Ogłoszenie rządowe: Funkcja Sędziego Sądu Ludowego – Republika Bialeńska Przeskocz do treści

Ogłoszenie rządowe: Funkcja Sędziego Sądu Ludowego

Prezydent Republiki Bialeńskiej
w dniu 6 lutego 2016 r.
ogłasza konkurs na stanowisko Sędziego Sądu Ludowego

 

Wymagania (Ustawa o sądownictwie):
- posiadanie wyłącznie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej
- ogólna wiedza o prawie
- znajomość przepisów prawa Republiki Bialeńskiej
- nienaganna postawa i opinia

Obowiązki i zadania: (Konstytucja Republiki Bialeńskiej):
- sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Republice Bialeńskiej
- rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między konstytucyjnymi organami państwa
- ustalanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa
- inne zadania i obowiązki nałożone przez ustawy

Miejsce zgłoszeń: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/biuro-karier/ogloszenie-rzadowe-funkcja-sedziego-sadu-ludowego/
Termin zgłoszeń: Bezterminowo, do czasu znalezienia kandydata.

/-/ Heinrich Hewret Wettin
Wolnograd, 6 lutego 2016 r.