Trzeci dzień ćwiczeń “Orbita-2016” – Republika Bialeńska Przeskocz do treści

Trzeci dzień ćwiczeń “Orbita-2016”

Trzeci dzień ćwiczeń "Orbita-2016"

Ćwiczone w dniu dzisiejszym zagadnienia:

1. Zejście z orbity i lądowanie na innym lotnisku niż przewidziane wcześniej.

2.  Odtworzenie gotowości bojowej na obcym lotnisku przy minimalnej ilości personelu pomocniczego.

3. Start na orbitę po odtworzeniu gotowości bojowej, poza miejscem stałego bazowania.

ZEJŚCIE Z ORBITY I LĄDOWANIE NA NIEZNANYM PILOTOM LOTNISKU

Ze względu na fakt, że w dniu wczorajszym uzyskano zgodę od Hasselandzkiej Agencji Kosmicznej na wykorzystanie ich nowo powstałego kosmodromu przeprowadzone zostało ćwiczenie polegające na opuszczeniu orbity Pollinu przez samolot kosmiczny USK-2 w asyście 4 myśliwców kosmicznych LMK-1 oraz na lądowaniu w miejscu wcześniej pilotom nieznanym z jednoczesnym przelotem na stosunkowo niewielkich (jak na pojazdy kosmiczne) wysokościach w warunkach lotu atmosferycznego.

Zagadnienie to symulowało sytuację, gdy w warunkach bojowych pojazdy kosmiczne nie mogą (z różnych przyczyn) powrócić na macierzyste lotniska lub inne na terenie Republiki Bialeńskiej. Piloci dysponowali odpowiednim zapasem paliwa, by używać silników w czasie lotu atmosferycznego, ale położenie lotniska docelowego poznali dopiero po przejściu przez górne warstwy atmosfery - podczas przygotowania do zejścia z orbity "celowali" w Wyspę Bialeńską, a dopiero w trakcie lotu otrzymywali polecenie skierowania się na kosmodrom Królestwa Hasselandu.

Jako pierwszy opuścił orbitę samolot kosmiczny USK-2.

usk-hak0.png

USK-2  jeszcze na orbicie z uruchomionymi silnikami hamującymi.

Załoga samolotu kosmicznego wykonała przed lądowaniem kilka okrążeń wyspy, na której znajduje się kosmodrom HAK - miało to za cel zapoznanie się z warunkami lądowania i podania schematu podejścia pilotom samolotów kosmicznych, którzy dysponują w takich sytuacjach mniejszym zapasem paliwa na manewry. Choć oczywiście to tylko ćwiczenia, a więc rezerwa paliwa zapewniająca bezpieczeństwo lotu i lądowania była przewidziana... Jednak jej naruszenie powodowało obniżenie oceny ćwiczących.

usk-hak1.png

usk-hak.png

usk-hak5.png

usk-hak4.png

Samolot kosmiczny w przelocie na hasselandzkim kosmodromem przed lądowaniem...

usk-hak6.png

... i już zaparkowany przez hangarem HAK.

W czasie gdy samolot kosmiczny dokonywał przelotu w kierunku kosmodromu HAK klucz samolotów kosmicznych LMK-1 opuścił orbitę i przeszedł przez górne warstwy atmosfery. W czasie lotu w kierunku Bialenii piloci otrzymali polecenie skierowania się na hasselandzki kosmodrom i otrzymali dane do lądowania z pokładu samolotu kosmicznego, który w tym czasie znajdował się już nad kosmodromem HAK.

lmk0.png

LMK-1 podczas przechodzenia przez górne warstwy atmosfery...

lmk1.png

... i podczas lotu atmosferycznego na dużej wysokości (w dole Anatolia).

Piloci myśliwców skierowali się w stronę Hasselandu i po jednym okrążeniu kosmodromu kolejno podchodzili do lądowania.

lmk-hak6.png

lmk-hak0.png

lmk-hak1.png

Myśliwiec podczas podejścia do kosmodromu...

lmk-hak8.png

... i po zatrzymaniu się na drodze startowej kosmodromu HAK.

Po lądowaniu przystąpiono do odtworzenia gotowości bojowej za pomocą personelu naziemnego Korpusu Kosmicznego Sił Powietrznych, który przybył na lotnisko na pokładzie samolotu transportowego.

ODTWORZENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ I PONOWNY START.

Jako pierwsze zostały przygotowane do lotu na orbitę Pollinu myśliwce kosmiczne, ponieważ szybkie odtworzenie gotowości bojowej poza lotniskiem macierzystym było jednym z głównych zadań dzisiejszego dnia ćwiczeń. Załogi i przybyły personel naziemny poradziły sobie z tym znakomicie dając pokaz znakomitego wyszkolenia technicznego i sprawności działania.

4 km - hak_2.png

Myśliwce kosmiczne LMK-1 ustawione na drodze startowej kosmodromu HAK w oczekiwaniu na zgodę na start.

lmk-start-11.png

LMK-1 podczas rozbiegu...

lmk-start-12.png

... i chowający podwozie po oderwaniu się od pasa startowego.

lmk-start-2.png

Myśliwiec tuż po starcie...

lmk-start-4.png

lmk-start-5.png

... przechodzi do ostrego wznoszenia...

lmk-start-127.png

... i wykonuje lot na orbitę Pollinu.

W tym czasie załoga samolotu kosmicznego USK-2 (nr taktyczny "101") oczekiwała na przybycie na pokład szefem Hasselandzkiej Agencji Kosmicznej, a obecnie Króla Hasselandu Piotra Pawła I. Został on zaproszony przez Dowódcą Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej do odbycia podróży na orbitę i zapoznania się z elementami działań i jednostkami (pojazdami i stacjami kosmicznymi) Korpusu Kosmicznego Sił Powietrznych RB.

Król Piotr Paweł I obserwował start klucza myśliwców kosmicznych typu LMK-1 z wieży lotniskowej, a następnie zajął miejsce w kabinie samolotu kosmicznego. Rozpoczęto przygotowania do lotu i samolot kosmiczny ustawił się na pasie startowym kosmodromu HAK.

usk-0.png

USK-2 z królem Hasselandu na pokładzie, przygotowany do startu na pasie startowym kosmodromu HAK.

usk-4.png

usk-5.png

USK-2 podczas rozbiegu...

usk-6.png

... tuż po oderwaniu się od pasa startowego...

usk-10.png

... i podczas stromego wznoszenia w celu osiągnięcia orbity Pollinu.

Pierwszym etapem podróży króla Hasselandu jest flagowy statek kosmiczny Korpusu Kosmicznego Sił Powietrznych "Andrzej Swarzewski".

AS-2.png

Statek kosmiczny "Andrzej Swarzewski" na orbicie Pollinu.

AS-4.png

Samolot kosmiczny USK-2 "101" zbliża się do ładowni "Andrzeja Swarzewskiego"...

AS-1a.png

...i następuje procedura dokowania.

Ponieważ w dniu dzisiejszym dowódca statku major Severino Castiglioni-Faradobus przebywa w stolicy Republiki Bialeńskiej, gdzie zajmuje się ważnymi sprawami związanymi z bialeńskim prawem i sądownictwem, król Piotr Paweł I został przywitany na pokładzie przez Dowódcę Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej Ronona Dex, który osobiście nadzoruje ćwiczenia Korpusu Kosmicznego.

kabina.png

Królowi Piotrowi Pawłowi I udostępniono na czas wizyty kabinę dowódcy statku kosmicznego "Andrzej Swarzewski".

Tymczasem na kosmodromie HAK rozpoczęły się przygotowania do kolejnego, uzgodnionego (z HAK) etapu ćwiczeń czyli wystrzelenia na orbitę Pollinu klucza myśliwców kosmicznych za pomocą rakiety nośnej "Energia" ze stanowiska nr 1 kosmodromu HAK.

Cztery myśliwce kosmiczne przybyły na kosmodrom HAK na pokładach samolotów transportowych z 51 Eskadry Lotnictwa Transportowego, a rakieta nośna została dostarczona drogą morską przez firmę Ronon Air Tech - Hasseland czyli z wyspy Halanda. Przy okazji zresztą dostarczono jeszcze trzy zestawy takich rakiet, które będą używane w ramach działań HAK.

W dniu dzisiejszym trwają prace przygotowawcze do startu... Będzie to pierwszy start rakiety nośnej tego typu z kosmodromu HAK i w ogóle pierwszy start z rakiety z tego kosmodromu. Stąd przygotowanie "dziewiczego" stanowiska startowego nr 1 (przeznaczone dla ciężkich rakiet nośnych) potrwają do wieczora.

energia2.png

Rakieta nośna "Energia" z umieszczonymi na niej czterema samolotami kosmicznymi typu LMK-1.