Podsumowanie wyborów parlamentarnych – Republika Bialeńska Przeskocz do treści

Podsumowanie wyborów parlamentarnych

Dziś (17 listopada) o godzinie 20:00 zakończyły się wybory parlamentarne do Parlamentu XXV Kadencji. Mandaty poselskie uzyskali: Maciej Kamiński z Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Hewret Faradobus z NSKWWS Hewreta, Mikołaj Patryk Dostojewski, Severino Castiglioni-Faradobus, Tadeusz Krasnodębski oraz Piotr Novitius z Koalicji Wolność i Niepodległość-Jedna Brodria oraz kandydat niezależny Iwan Pietrow.

Oznacza to, że Koalicja WiN-JB osiągnęła większość parlamentarną i będzie mogła samodzielnie przyjmować zwykłe ustawy i uchwały. Zarówno zwycięska Koalicja, jak i posłowie z BPD oraz NKSKWWS Hewreta są związani z obecnym rządem Andrzeja Swarzewskiego, dlatego też należy spodziewać się ścisłej współpracy pomiędzy większością parlamentarną (również konstytucyjną), a Rządem.

Wygląda na to, że XXV kadencja będzie opierała się na merytorycznych dyskusjach nad projektami, a nie międzypartyjnych sporach.

 

wynikipl

 


Siegodnia (17. nojabria) o 20:00 zakljuczno s parlamentarnim izborim w Sabor XXV mandata. Mandaty parlamentarca dobili: Maciej Kaminskij iż Bialenijskiej Partia Demokratskiej,  Hewret Faradobus iz NSKWWS Hewreta, Nikołaj Patryk Dostojewskij, Seweryn Castiglioni-Faradobus, Tadeusz Krasnodębskij, Pietr Nowitius iz Koaliciji Sloboda i Nezawisność - Jedinaja Brodrija (SiN-JB) i nezawisni kandidata Iwan Pietrow.

To znaczi, szto Koalicija SiN-JB  je postigla parlamentarnu weczinu i da ce biti u stanju samostalno woditi obiczne zakony i parlamentne rezolucije. I pabiednaja koalicija, kao i parlamentarcy iz BPD i NKSKWWS Hewreta su powezani s władem Andrieja Swarzewskiego, tako da treba oczekivać blisku saradni parlamentarnej wecziny (toże konstitucijnej) c władem.

Izgleda szto XXV mandat budziet se zasniwać na meritoriczieskich diskusijach o projektimach, a ne mieżdupartijnych sporowach.

 

wynikibia