Ogłoszenia – Republika Bialeńska Przeskocz do treści

1 września w Wolnogradzie był upalny. Od rana zachęceni piękną pogodą mieszkańcy stolicy i czasowo w niej przebywający udawali się na jeden z ostatnich letnich spacerów. W godzinach popołudniowych wszyscy oni zaczynali kierować się na Plac Zielony, gdzie miały się odbyć tegoroczne centralne obchody Święta Ludu i Patrona Republiki Bialeńskiej. Tłumy gęstniały szybko i już wkrótce znalezienie dobrego miejsca zaczynało graniczyć z cudem. Na szczęście różnego rodzaju spekulanci i inni janusze biznesu oferowali rezerwację miejsc stojących i siedzących w korzystnych cenach.

 

[Obrazek: _51473346_aidtruck_bbc.gif]

 

W wielu miejscach rozwieszono flagi narodowe, a także wizerunki Czcigodnego Patrona. Wielu z przybyłych wspólnie czytało Zieloną Książkę i omawiało przedstawione na jej kartach tezy. Liczne transparenty wyrażały poparcie dla polityki rządu oraz podkreślało bialeńską dumę ludową. Gdzieniegdzie entuzjazm musieli utrzymywać w ryzach funkcjonariusze służb, którzy stopowali harcerzy popadających w patriotyczny trans. Około piętnastej na Placu Zielonym pojawił się J.E. Dr Ametyst Faradobus, Prezydent Republiki. Konduktor witając się z licznymi spośród zgromadzonych, rozdając autografy przemierzał tłum udając się na przygotowane podium. Przed rozpoczęciem przemówienia 6-letni Wiesio Wencel, uczeń pierwszej klasy jednej ze stołecznych podstawówek i aktywista młodzieżówki SPAF, zadeklamował patriotyczny wiersz:

 

W tym miejscu szczególnym gości przyjmujemy,

Patronowi Ojczyzny hołd dziś oddajemy,

Tu z naszym idolem, pułkownikiem Kaddafim,

Dziękujemy z serca dobrym Władzom Naszym,

Tym co po Powstaniu Ojczyznę scalali,

I w podzięce za to wybory wygrali!
Serdecznie witamy Cię Panie Prezydencie,

Posłów i Ministrów w Twojej obecności,

Co stoją na straży prawa i sprawiedliwości,

Jesteś mężem stanu, kraju bronisz pełnią,

Żeby nasza Bialenia zawsze była Bialenią!

Bracia i Siostry!

Zebraliśmy się dziś na Placu Zielonym, na centralnym placu Bialenii, aby uczcić pamięć tego, którego ideały przyświecają nam codziennie, a który za te ideały był przez lata wyśmiewany i opluwany, a na koniec oddał za nie życie. Także i dziś są w naszym społeczeństwie ludzie, którzy chcą, aby pamięć o Pułkowniku zginęła, aby zieleń naszej flagi stała się nic nie znaczącym symbolem. Żeby nasza tradycja stała się bezbarwną papką. Nie można do tego dopuścić. Póki ja jestem konduktorem Bialenii będę dbał o to, aby imię Przywódcy Rewolucji 1-go Września było zawsze wspominane. Niech serca nasze będą zawsze zielone!

 

Wszyscy znamy nauczanie naszego Patrona. Wiemy zatem, że jego istotą jest aktywny udział mas ludowych w budowaniu państwa w rządzie, komitecie, mieście, zgromadzeniu. Jest to dziś szczególnie ważne. Wzywam Was do czynnego angażowania się w realizację tych idei. Piszcie, krytykujcie, realizujcie się na różnych polach. Bierzcie udział w rządach nie tylko na szczeblu krajowym, ale też samorządowym. Jeżeli widzicie potrzebę zmian i reform - mówcie o tym głośno! W codziennych wyborach podejmujcie decyzje mądrze i wytrwale. Pamiętajcie, że państwo to nie tylko rząd, ale ogromna masa Bialeńczyków, która trwa w jedności i wspólnocie.

Tradycją naszego wrześniowego święta stało się nagrodzenie tych, którzy biorą udział w tej codziennej walce o promienne jutro naszej umiłowanej ojczyzny. Jak co roku Ordery Patrona Republiki Bialeńskiej wręczone zostaną tym, którzy słowem i czynem szerzą ideję bialeńskiego republikanizmu.

Carlos Lorenzo de Medici, nasz obecny Xiądz Prymas, wyróżniony zostaje Zieloną Wstęgą Orderu. Innym z naszych zagranicznych przyjaciół jest Ludwik Tomović, którego pragnę dziś odznaczyć Odznaką Orderu. W ten sam sposób nagrodzony zostaje Karol Medycejski. Dwaj pozostali bialeńscy Medyceusze, Taddeo i Paolo, otrzymują Komandorię Orderu.

Oprócz orderów chciałbym przyznać też folwarki: 15 dla Macieja Kamińskiego, 10 dla Hewreta Faradobusa i 10 dla Fredericka Huffelpuffa. Po dwa folwarki przyznaję aktywnym uczestnikom Konferencji Szkół Wyższych: Robertowi von Thor, Filipowi Lotnikowi, Stanisławowi von Taurerowi, Jihymedowi, Orjonowi Surmie, Gaudiusowi van der Cathair, Xaweremu F. Kłopockiemu,  Piotrowi Pawłowi I, Adamowi Peterelliemu, Wilhelmowi Orańskiemu i Mieszkowi Herdelowi. Maciej Kamiński, z racji przekroczenia liczby 10 000 postów, otrzymuje dodatkowo srebrny Medal Aktywności. To samo wyróżnienie należy się z urzędu Andrzejowi Swarzewskiemu.

Cieszcie się, weselcie i grajcie! Z kiełbasy darmowej korzystajcie i dzieło Patrona przez czyny w życie przekłuwajcie. Niech żyje Bialenia!

Godzina 21:00 zbliżała się wielkimi krokami. Wszyscy Goście przybyli na Konferencję Szkół Wyższych z niecierpliwością oczekiwali na moment jej rozpoczęcia w Białej Sali Uniwersytetu Bialeńskiego. Wreszcie do mównicy podszedł Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego Taddeo de Medici. Rozmowy ucichły, a wszystkie oczy skierowały się w kierunku mężczyzny. Taddeo łyknął troszkę wody, policzył do dziesięciu i rozpoczął swoją mowę.

 

Cytat:

[Obrazek: ?url=funkyimg.com%2Fi%2F2w7EM.png]

Wasze Magnificencje Rektorzy,
Wielmożni Doktorzy, Doktorzy Habilitowani i Profesorowie,
Szanowni Goście
.

W imieniu Uniwersytetu Bialeńskiego pragnę serdecznie powitać wszystkich przybyłych na Konferencji Szkół Wyższych. Przede wszystkim kieruję do Państwa wyrazy wdzięczności za przyjęcie mojego zaproszenia. Mam nadzieję, że droga z tak wielu zakątków Pollinu nie była zbyt nużąca i każdy z Szanownych Gości zechce, po wypiciu mocnej kawy, uczestniczyć w przygotowanych na Konferencję panelach dyskusyjnych.

Chęć zorganizowania spotkania przedstawicieli uczelni wyższych całego mikroświata towarzyszy mi od momentu objęcia funkcji Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego. Nie ulega wątpliwości, że szkolnictwo wyższe w naszym małym, mikronacyjnym środowisku nie ma się zbyt dobrze. Każdy z nas tu obecnych może zaobserwować to w swojej Ojczyźnie - kadra profesorska nie jest duża, wykładowcy nieczęsto prezentują wykłady, a studenci nie biją się o możliwość podjęcia nauki. Samemu ciężko byłoby, moim zdaniem, znaleźć rozwiązanie na ten problem, z jakim borykają się v-uczelnie. Jestem przekonany, że spotykając się w większym gronie i podejmując aktywną dyskusję, uda się znaleźć przepis na popularyzację v-nauki. Dlatego z nadzieją patrzę na rozpoczynającą się dzisiaj Konferencję Szkół Wyższych i byłbym niesamowicie szczęśliwy, gdyby ustalenia, jakie padną podczas niej, przyczyniły się do znaczącego rozwoju szkolnictwa wyższego.

Zanim przejdę do kwestii organizacyjnych, chciałbym podziękować osobom najbardziej zaangażowanym w przygotowanie Konferencji. Panowie, Wasza pomoc i dobra rada okazały się nieocenione i Uniwersytet Bialeński jest wdzięczny za okazane wsparcie. Dziękuję @Maciej Kamiński i @Ametyst Faradobus za przygotowanie atrakcji dla uczestników Konferencji. Dziękuję także @Wilhelm Orański za stworzenie logo. Wreszcie, dziękuję @Paolo Carlo de Medici y Zep za tak częste doradzanie mi w kwestii szczegółów organizacyjnych wydarzenia.

Dyskusja konferencyjna prowadzona będzie równolegle w kilku blokach tematycznych. Panele dyskusyjne w postaci odpowiednich wątków utworzone zostaną w dziale Białej Sali po inauguracji Konferencji. Zachęcam wszystkich do wypowiadania się w nich. Ponadto, jeśli ktoś stwierdzi, że powinniśmy pochylić się nad czymś jeszcze - proszę się nie krępować i śmiało zakładać kolejne tematy dyskusyjne. Gdy dyskusje w wątkach umilkną i stwierdzimy, że porozmawialiśmy już o wszystkim, co było przewidziane, zaproszę wszystkich z Państwa na uroczystość podsumowania i zamknięcia Konferencji.

Zakańczając, chciałbym podzielić się z Państwem cytatem, który może nie jest ściśle związany z tematyką i celem Konferencji, ale dotyczy uniwersytetów i bardzo mi się spodobał. Są to słowa amerykańskiego historyka i pisarza, Shelby'ego Foote: "A university is just a group of buildings gathered around a library. The library is the university".

Szanowni Państwo, życzę nam, abyśmy jak najlepiej spożytkowali czas naszego spotkania. Aby v-nauka wkroczyła w okres świetności i prosperity.

Teraz serdecznie proszę o zabranie głosu @RCA.

Rektor Taddeo de Medici opuścił scenę i skierował się na swoje miejsce. Do mównicy podszedł prof. Robert von Thorn powitany brawami.

Wasza Magnificencjo Rektorze 
Drodzy Goście i Uczestnicy Konferencji 
Szanowni Państwo

 

Na wstępie pragnę gorąco podziękować Jego Magnificencji ks. prał. dr net. Taddeo Lorenzo de Medici y Zep za zaproszenie na tę Konferencję i umożliwienie mi wzięcia w niej udziału. To dla mnie duży zaszczyt. Mimo, że dziś nie kieruję żadną jednostką naukową (w tradycyjnym tego słowa rozumieniu) a Kolegium Nauk Przyrodniczych nie prowadzi działań dydaktycznych, to z pewnością wciąż nauka wirtualnego świata pozostaje w kręgu mych zainteresowań.

 

Dzięki uprzejmości Jego Magnificencji Rektora mam zaszczyt i przyjemność wygłosić przed Państwem, w czasie inauguracji naszego spotkania, referat. Poruszam w nim kwestię, która legła u podstaw celu tego spotkania. Prezentuję swoje postrzeganie dzisiejszego stanu mikroświatowej edukacji, a także pewien pomysł na jej naprawę. Bez wątpienia bowiem wirtualna edukacja jest obecnie cieniem samej siebie. Prężnie niegdyś funkcjonująca gałąź mikroświatowej aktywności przeżywa, od dawna, kryzys, który nie wydaje się kończyć. Wręcz przeciwnie. Edukacja w wirtualnych państwach się zwija i zanika. Cel Konferencji, którą właśnie rozpoczynamy, na tym tle jawi się niezwykle trafnym i potrzebnym działaniem, jednak, stając niejako w roli Adwokata Diabła, muszę postawić tezę, że niestety nie uda nam się go osiągnąć. Chociaż jednocześnie wyrażę także nadzieję, że o ile będziemy potrafili wznieść się ponad dzisiejsze problemy, to znajdziemy rozwiązanie.

 

Moja ocena nie jest przychylna z kilku powodów. Po pierwsze nie powstają nowe publikacje. Wiele "szkoleń" i "poradników" od dawna nie było aktualizowanych, w najmniejszym też stopniu nie odpowiadają zmieniającym się potrzebom nowych użytkowników. Po drugie niegdysiejsze szkoły zastąpione zostały przez bezobsługowe "instytuty" i "nawigatory". Po trzecie próby powoływania mentorów, którzy mają wprowadzać nowych w nasz specyficzny świat, spełzają na niczym. I po czwarte większości badaczy nie chce się prowadzić badań, a jeśli raz w roku powstanie jakieś opracowanie, jakaś praca o charakterze quasi naukowym to jest to ogromne święto dla środowiska.

 

Zmiany, jakie zaszły w zakresie mikroświatowej edukacji, są projekcją zmian, jakie zaszły w uczestnikach zabawy w państwa wirtualne. U zarania dziejów bawiliśmy się słowem. Dziś bawimy się obrazem — im prostszym, tym lepiej. Państwa wirtualne, ich kultura, polityka i również edukacja są takie, jacy jesteśmy my. I nie będą inne.

 

Czy widzę szansę i rozwiązanie dla tego stanu rzeczy? Widzę. I mimo sceptycyzmu żywię nawet pewną nadzieję. Aby nie przedłużać w tym miejscu zapraszam do wysłuchania mego referatu. Prezentuję go Państwu w dwóch wersjach.
Proszę tego referatu nie traktować jako gotowego pomysłu. Stawiając się we wspomnianej już roli Adwokata Diabła chcę przede wszystkim zwrócić uwagę na problemy, trudności i pokazać, że w moich oczach możliwe jest wejście z tematem na wyższy poziom. Ale nie uda się to bez szerokiego konsensusu. Dziękuję za Państwa uwagę. Chętnie odpowiem na pytania, proszę się nie krępować.

 

prof. net. Robert von Thorn

Dzień 13 czerwca był jednym z bardziej gorących dla bialeńskiej sceny politycznej. Cały kraj żył referendum, w którym Naród wypowiadał się w sprawie możliwości zerwania więzów łączących Republikę z Brodrią Południową. Wielu wyborców prosto z lokali wyborczych podążało na spontaniczną manifestację zorganizowaną na Placu Zielonym. Na miejscu aktywiści-wolontariusze rozdawali poczęstunek, w wielu miejscach widać było transparenty, wizerunki Patrona Republiki, bohaterów narodowych oraz Prezydenta Faradobusa. Z głośników słychać było muzykę, niespodziewanie stanęła też scena i rozstawiono telebimy. Około południa ogłoszono wyniki referendum. Tłum zaczął głośno wyrażać swoją aprobatę, na Placu pojawiali się kolejni zwolennicy rządu.

 

W późnych godzinach popołudniowych na miejsce zgromadzenia wyruszył Konduktor, aby przewodniczyć wiecowi. W otwartym samochodzie przejechał ulicami Wolnogradu pozdrawiając przechodniów i docierając w końcu na Plac Zielony. Faradobus wszedł na scenę i rozpoczął homilię.

  

Bracia Bialeńczycy!

Pozdrawiam Was, którzy wczoraj i dziś przeżywaliście czas decyzji. Z Waszej woli nastąpić ma rozwiązanie unii łączącej naszą Zieloną Ojczyznę z Carstwem Brodrii Południowej. Od dłuższego czas pojawiały się głosy, niejednokrotnie wychodzące z ust ludzi mądrych, wykształconych, pochodzące od wybitnych obywateli bialeńskich, aby tę unię odesłać do lamusa. Oczywiście są wśród obywateli Republiki przeciwnicy takiego rozwiązania i dlatego referendum wydało mi się być najrozsądniejszym rozwiązaniem. Zapowiadałem, iż tylko wyraźna przewaga przeciwników unii będzie dla mnie sygnałem, aby traktat stowarzyszeniowy wypowiedzieć. 65-cio procentowy wynik wskazuje wyraźnie, iż ci, którzy są tego zwolennikami mają przewagę dwukrotną. Jako głowa państwa muszę ten wynik uszanować i to bynajmniej nie dlatego, że sam z głębokim krytycyzmem patrzę na postępowanie Carycy Aleksandry.
Jej carat to nie jest ta Brodria, która kiedyś stowarzyszyła się z Bialenią. Wówczas mieliśmy do czynienia ze współpracą z młodą społecznością, która mimo niedociągnięć była czymś obiecującym. Wielu z tych ludzi weszło do naszej wspólnoty i wniosło do niej wiele dobra. Od czasu konfliktu wewnątrz Brodrii, który spowodował jej podział odnoszę wrażenie, że rozmawialiśmy już tylko z jednoosobowym, tak naprawdę, rządem, który dużo mówił i dużo działał, nierzadko w sposób kontrowersyjny, natomiast nie potrafił słuchać. Wielu Bialeńczyków, w tym także i ja, poddawało w wątpliwość, czy rzeczywiście odnosimy korzyść utrzymując związki z władczynią, która osobisty interes i megalomańskie potrzeby utożsamiała z potrzebami państwa.

Bialenia przeżywa obiektywnie dobry okres. Toczą się dyskusje nad usprawnieniem postępu, niedawno przeżywaliśmy wizytę Ojca Świętego. Koniec związku bialeńsko-brodryjskiego niechaj nie będzie punktem zapalnym. Nasze drzwi pozostają też otwarte dla wszystkich Brodryjczyków, którzy posiadają i posiadali obywatelstwo bialeńskie.

Wypowiedzenie traktatu, które nastąpi w piątek pociąga za sobą potrzebę ustaleń technicznych, ale i politycznych. Wraz z notą o wypowiedzeniu przedłożę władzom Carstwa zaproszenie do debaty. Rząd Republiki otoczy opieką tę część dziedzictwa Narodu Brodryjskiego, która znajduje się na naszym forum. Od jakiegoś czasu dyskutowana jest kwestia Wysp Przyjaźni. Wydaje mi się, że w tej sytuacji najwłaściwszym rozwiązaniem będzie ich podział między Carstwo i Republikę. W sytuacji, kiedy również Brodria Północna wyraża gotowość zrzeczenia się praw do Anatolii Brodryjskiej rząd bialeński może zacząć dysponować nowymi terenami, których wykorzystanie pozostawi duże pole do dyskusji i aktywności.

Wynik tego referendum odzwierciedla też poparcie dla polityki mojego rządu. Ważnym punktem w trakcie trwania mojej kadencji jest i będzie dyskusja oraz przyjęcie nowej Konstytucji. Moją rolą, jako konduktora, jest poprowadzić Was tym szlakiem. Cieszą różnorakie inicjatywy obywatelskie wyrastające dziś przy tej okazji. Również i ja zdecydowałem się wzbogacić naszą scenę polityczną o własny masowy ruch, prorządowe zjednoczenie licznych organizacji pozarządowych - Socjalistyczną Prawicę Ametysta Faradobusa. Działać będzie ona pod sztandarem Patrona i stanowić świadectwo potężnej mocy. Jej pierwszym celem będzie przodownictwo w procesie reformy ustrojowej, później zaś mam nadzieję, że ruch ten zgotuje mi zwycięstwo w kolejnych wyborach.

W tym momencie tłum zaczął wznosić plakaty oraz zielone sztandary z logo SP, spontanicznie przygotowane tuż przed rozpoczęciem manifestacji.

Dziękuję wszystkim z Was za aktywność i szczere zaangażowanie w ostatnim czasie. Aby wynagrodzić tych, którzy przyczyniają się do sukcesu Bialenii pragnę przyznać w tym ważnym dniu folwarki lenne. 10 otrzyma Hewret Faradobus za pracę w Gabinecie, zaangażowanie w tworzenie systemu kontroli finansowej i troskę o funpaga Bialenii. Po 8 folwarków przyznanych zostanie Maciejowi Kamińskiemu, Tadeuszowi Krasnodębskiemu i Albertowi Medycejskiemu. 5 folwarków otrzyma Bajtuś, który w okresie mojej nieobecności pełnił obowiązki prezydenta, co wymagało poświęcenia i odwagi. Po 3 za bieżącą aktywność przyznam Akrypie, Frederickowi Huffelpuffowi, Iwanowi Pietrowowi i Aleksandrze Dostojewskiej. Po dwa folwarki otrzymają Paolo della Chiesa, Ahmed Husain, Baltazar Dostojewski, Piotr Pietrow i JŚ Bonifacy I.

Gratuluję Bialeńczykom odważnego wyboru. Niech żyje tysiącletnia Republika!

Przybycie Jego Świątobliwości Bonifacego I
do Republiki Bialeńskiej

 

W słoneczny dzień, 11 czerwca Roku Pańskiego 2017, do stolicy Bialenii, Wolnogradu, w otoczeniu swego dworu przybył Patriarcha Bonifacy I. Ubrany był w strój chórowy - białą sutannę, na niej zaś spoczywała koronkowa komża i karmazynowa mozzetta, podbijana i obszywana gronostajem. Na piersi zaś widniał wykonany z czystego złota i dekorowany diamentami oraz perłami pektorał. Gdy Jego Świątobliwość wyszedł z pojazdu, zasiadł na tronie (który został wykonany specjalnie na tę okazję, a który to po pielgrzymce zostanie ofiarowany do archikatedry pw. św. Dyzmy w Wolnogradzie), wygłaszając przemówienie:

 

[Obrazek: 2tUb3.png]
[Obrazek: 2tTGt.png]


Ekscelencjo Prezydencie,
Czcigodni Bialeńczycy,
Drodzy Bracia w wierze,

 

mamy dzisiaj niezmierzoną przyjemność gościć na Waszej ziemi, mamy zaszczyt odbyć naszą pierwszą podróż apostolską do Waszego kraju, który tak wspaniale zapisywał i zapisuje się na kartach historii polskiego mikroświata. Pragniemy, by był to wymowny sygnał tego, iż Patriarcha dba o swoje owce, jest z nimi i czuwa nad swą trzodą. Podczas naszej wizyty przekroczymy żelazne wrota archikatedry pw. św. Dyzmy, by uklęknąć u stóp jego relikwii. Udamy się też na spotkanie z bialeńskimi dziećmi. Niechaj ta podróż przyniesie wiele owoców wiary i pogłębia ją w każdym naszym Bracie. My, rotryjscy wierni tworzymy rodzinę związaną więzami wiary i miłości. Każdy z Was, drodzy Bracia, może polegać na nas - Patriarsze Rotrii, tak samo jak my możemy w Was pokładać nadzieje. Twórzmy nierozerwalną jedność, głośmy prawdę i praktykujmy ją w swym codziennym życiu.
Szanowny Panie Prezydencie, przyjmijcie od nas ten medalion. W złotej ramie umieszczone jest szklane oczko, w którym został zanurzony jeden z krzyżyków, znaleziony w osadach pierwszych Rotryjczyków. Niechaj ten cenny prezent będzie znakiem szacunku i uznania, jakimi strona rotryjska darzy stronę bialeńską. Nadto nadajemy Wam tytuł Komandora Orderu Apostolskiego Aleksandra III za zasługi względem Państwa Kościelnego Rotria oraz Patriarchy, które poczynił Ekscelencja w swym żywocie.
[Obrazek: 2tVUd.png]-Medalion z krzyżykiem-
[Obrazek: 0d222d6d454982c24464992cc3d865e3.jpg]
-Order Apostolski Aleksandra III
W odpowiedzi na najnowszą światową modę, której ikoną jest gość Bialenii, Biały Pielgrzym, prezydent Faradobus postanowił przybyć na spotkanie ubrany cały na biało. Na piersiach błyszczały mu gwiazdy licznych odznaczeń, których jest kawalerem.  Wszędzie słychać było dźwięki pieśni radosnej:

 

Umiłowany Ojcze Święty,

Republika Bialeńska serdecznie, serdecznie Ojca wita. Marzyliśmy o tym spotkaniu od początku. Zanim przejdziemy do pytań kluczowych pragnę podziękować za skorzystanie z naszej gościnności, której Wasza Świątobliwość zadośćuczynił hojnymi darami stanowiących od dziś własność bialeńskiego ludu. W imieniu rządu Republiki wyrażam nadzieję, że ta wizyta stanie się etapem na drodze wzmacniania przyjaznych i ścisłych stosunków rotryjsko-bialeńskich, opartych przecież niejednokrotnie na więzach osobistych łączących mieszkańców naszych państw.

Pozwólcie także i mi ofiarować podarek od władz naszego państwa. Będzie nim kangur wyhodowany w wolnogradzkim ZOO. Wierzę głęboko, iż jest to prezent adekwatny.

[Obrazek: yp2-feat.jpg?quality=100&w=650]
Po tych słowach nastąpiła wymiana serdecznych uścisków oraz życzliwych słów wobec siebie nawzajem i dwóch zaprzyjaźnionych ze sobą państw. Następnie Prezydent Ametyst Faradobus przyjął w swej posiadłości Patriarchę Bonifacego I, by rozmawiać o wzajemnych stosunkach i obecnej sytuacji mikroświata.
[Obrazek: ?url=polski--dom--publiczny.blog.pl%2Ffi...2F1pap.jpg]

W różnych cywilizowanych częściach państwa, w miejscach publicznych ustawiono telebimy. Jako, że w Bialenii nie ma aktualnie reżymówki orędzie Prezydenta Republiki. Milczenie głowy państwa od czasu ogłoszenia terminu niedzielnego referendum zaskakiwało. Żaden prawomyślny obywatel nawet nie śmiał myśleć, że wynika to z lenistwa Konduktora. Matki z dziećmi, ojcowie rodzin, robotnicy i inteligenci, sebixy i okularnicy wiedzieli, że tylko nawał pracy i troska o ich dobro sprawiła, iż wyczekiwane Słowo Przywódcy wygłaszane jest dopiero dziś. Około godziny 19:00 Ametyst Faradobus pojawił się na teleekranach.

 

[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

Obywatelki i Obywatele Bialenii,

zwracam się do Was jako prezydent i jako szef rządu bialeńskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaki ostatnie wydarzenia zesłały na moje ramiona. Coraz wyraźniejsze stają się linię podziałów przebiegających w Bialenii i państwach z nią stowarzyszonych. Nasilają się znów próby siania zamętu, wywierania nacisku na organa władzy państwowej. Nawoływania do niszczących gospodarkę, osłabiających struktury społeczne aktów imperializmu. Zaostrzają napięcia, podnoszą temperaturę różne akcje rządu Brodrii Południowej. Pod znakiem zapytania staje sensowność utrzymywania tego związku w sytuacji, gdy my, Naród Bialeński, czerpiemy zeń coraz mniej korzyści, a coraz więcej zmartwień. Trzeba wyraźnie oświadczyć: są granice, których przekroczyć nie wolno!

Nie jest moją wolą, by samodzielnie podejmować tak odpowiedzialne decyzje, jak kolejny rozwód w łonie naszej konfederacji. Nie może jednostka mówić w takich sprawach samodzielnie w imieniu całego społeczeństwa. Mam też na uwadze przebieg ostatniej kampanii wyborczej, która wyniosła mnie na urząd prezydenta. Jest jednak zgodne z racją stanu to, bym wsłuchał się w Wasz głos i tylko na tej podstawie podjął decyzję w sprawie ewentualnego zakończenia stowarzyszenia z Carstwem Brodrii Południowej.

Decyzja nasza niech będzie rozważna. W sytuacji, gdy wystąpią wątpliwości nie podejmę kroku radykalnego. Historia oceni nasze działania.

1. RAPORT RZĄDU XXI KADENCJI
Nowe_godło_RB
19 listopada 2016 r.
Szanowni Bialeńczycy,
Postanowiliśmy powrócić do tradycji przedstawiania do wiadomości publicznej rządowych raportów. Za nami pierwsza ćwiartka kadencji Prezydenta Andrzeja Swarzewskiego. Najwyższy czas, żeby ją podsumować oraz przedstawić pokrótce plany na dalszą działalność. Życzę miłej lektury. :)
1) Już w niedzielę odbędą się uroczyste obchody III Rocznicy Powstania RB. Nie może Was zabraknąć!
2) W związku z Rocznicą RB Ministerstwo Oświecenia i Aktywności z Tadeuszem Krasnodębskim na czele zorganizowało konkurs artystyczny "Bialenia dawniej i dziś". Tematem konkursu było przedstawienie, jak zmieniała się Bialenia oraz jak wyglądała kiedyś, a jak wygląda dzisiaj.

Ogłoszenie o konkursie: https://spolecznosc.bialenia.org.pl/thread-6838.html

3) Minister Spraw Zagranicznych Maciej Kamiński opublikował uaktualnioną listę państw uznawanych przez Republikę Bialeńską. Znajdują się na niej 24 kraje.
4) Minister Gospodarki i Finansów Piotr Novitius oraz Wiceminister Hewret Faradobus pracują nad bialeńskim systemem gospodarczym. W związku z tym zorganizowali debatę publiczną na której przedstawiają swoje pomysły oraz dyskutują z Bialeńczykami. Hewret zapowiedział wprowadzenie do użytku PHPBanku!
5) Ministerstwo Oświecenia i Aktywności we współpracy z Wiceprezydentem Tomaszem Cyrylem Dostojewskim planuje organizację międzynarodowych Igrzysk Sportowych. Obecnie trwa ustalanie ich formuły. Oprócz tego MOiA planuje stworzenie projektu decentralizacji władzy i aktywizacji lenn oraz promocję Bialenii via Facebook.
6) Były Minister Spraw Zagranicznych Maciej Kamiński oraz obecny Tomasz Cyryl Dostojewski na bieżąco aktualizują wszelkie spisy, które ułatwiają Państwu Bialeńskiemu funkcjonowanie, a społeczeństwu orientację w aktualnej sytuacji kraju.
7) Prezydent ogłosił wybory Lwa Wolnogradu. Czas na zgłaszanie kandydatur upłynie 26 listopada.
8) MSZ rozpoczęło zmiany w korpusie dyplomatycznych. Ich celem jest aktywizacja ambasadorów, a tym samym poprawa stosunków międzynarodowych. Dotychczas przyjęto rezygnację Alberta Medycejskiego.
9) Hewret Faradobus we współpracy z MSZ rozesłał zagranicę zaproszenia na obchody rocznicowe. Przykład został przedstawiony Bialeńczykom: https://spolecznosc.bialenia.org.pl/thread-6871.html
10) Bialenia przeniosła się na nowe forum, które w pełni odpowiada standardom nowoczesności. Więcej informacji znajdziecie pod adresem: https://spolecznosc.bialenia.org.pl/thread-6852.html
Dziękujemy za uwagę i prosimy o zadawanie pytań. :)
/-/ Andrzej Swarzewski wraz z Rządem RB.

Czwarty i ostatni dzień ćwiczeń "Orbita-2016".

W dniu dzisiejszym realizowano:

1. Wyniesienie klucza myśliwców kosmicznych LMK-1 przez rakietę nośną "Energia" z kosmodromu Hasselandzkiej Agencji Kosmicznej.

2. Osiąganie przez myśliwce kosmiczne (po starcie za pomocą rakiety nośnej) wysokich orbit Pollinu.

3. Zagadnienia logistyczne związane z zaopatrywaniem na orbicie statków kosmicznych i stacji orbitalnych.

Ponadto przeprowadzono ocenę ćwiczeń i opracowano zalecenia co do dalszych działań i rozwoju Korpusu Kosmicznego.

WYNIESIENIE MYŚLIWCÓW KOSMICZNYCH ZA POMOCĄ RAKIETY NOŚNEJ Z KOSMODROMU HAK.

Rakieta "Energia" wraz z czterema dostarczonymi drogą lotniczą myśliwcami LMK-1 została przygotowana na kosmodromie HAK w dniu wczorajszym. Przygotowania do startu nieco wydłużono ze względu na fakt, że był to w ogóle pierwszy start ze stanowiska rakiet ciężkich kosmodromu HAK i wiązał się jednocześnie z przetestowaniem wielu systemów kosmodromu.

Rakieta nośna wystartowało jeszcze przed świtem, a wyniesienie myśliwców odbyło się w kierunku już oświetlonej strony Pollinu. Start (podobnie jak poprzednie wyniesienie w takim samym zestawie myśliwców z kosmodromu  BAK) odbył się bez zakłóceń i zgodnie z planem. Myśliwce zostały wyniesione na niską orbitę Pollinu (LPO) i dalszej części treningu, dysponując nienaruszonym zapasem paliwa ćwiczono osiąganie wysokich orbit.

stanowisko HAK.png

Budynek przygotowania rakiet ciężkich na kosmodromie HAK.

energia-noc1.png

Rakieta "Energia" z czterema myśliwcami LMK-1 na stanowisku startowym.

energia-noc3.png

Start...

energia-noc4.png

... i wnoszenie rakiety "Energia".

energia-noc7.png

Zakończenie pracy i odrzucenie pomocniczych silników startowych

energia-noc12.png

Zwolnienie myśliwców na LPO.

OSIĄGANIE PRZEZ MYŚLIWCE ORBIT WYSOKICH.

Po wyniesieniu na niską orbitę klucza myśliwców kosmicznych za pomocą rakiety nośnej, przystąpiono do ćwiczenia w osiąganiu orbit wysokich, co miało na celu przygotowanie załóg do ewentualnego przechwytywania celów znajdujących się jeszcze w sporej odległości od Pollinu.

Myśliwce kolejno uruchamiały silniki główne i ich orbita przyjmowała mocno eliptyczny kształt, a apogeum orbity wypadało kilkadziesiąt tysięcy kilometrów od powierzchni Pollinu. Samoloty kosmiczne dokonywały jednego okrążenia Pollinu, po czym dokowały do jednej ze stacji orbitalnych. Dla zabezpieczenia działań myśliwców skierowano na orbitę wysoką statek kosmiczny "Andrzej Swarzewski"

orbit1.png

LMK-1 na orbicie eliptycznej jeszcze stosunkowo blisko powierzchni planety.

orbit3.png

Appogeum orbity.

orbit6.png

lmk-10.png

Zbliżanie się do powierzchni planety zdążając w kierunku perygeum orbity.

AS-3.png

"Andrzej Swarzewski" opuszczający niską orbitę w celu zabezpieczenia treningu myśliwców LMK-1.

ZAOPATRYWANIE STACJI I STATKÓW NA ORBICIE POLLINU.

W trakcie tego zagadnienia wszystkie załogi samolotów kosmicznych USK-2 ćwiczyły loty do statków kosmicznych i stacji orbitalnych rozmieszczonych na orbicie Pollinu - startując z kosmodromu BAK.

USK_1.png

USK-2 na pasie startowych kosmodromu BAK.

USK_2.png

Na orbicie...

stacja1-2.png

... oraz zadokowany do stacji kosmicznej nr 1.

PODSUMOWANIE ĆWICZEŃ "ORBITA-2016"

W trakcie ćwiczeń załogi pojazdów kosmicznych oraz personel techniczny i dowódczy wykazał się wysokim stopniem przygotowania do przewidywanych dla Korpusu Kosmicznego Sił Powietrznych zadań.

Dowództwo Sił Zbrojnych RB uznaje Korpus Kosmiczny Sił Powietrznych za w pełni przygotowany do realizacji zadań na orbicie Pollinu i w jego pobliżu.

Następnym etapem powinno być przygotowanie Korpusu Kosmicznego do działań poza orbitą Pollinu - początkowo w okolicy najbliższych ciał niebieskich (naturalne satelity Pollinu i pobliskie planety), a docelowo w całym układzie naszego V-Słońca. W tym celu planuje się kolejne ćwiczenia Korpusu Kosmicznego - tym razem zlokalizowane poza orbitą Pollinu.

Zalecenia co do przyszłego funkcjonowania i rozwoju Korpusu Kosmicznego Sił Powietrznych:

1. Rozbudować 10 Eskadrę Samolotów Kosmicznych o jeszcze jeden klucz USK-2, tak aby przy dwóch statkach kosmicznych i dwóch bazach orbitalnych mogła ona operować 8 samolotami kosmicznymi.

Obecnie eksploatowanych jest 6 USK-2, przy czym po jednym przebywa na stałe na stacjach orbitalnych, dwa stanowią promy dla statków kosmicznych typu "Ekspolorator", a dwa służą komunikacji pomiędzy kosmodromem, a pojazdami i stacjami na orbicie. Nie istnieje zapas pojazdów uwzględniający konieczność obsług i remontów.

2. Zamówić i wprowadzić do służby kolejne 16 myśliwców kosmicznych LMK-1 oraz utworzyć kolejną eskadrę tych pojazdów.

Obecnie ilość myśliwców zabezpiecza działania stacji kosmicznych, jednak w przypadku podjęcia dalekich wypraw będzie istniała potrzeba posiadania tych maszyn poza orbitą Pollinu, obecna ilość LMK-1 w takim przypadku spowoduje, że w bazach naziemnych i orbitalnych nie będzie odpowiedniego zapasu sprzętu (obsługi, remonty, ewentualne straty bojowe).

3. W celu usprawnienia logistyki rozbudowującego się Korpusu Kosmicznego należy rozpocząć działania w celu uzyskania  dwóch transportowych samolotów kosmicznych typu TSK-3.

Ma to na celu zwiększenia możliwości zaopatrzeniowych oraz usprawnienia tego typu działań - gdyż uniwersalne samoloty kosmiczne USK-2 mają ograniczone możliwości przewozu ładunków.

4. Rozpocząć pracę nad typowo bojowymi pojazdami kosmicznymi o możliwościach bojowych i zasięgu większym niż obecnie używane myśliwce LMK-1.

LMK-1 doskonale sprawdzają się jako pojazdy bojowe do walki na orbicie lub jako pojazdy pokładowe statków kosmicznych, jednak wraz z rozwojem eksploracji kosmosu może stać się konieczne posianie silniejszych statków bojowych o odpowiednio dużym ("układowym") zasięgu.

5. W porozumieniu z Bialeńską Agencją Kosmiczną działać w kwestii rozwiązania problemu transportu dużych ładunków (paliwo, elementy stacji kosmicznych itd.) poza orbitę Pollinu i do innych planet/księżyców naszego układu słonecznego.

Trzeci dzień ćwiczeń "Orbita-2016"

Ćwiczone w dniu dzisiejszym zagadnienia:

1. Zejście z orbity i lądowanie na innym lotnisku niż przewidziane wcześniej.

2.  Odtworzenie gotowości bojowej na obcym lotnisku przy minimalnej ilości personelu pomocniczego.

3. Start na orbitę po odtworzeniu gotowości bojowej, poza miejscem stałego bazowania.

ZEJŚCIE Z ORBITY I LĄDOWANIE NA NIEZNANYM PILOTOM LOTNISKU

Ze względu na fakt, że w dniu wczorajszym uzyskano zgodę od Hasselandzkiej Agencji Kosmicznej na wykorzystanie ich nowo powstałego kosmodromu przeprowadzone zostało ćwiczenie polegające na opuszczeniu orbity Pollinu przez samolot kosmiczny USK-2 w asyście 4 myśliwców kosmicznych LMK-1 oraz na lądowaniu w miejscu wcześniej pilotom nieznanym z jednoczesnym przelotem na stosunkowo niewielkich (jak na pojazdy kosmiczne) wysokościach w warunkach lotu atmosferycznego.

Zagadnienie to symulowało sytuację, gdy w warunkach bojowych pojazdy kosmiczne nie mogą (z różnych przyczyn) powrócić na macierzyste lotniska lub inne na terenie Republiki Bialeńskiej. Piloci dysponowali odpowiednim zapasem paliwa, by używać silników w czasie lotu atmosferycznego, ale położenie lotniska docelowego poznali dopiero po przejściu przez górne warstwy atmosfery - podczas przygotowania do zejścia z orbity "celowali" w Wyspę Bialeńską, a dopiero w trakcie lotu otrzymywali polecenie skierowania się na kosmodrom Królestwa Hasselandu.

Jako pierwszy opuścił orbitę samolot kosmiczny USK-2.

usk-hak0.png

USK-2  jeszcze na orbicie z uruchomionymi silnikami hamującymi.

Załoga samolotu kosmicznego wykonała przed lądowaniem kilka okrążeń wyspy, na której znajduje się kosmodrom HAK - miało to za cel zapoznanie się z warunkami lądowania i podania schematu podejścia pilotom samolotów kosmicznych, którzy dysponują w takich sytuacjach mniejszym zapasem paliwa na manewry. Choć oczywiście to tylko ćwiczenia, a więc rezerwa paliwa zapewniająca bezpieczeństwo lotu i lądowania była przewidziana... Jednak jej naruszenie powodowało obniżenie oceny ćwiczących.

usk-hak1.png

usk-hak.png

usk-hak5.png

usk-hak4.png

Samolot kosmiczny w przelocie na hasselandzkim kosmodromem przed lądowaniem...

usk-hak6.png

... i już zaparkowany przez hangarem HAK.

W czasie gdy samolot kosmiczny dokonywał przelotu w kierunku kosmodromu HAK klucz samolotów kosmicznych LMK-1 opuścił orbitę i przeszedł przez górne warstwy atmosfery. W czasie lotu w kierunku Bialenii piloci otrzymali polecenie skierowania się na hasselandzki kosmodrom i otrzymali dane do lądowania z pokładu samolotu kosmicznego, który w tym czasie znajdował się już nad kosmodromem HAK.

lmk0.png

LMK-1 podczas przechodzenia przez górne warstwy atmosfery...

lmk1.png

... i podczas lotu atmosferycznego na dużej wysokości (w dole Anatolia).

Piloci myśliwców skierowali się w stronę Hasselandu i po jednym okrążeniu kosmodromu kolejno podchodzili do lądowania.

lmk-hak6.png

lmk-hak0.png

lmk-hak1.png

Myśliwiec podczas podejścia do kosmodromu...

lmk-hak8.png

... i po zatrzymaniu się na drodze startowej kosmodromu HAK.

Po lądowaniu przystąpiono do odtworzenia gotowości bojowej za pomocą personelu naziemnego Korpusu Kosmicznego Sił Powietrznych, który przybył na lotnisko na pokładzie samolotu transportowego.

ODTWORZENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ I PONOWNY START.

Jako pierwsze zostały przygotowane do lotu na orbitę Pollinu myśliwce kosmiczne, ponieważ szybkie odtworzenie gotowości bojowej poza lotniskiem macierzystym było jednym z głównych zadań dzisiejszego dnia ćwiczeń. Załogi i przybyły personel naziemny poradziły sobie z tym znakomicie dając pokaz znakomitego wyszkolenia technicznego i sprawności działania.

4 km - hak_2.png

Myśliwce kosmiczne LMK-1 ustawione na drodze startowej kosmodromu HAK w oczekiwaniu na zgodę na start.

lmk-start-11.png

LMK-1 podczas rozbiegu...

lmk-start-12.png

... i chowający podwozie po oderwaniu się od pasa startowego.

lmk-start-2.png

Myśliwiec tuż po starcie...

lmk-start-4.png

lmk-start-5.png

... przechodzi do ostrego wznoszenia...

lmk-start-127.png

... i wykonuje lot na orbitę Pollinu.

W tym czasie załoga samolotu kosmicznego USK-2 (nr taktyczny "101") oczekiwała na przybycie na pokład szefem Hasselandzkiej Agencji Kosmicznej, a obecnie Króla Hasselandu Piotra Pawła I. Został on zaproszony przez Dowódcą Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej do odbycia podróży na orbitę i zapoznania się z elementami działań i jednostkami (pojazdami i stacjami kosmicznymi) Korpusu Kosmicznego Sił Powietrznych RB.

Król Piotr Paweł I obserwował start klucza myśliwców kosmicznych typu LMK-1 z wieży lotniskowej, a następnie zajął miejsce w kabinie samolotu kosmicznego. Rozpoczęto przygotowania do lotu i samolot kosmiczny ustawił się na pasie startowym kosmodromu HAK.

usk-0.png

USK-2 z królem Hasselandu na pokładzie, przygotowany do startu na pasie startowym kosmodromu HAK.

usk-4.png

usk-5.png

USK-2 podczas rozbiegu...

usk-6.png

... tuż po oderwaniu się od pasa startowego...

usk-10.png

... i podczas stromego wznoszenia w celu osiągnięcia orbity Pollinu.

Pierwszym etapem podróży króla Hasselandu jest flagowy statek kosmiczny Korpusu Kosmicznego Sił Powietrznych "Andrzej Swarzewski".

AS-2.png

Statek kosmiczny "Andrzej Swarzewski" na orbicie Pollinu.

AS-4.png

Samolot kosmiczny USK-2 "101" zbliża się do ładowni "Andrzeja Swarzewskiego"...

AS-1a.png

...i następuje procedura dokowania.

Ponieważ w dniu dzisiejszym dowódca statku major Severino Castiglioni-Faradobus przebywa w stolicy Republiki Bialeńskiej, gdzie zajmuje się ważnymi sprawami związanymi z bialeńskim prawem i sądownictwem, król Piotr Paweł I został przywitany na pokładzie przez Dowódcę Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej Ronona Dex, który osobiście nadzoruje ćwiczenia Korpusu Kosmicznego.

kabina.png

Królowi Piotrowi Pawłowi I udostępniono na czas wizyty kabinę dowódcy statku kosmicznego "Andrzej Swarzewski".

Tymczasem na kosmodromie HAK rozpoczęły się przygotowania do kolejnego, uzgodnionego (z HAK) etapu ćwiczeń czyli wystrzelenia na orbitę Pollinu klucza myśliwców kosmicznych za pomocą rakiety nośnej "Energia" ze stanowiska nr 1 kosmodromu HAK.

Cztery myśliwce kosmiczne przybyły na kosmodrom HAK na pokładach samolotów transportowych z 51 Eskadry Lotnictwa Transportowego, a rakieta nośna została dostarczona drogą morską przez firmę Ronon Air Tech - Hasseland czyli z wyspy Halanda. Przy okazji zresztą dostarczono jeszcze trzy zestawy takich rakiet, które będą używane w ramach działań HAK.

W dniu dzisiejszym trwają prace przygotowawcze do startu... Będzie to pierwszy start rakiety nośnej tego typu z kosmodromu HAK i w ogóle pierwszy start z rakiety z tego kosmodromu. Stąd przygotowanie "dziewiczego" stanowiska startowego nr 1 (przeznaczone dla ciężkich rakiet nośnych) potrwają do wieczora.

energia2.png

Rakieta nośna "Energia" z umieszczonymi na niej czterema samolotami kosmicznymi typu LMK-1.