Bialeński Przegląd Wojskowy – Wydanie V (04.05.2016) 2 – Republika Bialeńska Przeskocz do treści

Bialeński Przegląd Wojskowy – Wydanie V (04.05.2016) 2

BPW.png  Z KRAJU...

ZMIANY W PIECHOCIE MORSKIEJ

Dzisiaj w dziale Marynarki Wojennej pojawiła się nowa struktura organizacyjna 1. Pułku Piechoty Morskiej. W stosunku do poprzedniej organizacji nastąpiły w tej jednostce dość znaczące zmiany. Przede wszystkim z piechoty morskiej wycofano dotychczas tam używane czołgi podstawowe T-4A, które ze względu na swoją masę 55 ton (i tak mniejszą o 7 ton od zmodernizowanych i używanych w dywizjach zmechanizowanych T-4B1) sprawiały trudności przy desantowaniu oraz zmniejszały możliwości przewozowe okrętów desantowych typu LS-300.

Obecnie oba zmechanizowane bataliony piechoty morskiej mają tylko wozy bojowe na podwoziach kołowych - łącznie każdy batalion ma 40 pojazdów czyli tyle ile wynosi możliwość przewozu jednego okrętu typu LS-300. Zamiast czołgów bataliony otrzymały po 8 wozów wsparcia ogniowego z działami 105mm oraz po 8 moździerzy samobieżnych 120mm. Pozostałe wozy bojowe batalionu to 28 kołowych bojowych wozów piechoty i 3 kołowe transportery opancerzone. Wszystkie pojazdy należą do rodziny CVW-5C, będącą podstawowym kołowym wozem bojowym w Siłach Zbrojnych RB.

Natomiast do pułku włączono kompanię lekkich czołgów LT-5 (30-35 ton), która liczy 18 pojazdów uzbrojonych w gładkolufowe armaty 120mm. Pododdział jest okrętowany na największy okręt desantowy MW RB czyli okręt lotniczo-desantowy ORB "Jan Leksy" i dowożony na brzeg za pomocą barek desantowych.

Zmiany dotknęły również pułkowy dywizjon artylerii - wycofano z niego holowane haubice 105mm (TH-1-105) i zastąpiono je holowanymi moździerzami 120mm (TM-6-120) oraz lekkimi wyrzutniami artyleryjskich pocisków rakietowych 105mm (TR-1-105). Znacznie poprawiło to możliwości desantowania oraz wsparcia lądującej piechoty morskiej. Obecnie moździerz lub wyrzutnia pocisków rakietowych wraz pojazdem holującym mogą być przewiezione na pokładzie jednego śmigłowca HC-5S, a nie jak w przypadku haubic za pomocą dwóch śmigłowców. Ponadto lekkie wyrzutnie na dwukołowym podwoziu mogą być przewiezione podobnie jak moździerze za pomocą bojowego pojazdu amfibijnego ATVL-2.

To nie jedyne zmiany w Piechocie Morskiej MW RB - pułk jako pierwsza jednostka Sił Zbrojnych otrzymał nowe karabinki automatyczne C-4, karabiny automatyczne R-4 oraz granatniki GL-4. Również do jednostki wprowadzono nowy wzór umundurowania i oporządzenia w odmiennym niż dotychczas używanym kamuflażu - zarówno nowe umundurowanie, jak i nowe wzory broni strzeleckiej mają być testowane przez żołnierzy piechoty morskiej w różnych warunkach, pod kątem oceny ich przydatności dla Sił Zbrojnych RB.