Wybory uzupełniające do XVIII kadencji Parlamentu – Republika Bialeńska Przeskocz do treści

Wybory uzupełniające do XVIII kadencji Parlamentu

ZGŁOSZENIA KANDYDATUR POSELSKICH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO XVIII KADENCJI PARLAMENTU

 


 

Rozporządzenie: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/rozporzadzenia-marszalka-parlamentu/rozporzadzenie-ws-ogloszenia-wyborow-uzupelniajacych-do-parlamentu/msg37414/?topicseen#msg37414
Termin: 7 lutego 2016 r. (godzina 17:00) - 10 lutego 2016 r. (godzina 20:00)
Wymagania:

Artykuł 2, ust. 2 Ordynacji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2014 r. wraz z poprawkami.

2. Posłem może zostać każdy obywatel bialeński, który spełnia następujące warunki:
a) Nie został skazany przez sąd na zakaz sprawowania funkcji publicznych.
b) Jest obywatelem Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie co najmniej od 30 dni,
c) Napisał co najmniej 50 postów na forum Republiki Bialeńskiej.
d) Nie zasiadał w parlamencie w trakcie dwóch ostatnich kadencji parlamentu.
e) Jest członkiem lub posiada poparcie partii politycznej, wyrażone przez jej statutowe władze.

Artykuł 3, ust. 3 Ordynacji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2014 r. wraz z poprawkami.

3. W wyborach parlamentarnych zgłaszać mogą się indywidualni kandydaci oraz komitety wyborcze.

Miejsce zgłoszeń: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forum-obywatelskie/miejsce-zglaszania-kandydatur-poselskich/msg37415/?topicseen#msg37415

Andrzej Swarzewski
Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej XVIII kadencji