Siły Powietrzne – Republika Bialeńska Przeskocz do treści

Siły Powietrzne

Flaga SP

SIŁY POWIETRZNE REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Na Siły Powietrzne Republiki Bialeńskiej składają się jednostki lotnicze i bazy lotnicze oraz brygady radiotechniczne, brygady obrony przeciwlotniczej, jak również elementy dowodzenia i naprowadzania.

Podstawą Sił Powietrznych jest osiem skrzydeł lotniczych, mających w swoim składzie po 3-4 eskadry lotnicze o podobnym lub uzupełniającym się przeznaczeniu. Eskadry lotnicze są komponentem lotniczym, o zminimalizowanych elementach logistycznych, posiadające tylko element techniczny niezbędny do bezpośredniej obsługi technicznej własnych samolotów. Taki system daje możliwość szybkiego i w zasadzie dowolnego przenoszenia eskadr na wybrane lotnisko, w zależności od aktualnych potrzeb.

Natomiast pełne wsparcie logistyczne oraz rozbudowane zaplecze techniczne zapewniają bazy Sił Powietrznych rozmieszczone na terenie Wyspy Bialeńskiej oraz Anatolii. Obecnie Siły Powietrzne dysponują 12 stałymi bazami lotniczymi z czego 10 mieści na Wyspie Bialeńskiej, a dwie na Anatolii – przy czym bazy anatolijskie są strukturami bardziej rozbudowanymi, bo każdej z dwóch stałych baz lotniczych podlega jeszcze sześć terenowych baz lotniczych, przeznaczonych do zabezpieczenia działania niewielkich grup samolotów mogących korzystać z krótkich pasów startowych.

Znakiem rozpoznawczym Sił Powietrznych Republiki Bialeńskiej jest odwrócony pięciokąt z białym polem obwiedzionym zieloną obwódką – symbolizuje on tarczę z godła państwowego Bialenii, a jego kolory czyli zieleń i biel - odpowiadają kolorystyce godła.

Sprzęt lotniczy Sił Powietrznych jest dość zróżnicowany, co wynika zarówno ze stopniowego rozwoju i systematycznego unowocześniania sił powietrznych, jak i z zadań przed lotnictwem stawianych, zarówno w zakresie wsparcia powietrznego dla Wojsk Lądowych, jak i obrony terytorium państwa, w tym obszaru Anatolii, gdzie występuje słaba infrastruktura.

Główną siłą bojową bialeńskich Sił Powietrznych są samoloty myśliwskie przewagi powietrznej typu F-9A, wielozadaniowe samoloty myśliwskie F-2C/D, lekkie samoloty myśliwskie F-1A/B i ich odmiana rozpoznawcza RF-1A, wyspecjalizowane samoloty szturmowe A-2 oraz myśliwsko-szturmowe samoloty pionowego startu i lądowania AV-4A/F (wersja lądowa pokładowego samolotu morskiego) i lekkie samoloty bojowe AP-3.

Całość sprzętu zawarta jest w KATALOGU SPRZĘTU LOTNICZEGO.

Siły Powietrzne zajmują się również obroną przeciwlotnicza terytorium kraju – co realizują za pomocą brygad obrony powietrznej i brygad radiotechnicznych – te ostatnie odpowiadają także za przekazywanie zobrazowania przestrzeni powietrznej do Centrum Dowodzenia Sił Powietrznych i Rejonowych Centrów Dowodzenia i Naprowadzania.