Wojska Lądowe – Republika Bialeńska Przeskocz do treści

Wojska Lądowe

Flaga WL

WOJSKA LĄDOWE REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Wojska Lądowe Republiki Bialeńskiej dzielą się na wojska operacyjne i wojska obrony terytorialnej. Trzonem wojsk operacyjnych jest dziewięć dywizji zmechanizowanych, które wchodzą w skład trzech korpusów. W każdym korpusie oprócz trzech dywizji zmechanizowanych znajduje się brygada artylerii, brygada obrony przeciwlotniczej, brygada saperów i brygada logistyczna.

Dywizje zmechanizowane są silnymi związkami taktycznymi o strukturach modułowych, występujące w dwóch rodzajach – dywizje typu ciężkiego oraz typu lekkiego. Struktura modułowa dywizji polega na tym, że wszystkie oddziały i pododdziały szczebla dywizyjnego są identyczne, a o typie dywizji decydują znajdujące się w jej składzie trzy brygady zmechanizowane. Ze względu na taką konstrukcję istnieje możliwość swobodnego przemieszczania brygad pomiędzy dywizjami, w zależności od aktualnych potrzeb. Każda dywizja oprócz trzech brygad zmechanizowanych ma własny pułk śmigłowców bojowych.

Podstawowym elementem organizacyjnym jest brygada, która występuje w dwóch wariantach: brygady typu ciężkiego oraz brygady typu lekkiego. Te pierwsze dysponują większą ilością czołgów, a piechota zmechanizowana porusza się walczy na gąsienicowych bojowych wozach piechoty. Natomiast brygady typu lekkiego mają mniejszą ilość pododdziałów czołgów, a jej piechota wykorzystuje kołowe wozy bojowe. Same brygady również posiadają strukturę modułową, gdzie szczebel brygadowy zapewnia dowodzenie, wsparcie artyleryjskie oraz zabezpieczenie logistyczne i saperskie, a poddziały czołgów i piechoty zmechanizowanej zgodnie ze współczesnym trendem organizacyjnym są mieszane na szczeblu batalionów, które w efekcie występują w dwóch typach (lekkimi i ciężkim) i mogą być swobodnie przemieszczane pomiędzy brygadami i dywizjami.

Uzupełnieniem wojsk operacyjnych są Wojska Obrony Terytorialnej, na które składają się dwie dywizje zmechanizowane, będące w zasadzie dywizjami zmechanizowanymi typu lekkiego – tyle, że są wyposażone w starszego typu czołgi i działa samobieżne oraz nie mają pułku śmigłowców bojowych. Spełniają one rolę dywizji II rzutu, natomiast rolę związków taktycznych o przeznaczeniu do działań lokalnych pełnią dwa dywizyjne zgrupowania wojsk OT – jedno rozmieszczone na macierzystej Wyspie Bialeńskiej, a drugie na Anatolii. Każda posiada trzy brygady obrony terytorialnej i brygadę artylerii.

Struktury organizacyjne Wojsk Lądowych zostały opracowane i przedstawione w dziale "Struktury organizacyjne i sprzęt" podzielonym na trzy części:

- Struktury brygad
- Struktury innych jednostek
- Uzbrojenie i sprzęt WL, przy czym zawarte tam katalogi obejmują sprzęt używany zarówno obecnie, jak i ten, który znajdował się w uzbrojeniu Wojsk Lądowych na początku tworzenia się bialeńskich Sił Zbrojnych, a obecnie już wyszedł z użycia. Gdyż przez ponad 2 lata swojego istnienia zarówno Siły Zbrojne, jak i same wojska lądowe ulegały wielokrotnie restrukturyzacji i unowocześnieniu.