. Okrętem flagowym grupy jest fregata szkolna ORB „Apfelbaumstadt”.

Uzbrojenie używane na okrętach wojennych RB zostało przedstawione w katalogu "UZBROJENIE OKRĘTOWE"

Do wsparcia działań Marynarki Wojennej utworzono Lotnictwo Morskie, które dzieli się na pięć grup lotniczych:

1. Grupa Lotnicza MW – jest złożona z samolotów oraz śmigłowców pokładowych i stacjonuje na lotniskowcu „ORB Rewolucja Marcowa”.
2. Grupa Lotnicza MW – złożona z samolotów oraz śmigłowców pokładowych, które stacjonują na okręcie lotniczo desantowym „ORB Jan Leksy” obsługując jednocześnie też okręty desantowe ORB „Adam Janowicz” i ORB „Pułkownik Sabin”.

3. Grupa Lotnicza MW – to jednocześnie grupa lotnicza lotniskowca uderzeniowego ORB „Republika Bialeńska”, składa się z samolotów i śmigłowców pokładowych będących główną, lotniczą siłą uderzeniową Marynarki Wojennej RB.

4. Grupa Lotnicza MW – obejmuje śmigłowce pokładowe stacjonujące na okrętach wojennych, które mają możliwość bazowania śmigłowców ZOP czyli:

- 6 niszczycielach klasy D-80
- 2 fregatach klasy F-20
- 8 fregatach klasy F-30M
- 8 korwetach klasy K-40

5. Grupa Lotnicza MW - obejmuje samoloty i śmigłowce stacjonujące w bazach na lądzie, które służą działaniom patrolowym i rozpoznawczym, wczesnemu ostrzeganiu oraz działaniom ratowniczym na rzecz marynarki Wojennej.

Samoloty naszego Lotnictwa Morskiego są ujęte w "KATALOGU SPRZĘTU LOTNICZEGO".

Flota podwodna MW RB składa się z czterech atomowych okrętów podwodnych klasy SN-90 oraz czterech konwencjonalnych okrętów podwodnych klasy S-60. Po dwa atomowe okręty podwodne są przydzielone do 1 i 2 Grupy Bojowej Marynarki Wojennej, a okręty konwencjonalne znajdują się w 4 Grupie Bojowej Marynarki Wojennej i służą do obrony przed okrętami potencjalnego nieprzyjaciela wód przybrzeżnych Republiki Bialeńskiej.

Oprócz sił morskich Marynarce Wojennej podlegają dwie dywizje obrony wybrzeża, pułk piechoty morskiej oraz bazy morskie i bazy lotnictwa morskiego.