Orędzie Prezydenta Republiki Bialeńskiej do Narodów – Republika Bialeńska Przeskocz do treści

Orędzie Prezydenta Republiki Bialeńskiej do Narodów

 

 

 

 

 

 

           

ODEZWA PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
do Narodów bialeńskiego, brodryjskiego i hasselandzkiego

19 lutego 2016 r.

Szanowni Państwo!
Szanowni Obywatele Republiki Bialeńskiej!
Szanowni Obywatele Carstwa Brodryjskiego!
Szanowni Obywatele Królestwa Hasselandu!
Szanowni Mieszkańcy Państw Stowarzyszonych!

W związku z różnymi przemyśleniami, doniesieniami i plotkami, postanowiłem dzisiaj wygłosić orędzie do narodów Republiki Bialeńskiej i państw stowarzyszonych. Przede wszystkim chciałbym zapewnić, że wbrew wszystkim spekulacjom, Republika Bialeńska przeżywa odnowienie i wchodzi w nowy okres rozwoju. W Państwie nastąpiło mnóstwo zmian - zmiana konstytucji, ustawodawstwa, wprowadzenie nowych przepisów, nowa strona internetowa i odświeżone forum społeczności. Chciałbym jednak zauważyć, że to jeszcze nie koniec dalszych zmian, a czeka Nas jeszcze dużo nowości. Dlatego uważam, że teorie głoszące i zapowiadające upadek Republiki Bialeńskiej są nieprawdziwe i nie mają żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. Prawdopodobnie jest to spowodowane dokonywanymi zmianami w Bialenii, a wszelkie obawy pochodzą ze strachu przed nowością i nieznajomością. Gdyby jednak ktoś mi zarzucił, że przyczyniłem się do spadku aktywności na forum, to chciałbym odesłać do statystyk - gdzie można porównać aktywność luty 2015 r. i luty 2016 r. Ogólne wrażenie rzeczywiście może być inne, gdyż wśród dyskusji zmalała ilość niepotrzebnego spamu oraz podniósł się poziom merytoryczny wypowiedzi - przede wszystkim przestały być jednozdaniowymi ogólnikami rzucanymi na wiatr.

Jeszcze niedawno planowałem (a przynajmniej zapowiadałem) zgłoszenie własnej kandydatury na prezydenta Republiki Bialeńskiej. Jednakże nastąpiła pewna gwałtowna zmiana wśród kandydatów w ostatnich wyborach, która spowodowała, że zaprzestałem planować i zapowiadać, a przejść do czynów. Tak oto w niepełni przygotowany wystartowałem w wyborach prezydenckich, wygłaszając krótki, aczkolwiek treściwy plan pracy mojego rządu na najbliższą kadencję luty-kwiecień. Dotychczasowe poczynania moje i mojego Rządu Państwo znacie - o wszystkim ja wraz z Ministrami informujemy Państwa o Naszych dokonaniach - przywrócenie członkostwa Bialenii w MUP, "uratowanie" v-Mundialu w Republice Bialeńskiej, stworzenie nowych projektów ustaw oraz próba naprawienia i załatania dziur prawnych. Minister spraw zagranicznych, Maciej Kamiński, przedstawił w ostatnim czasie bardzo ciekawy raport nt. uznawania państw oraz zweryfikował państwa traktatowe. Dalsza aktywność ministra Macieja została skupiona wokół poprawek Kodeksu Cywilno-Karnego oraz niektórych ustaw ze względu na pełnienie funkcji prezesa Policji Krajowej od wielu, wielu miesięcy. Jeśli chodzi o pozostałych Ministrów - nie ukrywam, że najgorzej funkcjonuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Osobiście też nie znam pomysłów, ani celów ministra Konstantego, gdyż ów planów się nie doczekałem. Z pozostałych pracy resortów jestem w pełni zadowolony i nie widzę żadnych większych problemów z pracą Rządu. Pod koniec miesiąca zostanie opublikowany raport pracy Kancelarii Prezydenta i Rządu przez Wiceprezydenta Iwana.

Następnie chciałbym przejść do przemyśleń Obywateli. Andrzej Swarzewski zwrócił uwagę na pewien fakt - brak przywiązania niektórych kluczowych osób do Republiki. I tu należałoby mu przyznać rację, bo bez większego trudu można by wskazać osoby, które z pochodzenia są Bialeńczykami lub deklarowały o przynależności do bialeńskiej wspólnoty. Lecz potem postanowiły odejść i działać na rzecz innej mikronacji. Nie wiem, co jest powodem takiej sytuacji.... Osoby? Sytuacja? Mentalność? Prawo? Uważam, że jest to naturalna rzecz. Ludzie migrują, szukają środowiska optymalnego dla siebie. Jednakże dlaczego by nie tworzyć Bialenii przyjaznej i otwartej dla wszystkich? Największy wpływ na kształt i istnienie mikronacji mają ludzie, w tym relacje i oddziaływania między nimi. Oczywiście, nie da się uniknąć konfliktów, jednak uważam że drogą wzajemnego szacunku, dialogu i poszanowania, jesteśmy w stanie osiągnąć więcej niż wzajemnie oskarżając się i opluwając. Dlaczego pewne osoby, które najwięcej krzyczą i narzekają nie wezmą losu we własne ręce? W końcu jeśli czegoś sam nie zrobimy, to nic się nie zmieni. Przede wszystkim potrzebujemy odwagi i motywacji, by coś stworzyć, zrealizować i osiągnąć.

Inną kwestią jest polityka zagraniczna Republiki Bialeńskiej oraz państwa stowarzyszone. W styczniu 2016 r. doszło do zmiany konstytucji, która określa Republikę Bialeńską jako konfederację składających się z wewnętrznych samorządów oraz z państw stowarzyszonych na podstawie umów międzynarodowych. Proszę zauważyć, że układ stowarzyszeniowy został podpisany przez Bialenię, Brodrię i Hasseland na długo przed nową konstytucją. Dlatego cały czas obowiązują ustalenia z traktatu. Carstwo Brodryjskie i Królestwo Hasselandu są dalej państwami i posiadają suwerenność ograniczoną według zatwierdzonych ustaleń przed Wysokie Strony. Nowa Konstytucja Republiki Bialeńskiej nie wpływa na zmianę statusu Carstwa oraz Królewstwa. Jedyny efekt ma to w ustawodawstwie Republiki Bialeńskiej, gdzie prawnie rzeczywiście Brodria, jak i Hasseland traktuje się jak podmioty podległe Republice Bialeńskiej. Stąd określa się stan Carstwa Brodryjskiego i Królestwa Hasselandu jako de iure i de facto. Władze Republiki Bialeńskiej nie mają żadnego wpływu na sprawy wewnętrzne państw stowarzyszonych, jedynie zmiany mogą dojść na drodze traktatów oraz załączonych protokołów i aneksów. Zabieg ten umożliwia w samej Republice nadać podmiotowość państwom stowarzyszonych (poprawka do Kodeksu Cywilno-Karnego regulujący tę kwstię jest w przygotowaniu).

Chciałbym również oświadczyć, że ani ja, ani mój Rząd nie dążymy do ograniczenia suwerenności państw stowarzyszonych, ani nie dążymy do uczynienia z Brodrii i Hasselandu państw związkowych. Również nie wprowadzamy żadnych większych nacisków, ani nie dążymy do hegemonii Republiki Bialeńskiej nad Królestwem Hasselandu i Carstwem Brodryjskim. Zmiany ostatnio dokonywane przeze mnie mają główne na celu naprawę Republiki Bialeńskiej oraz zapoczątkować nowy początek, który rozwijać się będzie na drodze ewolucji. Ja obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej chciałem widzieć Republikę Bialeńską, Carstwo Brodryjskie i Królestwo Hasselandzkie jako równe sobie podmioty prawa międzynarodowego, przede wszystkim silne, odporne i nieuginające się pod wpływem innych mikronacji. Obecnie stanowimy całość, jesteśmy jednością i razem możemy stworzyć wspaniałe dzieło. Republika Bialeńska wypełnia swoje zobowiązania zawarte w układzie stowarzyszeniowym i zapewnia, że nigdy nie dojdzie do naruszeń Traktatu Trójstronnego.

Na koniec chciałbym również zadeklarować, że nie reprezentuję żadnej opcji politycznej. Działam ponadpartyjnie i ponadprogramowo, nie reprezentuję żadnych środowisk, ani idei. Swoje pomysły i projekty wygłaszam na podstawie własnej wiedzy i doświadczeń, przede wszystkim wyniesionych z mojej 6-letniej kariery wśród polskich wirtualnych państw.

W najbliższym czasie, co już zadeklarowałem, przygotuję aneks do umowy stowarzyszeniowej regulujący kwestię obywatelstwa Republiki Bialeńskiej w ramach projektu ustawy o obywatelach Republiki Bialeńskiej, tak jak pod ów projektem podczas debaty w Parlamencie wspomniałem. Oczywiście bez naruszeń wskazanych przez Króla Hasselandu, Eddarda, warunkujących podpisanie tego traktatu w przeszłości.

Dziękuję

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Heinrich Hewret Wettin
Wolnograd, 19 lutego 2016 r.