Ogłoszenia – Strona 5 – Republika Bialeńska Przeskocz do treści

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA PARLAMENTU WS. WYNIKÓW REFERENDUM
29 marca 2016 r.

Artykuł 1

Niniejsze obwieszczenie ogłasza i potwierdza wyniki referendum przeprowadzonego w dniach 24 marca 2016 r. - 26 marca 2016 r.

Artykuł 2

1. Frekwencja po zakończeniu referendum wyniosła 52%, co znaczy, że głosowało 15 spośród 29 uprawnionych.
2. Zgodnie z art.15 ust.4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej, wynik referendum uznaje się za wiążący.

Artykuł 3

Przedmiotem referendum było "Czy jesteś za zmianą ustroju Republiki Bialeńskiej na monarchię?"
a) Głos "TAK" na poparcie przedmiotu referendum oddało 4 uprawnionych do głosowania, czyli 26,7% wszystkich głosów.
b) Głos "NIE" na niepoparcie przedmiotu referendum oddało 11 uprawnionych do głosowania, czyli 73,3% wszystkich głosów.

Artykuł 4

Obwieszczenie wyników referendum jest skutecznie z chwilą ogłoszenia.

Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej XIX  kadencji
/-/ Mikołaj Patryk Dostojewski

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA PARLAMENTU WS. WYNIKÓW WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO PARLAMENTU
29 marca 2016 r.

Artykuł 1

Niniejsze obwieszczenie przedstawia i potwierdza wyniki wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w dniach 23 marca 2016 r. - 25 marca 2016 r.

Artykuł 2

1. Frekwencja po zakończeniu wyborów wyniosła 86%, co znaczy, że głosowało 25 obywateli spośród 29 uprawnionych.
2. Głos dodatkowy oddało 2 uprawnionych obywateli.
3. Łącznie w wyborach parlamentarnych oddano 27 głosów, w tym 2 głosy dodatkowe.

Artykuł 3

1)Józef Konstanty Bagrat (Ludowa Akcja Narodowa) otrzymał łącznie 8 głosów, czyli 30% głosów.
2)Jan Lubomirski (Partia Monarchistyczna) otrzymał łącznie 7 głosów, czyli 26% głosów.
3)Oddano łącznie 12 głosów pustych, czyli 44% głosów.

Artykuł 4

Mandat poselski uzyskuje Józef Konstanty Bagrat oraz Jan Lubomirski.

Artykuł 5

Obwieszczenie wyników wyborów parlamentarnych jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

Marszałek Parlamentu
/-/ Mikołaj Patryk Dostojewski

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA PARLAMENTU WS. WYNIKÓW WYBORÓW PREZYDENCKICH
13 marca 2016 r.

Artykuł 1

Niniejsze obwieszczenie przedstawia i potwierdza wyniki wyborów prezydenckich przeprowadzonych w dniach 11 marca 2016 r. - 13 marca 2016 r.

Artykuł 2

Frekwencja po zakończeniu wyborów wyniosła 89,7%, co znaczy, że głosowało 26 obywateli spośród 29 uprawnionych.

Artykuł 3

1) Kim Myong Won otrzymał 14 głosów, czyli 53,8% wszystkich głosów.
2) Aleksandra Swarzewska-Dostojewska otrzymała 12 głosów, czyli 46,2% wszystkich głosów.
3) Oddano 0 głosów pustych, czyli 0% wszystkich głosów.

Artykuł 4

1. Prezydentem Republiki Bialeńskiej prezydenckiej ogłasza się Kima Myonga Wona, który do czasu zaprzysiężenia zostaje prezydentem-elektem.
2. Objęcie urzędu przez nowo wybranego prezydenta będzie skuteczne z chwilą złożenia przysięgi.

Artykuł 5

Obwieszczenie wyników wyborów prezydenckich jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

Marszałek Parlamentu XIX kadencji
/-/ Frederick Hufflepuff

Marszałek Parlamentu
Frederick Hufflepuff ogłosił referendum w sprawie zmiany konstytucji.

Liczba uprawnionych osób do głosowania: 28 obywateli
Minimum, aby referendum było wiążące: 14 obywateli, z czego ponad 2/3 uprawnionych musi poprzeć przedmiot referendum.

Lokal wyborczy: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index.php?topic=4467.msg39991;topicseen#msg39991
Rozporządzenie Marszałka Parlamentu: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index.php?topic=4466.msg39986#msg39986
Przedmiot referendum: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index.php?topic=4465.0

7 marca 2016 r.
Wolnograd

 

 

 

 

 

 

           

ODEZWA PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
do Narodów bialeńskiego, brodryjskiego i hasselandzkiego

19 lutego 2016 r.

Szanowni Państwo!
Szanowni Obywatele Republiki Bialeńskiej!
Szanowni Obywatele Carstwa Brodryjskiego!
Szanowni Obywatele Królestwa Hasselandu!
Szanowni Mieszkańcy Państw Stowarzyszonych!

W związku z różnymi przemyśleniami, doniesieniami i plotkami, postanowiłem dzisiaj wygłosić orędzie do narodów Republiki Bialeńskiej i państw stowarzyszonych. Przede wszystkim chciałbym zapewnić, że wbrew wszystkim spekulacjom, Republika Bialeńska przeżywa odnowienie i wchodzi w nowy okres rozwoju. W Państwie nastąpiło mnóstwo zmian - zmiana konstytucji, ustawodawstwa, wprowadzenie nowych przepisów, nowa strona internetowa i odświeżone forum społeczności. Chciałbym jednak zauważyć, że to jeszcze nie koniec dalszych zmian, a czeka Nas jeszcze dużo nowości. Dlatego uważam, że teorie głoszące i zapowiadające upadek Republiki Bialeńskiej są nieprawdziwe i nie mają żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. Prawdopodobnie jest to spowodowane dokonywanymi zmianami w Bialenii, a wszelkie obawy pochodzą ze strachu przed nowością i nieznajomością. Gdyby jednak ktoś mi zarzucił, że przyczyniłem się do spadku aktywności na forum, to chciałbym odesłać do statystyk - gdzie można porównać aktywność luty 2015 r. i luty 2016 r. Ogólne wrażenie rzeczywiście może być inne, gdyż wśród dyskusji zmalała ilość niepotrzebnego spamu oraz podniósł się poziom merytoryczny wypowiedzi - przede wszystkim przestały być jednozdaniowymi ogólnikami rzucanymi na wiatr.

Jeszcze niedawno planowałem (a przynajmniej zapowiadałem) zgłoszenie własnej kandydatury na prezydenta Republiki Bialeńskiej. Jednakże nastąpiła pewna gwałtowna zmiana wśród kandydatów w ostatnich wyborach, która spowodowała, że zaprzestałem planować i zapowiadać, a przejść do czynów. Tak oto w niepełni przygotowany wystartowałem w wyborach prezydenckich, wygłaszając krótki, aczkolwiek treściwy plan pracy mojego rządu na najbliższą kadencję luty-kwiecień. Dotychczasowe poczynania moje i mojego Rządu Państwo znacie - o wszystkim ja wraz z Ministrami informujemy Państwa o Naszych dokonaniach - przywrócenie członkostwa Bialenii w MUP, "uratowanie" v-Mundialu w Republice Bialeńskiej, stworzenie nowych projektów ustaw oraz próba naprawienia i załatania dziur prawnych. Minister spraw zagranicznych, Maciej Kamiński, przedstawił w ostatnim czasie bardzo ciekawy raport nt. uznawania państw oraz zweryfikował państwa traktatowe. Dalsza aktywność ministra Macieja została skupiona wokół poprawek Kodeksu Cywilno-Karnego oraz niektórych ustaw ze względu na pełnienie funkcji prezesa Policji Krajowej od wielu, wielu miesięcy. Jeśli chodzi o pozostałych Ministrów - nie ukrywam, że najgorzej funkcjonuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Osobiście też nie znam pomysłów, ani celów ministra Konstantego, gdyż ów planów się nie doczekałem. Z pozostałych pracy resortów jestem w pełni zadowolony i nie widzę żadnych większych problemów z pracą Rządu. Pod koniec miesiąca zostanie opublikowany raport pracy Kancelarii Prezydenta i Rządu przez Wiceprezydenta Iwana.

Następnie chciałbym przejść do przemyśleń Obywateli. Andrzej Swarzewski zwrócił uwagę na pewien fakt - brak przywiązania niektórych kluczowych osób do Republiki. I tu należałoby mu przyznać rację, bo bez większego trudu można by wskazać osoby, które z pochodzenia są Bialeńczykami lub deklarowały o przynależności do bialeńskiej wspólnoty. Lecz potem postanowiły odejść i działać na rzecz innej mikronacji. Nie wiem, co jest powodem takiej sytuacji.... Osoby? Sytuacja? Mentalność? Prawo? Uważam, że jest to naturalna rzecz. Ludzie migrują, szukają środowiska optymalnego dla siebie. Jednakże dlaczego by nie tworzyć Bialenii przyjaznej i otwartej dla wszystkich? Największy wpływ na kształt i istnienie mikronacji mają ludzie, w tym relacje i oddziaływania między nimi. Oczywiście, nie da się uniknąć konfliktów, jednak uważam że drogą wzajemnego szacunku, dialogu i poszanowania, jesteśmy w stanie osiągnąć więcej niż wzajemnie oskarżając się i opluwając. Dlaczego pewne osoby, które najwięcej krzyczą i narzekają nie wezmą losu we własne ręce? W końcu jeśli czegoś sam nie zrobimy, to nic się nie zmieni. Przede wszystkim potrzebujemy odwagi i motywacji, by coś stworzyć, zrealizować i osiągnąć.

Inną kwestią jest polityka zagraniczna Republiki Bialeńskiej oraz państwa stowarzyszone. W styczniu 2016 r. doszło do zmiany konstytucji, która określa Republikę Bialeńską jako konfederację składających się z wewnętrznych samorządów oraz z państw stowarzyszonych na podstawie umów międzynarodowych. Proszę zauważyć, że układ stowarzyszeniowy został podpisany przez Bialenię, Brodrię i Hasseland na długo przed nową konstytucją. Dlatego cały czas obowiązują ustalenia z traktatu. Carstwo Brodryjskie i Królestwo Hasselandu są dalej państwami i posiadają suwerenność ograniczoną według zatwierdzonych ustaleń przed Wysokie Strony. Nowa Konstytucja Republiki Bialeńskiej nie wpływa na zmianę statusu Carstwa oraz Królewstwa. Jedyny efekt ma to w ustawodawstwie Republiki Bialeńskiej, gdzie prawnie rzeczywiście Brodria, jak i Hasseland traktuje się jak podmioty podległe Republice Bialeńskiej. Stąd określa się stan Carstwa Brodryjskiego i Królestwa Hasselandu jako de iure i de facto. Władze Republiki Bialeńskiej nie mają żadnego wpływu na sprawy wewnętrzne państw stowarzyszonych, jedynie zmiany mogą dojść na drodze traktatów oraz załączonych protokołów i aneksów. Zabieg ten umożliwia w samej Republice nadać podmiotowość państwom stowarzyszonych (poprawka do Kodeksu Cywilno-Karnego regulujący tę kwstię jest w przygotowaniu).

Chciałbym również oświadczyć, że ani ja, ani mój Rząd nie dążymy do ograniczenia suwerenności państw stowarzyszonych, ani nie dążymy do uczynienia z Brodrii i Hasselandu państw związkowych. Również nie wprowadzamy żadnych większych nacisków, ani nie dążymy do hegemonii Republiki Bialeńskiej nad Królestwem Hasselandu i Carstwem Brodryjskim. Zmiany ostatnio dokonywane przeze mnie mają główne na celu naprawę Republiki Bialeńskiej oraz zapoczątkować nowy początek, który rozwijać się będzie na drodze ewolucji. Ja obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej chciałem widzieć Republikę Bialeńską, Carstwo Brodryjskie i Królestwo Hasselandzkie jako równe sobie podmioty prawa międzynarodowego, przede wszystkim silne, odporne i nieuginające się pod wpływem innych mikronacji. Obecnie stanowimy całość, jesteśmy jednością i razem możemy stworzyć wspaniałe dzieło. Republika Bialeńska wypełnia swoje zobowiązania zawarte w układzie stowarzyszeniowym i zapewnia, że nigdy nie dojdzie do naruszeń Traktatu Trójstronnego.

Na koniec chciałbym również zadeklarować, że nie reprezentuję żadnej opcji politycznej. Działam ponadpartyjnie i ponadprogramowo, nie reprezentuję żadnych środowisk, ani idei. Swoje pomysły i projekty wygłaszam na podstawie własnej wiedzy i doświadczeń, przede wszystkim wyniesionych z mojej 6-letniej kariery wśród polskich wirtualnych państw.

W najbliższym czasie, co już zadeklarowałem, przygotuję aneks do umowy stowarzyszeniowej regulujący kwestię obywatelstwa Republiki Bialeńskiej w ramach projektu ustawy o obywatelach Republiki Bialeńskiej, tak jak pod ów projektem podczas debaty w Parlamencie wspomniałem. Oczywiście bez naruszeń wskazanych przez Króla Hasselandu, Eddarda, warunkujących podpisanie tego traktatu w przeszłości.

Dziękuję

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Heinrich Hewret Wettin
Wolnograd, 19 lutego 2016 r.

RAPORT DOT. SPEŁNIANIA WARUNKÓW DO UZNAWANIA

Stan na 6 lutego 2016 r.

Państwa dotychczas uznawane:

Maharadżat Tirimudzii:

 • Aktywni obywatele: nie
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: tak
 • Decyzja: utrzymać uznanie

Wolna Republika Winktown:

 • Aktywni obywatele: brak kategorii obywatela; aktywni mieszkańcy: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: brak kategorii władzy; suwerenność per se: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Decyzja: utrzymać uznanie

Królestwo Elderlandu:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: tak
 • Decyzja: utrzymać uznanie

Wszechcarat Angstrem:

 • Aktywni obywatele: nie
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: tak
 • Decyzja: utrzymać uznanie

Republika Ludowa Siedmiogrodu:

 • Aktywni obywatele: brak możliwości weryfikacji
 • Aktywne miejsce publiczne: nie
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: brak możliwości weryfikacji
 • Brak zagrożenia: brak możliwości weryfikacji
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: w momencie sporządzania raportu: tak; w momencie publikacji raportu: nie
 • Decyzja: w momencie sporządzania raportu: utrzymać uznanie, wdrożyć procedurę wypowiadania traktatu; w momencie publikacji raportu: wycofać uznanie

Imperium Skarlandu:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: tak
 • Decyzja: utrzymać uznanie

Trizondal:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: tak
 • Decyzja: utrzymać uznanie

Monarchia Austro-Węgierska:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Decyzja: utrzymać uznanie

Królestwo Hasselandu:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: nie
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie (zawarto jedynie umowę stowarzyszeniową)
 • Inne komentarze: państwo stowarzyszone, wedle obecnej Konstytucji stanowi de iure część Republiki Bialeńskiej
 • Decyzja: wycofać uznanie

Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: tak
 • Decyzja: utrzymać uznanie

Królestwo Scholandii:

 • Aktywni obywatele: nie
 • Aktywne miejsce publiczne: de iure tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: nie
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Inne komentarze: państwo weszło w skład Królestwa Dreamlandu
 • Decyzja: wycofać uznanie

Księstwo Sarmacji:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Decyzja: utrzymać uznanie

Federacja Al Rajn:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Decyzja: utrzymać uznanie

Królestwo Dreamlandu:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: tak
 • Decyzja: utrzymać uznanie

Demokracja Surmeńska:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: tak
 • Decyzja: utrzymać uznanie

Mandragorat Wandystanu:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: tak
 • Decyzja: utrzymać uznanie

Republika Palmowa:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: tak
 • Decyzja: utrzymać uznanie

Królestwo Agurii:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Decyzja: utrzymać uznanie

Królestwo Zjednoczonych Niderlandów:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Decyzja: utrzymać uznanie

Neokontynentalna Unia Państw Integracyjnie Autonomicznych:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: tak
 • Decyzja: utrzymać uznanie

Rzeczpospolita Obojga Narodów:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Decyzja: utrzymać uznanie

Państwo Kościelne Obediencji Galicyjskiej:

 • Aktywni obywatele: nie
 • Aktywne miejsce publiczne: de iure tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: nie
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Inne komentarze: państwo zostało rozwiązane
 • Decyzja: wycofać uznanie

Chanat Kugarski:

 • Aktywni obywatele: brak kategorii obywatela de iure; aktywni członkowie narodu: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Decyzja: utrzymać uznanie

Imperium Abachazji:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: tak
 • Decyzja: utrzymać uznanie

Federacja Slawonii:

 • Aktywni obywatele: nie
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Decyzja: wycofać uznanie

Okoczia:

 • Aktywni obywatele: nie
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Decyzja: wycofać uznanie

Królestwo Natanii:

 • Aktywni obywatele: nie (w związku z rezydowaniem na liście dyskusyjnej - zweryfikowano po wpisach)
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Decyzja: wycofać uznanie

Aktywne ostatnio państwa dotychczas nieuznawane:

Nie weryfikowano państw istniejących zbyt krótko, bądź niespełniających definicji mikronacji.

Carstwo Brodryjskie:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: nie
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie (zawarto jedynie umowę stowarzyszeniową)
 • Inne komentarze: państwo stowarzyszone, wedle obecnej Konstytucji stanowi de iure część Republiki Bialeńskiej
 • Decyzja: nie uznawać

Republika Parlandii:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Decyzja: uznać

Korinat Gaudium:

 • Aktywni obywatele: nie
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Decyzja: nie uznawać

Państwo Kościelne Rotria:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Decyzja: uznać

Zjednoczone Królestwo Samundy:

 • Aktywni obywatele: nie
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Decyzja: nie uznawać

Wielkie Księstwo Solardii:

 • Aktywni obywatele: częściowy brak możliwości weryfikacji (awaria "forum"); w obszarze możliwym do zweryfikowania: nie
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Decyzja: nie uznawać

Państwo Ciprofloksjańskie:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: nie (część proklamowanego terytorium jest pod kontrolą Demokracji Surmeńskiej, która to też uznaje całość Państwo Ciprofloksjańskiego za swoje ziemie)
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Decyzja: nie uznawać

Triumwirat Erboki:

 • Aktywni obywatele: nie
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Decyzja: nie uznawać

Królestwo Francji i Nawarry:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Decyzja: uznać

Królestwo Anglii:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Decyzja: uznać

Królestwo Neapolu i Sycylii:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: nie
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Decyzja: nie uznawać

Państwo Kościelne Obediencji Awiniońskiej:

 • Aktywni obywatele: tak
 • Aktywne miejsce publiczne: tak
 • Czas istnienia: tak
 • Suwerenna władza: tak
 • Brak zagrożenia: tak
 • Warunek nadzwyczajny - zawarty traktat uznaniowy: nie
 • Decyzja: uznać

 

(-) Maciej Kamiński

ZGŁOSZENIA KANDYDATUR POSELSKICH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO XVIII KADENCJI PARLAMENTU

 


 

Rozporządzenie: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/rozporzadzenia-marszalka-parlamentu/rozporzadzenie-ws-ogloszenia-wyborow-uzupelniajacych-do-parlamentu/msg37414/?topicseen#msg37414
Termin: 7 lutego 2016 r. (godzina 17:00) - 10 lutego 2016 r. (godzina 20:00)
Wymagania:

Artykuł 2, ust. 2 Ordynacji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2014 r. wraz z poprawkami.

2. Posłem może zostać każdy obywatel bialeński, który spełnia następujące warunki:
a) Nie został skazany przez sąd na zakaz sprawowania funkcji publicznych.
b) Jest obywatelem Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie co najmniej od 30 dni,
c) Napisał co najmniej 50 postów na forum Republiki Bialeńskiej.
d) Nie zasiadał w parlamencie w trakcie dwóch ostatnich kadencji parlamentu.
e) Jest członkiem lub posiada poparcie partii politycznej, wyrażone przez jej statutowe władze.

Artykuł 3, ust. 3 Ordynacji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2014 r. wraz z poprawkami.

3. W wyborach parlamentarnych zgłaszać mogą się indywidualni kandydaci oraz komitety wyborcze.

Miejsce zgłoszeń: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forum-obywatelskie/miejsce-zglaszania-kandydatur-poselskich/msg37415/?topicseen#msg37415

Andrzej Swarzewski
Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej XVIII kadencji

Prezydent Republiki Bialeńskiej
w dniu 6 lutego 2016 r.
ogłasza konkurs na stanowisko Sędziego Sądu Ludowego

 

Wymagania (Ustawa o sądownictwie):
- posiadanie wyłącznie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej
- ogólna wiedza o prawie
- znajomość przepisów prawa Republiki Bialeńskiej
- nienaganna postawa i opinia

Obowiązki i zadania: (Konstytucja Republiki Bialeńskiej):
- sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Republice Bialeńskiej
- rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między konstytucyjnymi organami państwa
- ustalanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa
- inne zadania i obowiązki nałożone przez ustawy

Miejsce zgłoszeń: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/biuro-karier/ogloszenie-rzadowe-funkcja-sedziego-sadu-ludowego/
Termin zgłoszeń: Bezterminowo, do czasu znalezienia kandydata.

/-/ Heinrich Hewret Wettin
Wolnograd, 6 lutego 2016 r.

Prezydent Republiki Bialeńkiej, Heinrich Hewret Wettin
zleca następują prace graficzne:

1. Wykonanie loga Kancelarii Prezydenta z podpisem i bez podpisu obecnie urzędującego prezydenta
2. Wykonanie pieczęci Kancelarii Prezydenta z podpisem i bez podpisu obecnie urzędującego prezydenta
3. Wykonanie loga:
a) Ministerstwa Spraw Zagranicznych
b) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
c) Ministerstwa Finansów i Gospodarki
d) Ministerstwa Kultury i Sportu
e) Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
4. Wykonanie loga:
a) Opiekuna Nowych Obywateli
b) Ośrodka Badań Opinii Publicznej
c) Biuletynu Informacji Publicznej
d) Biuletynu Ustaw

Zlecenie ważne do odwołania.

Stawki zostaną ustalone z zainteresowanymi, którzy zgłoszą się przez PW do JE Heinricha Hewreta Wettina.
Praca na umowę zlecenie.
Należy dostarczyć prace w formacie .png oraz projekt umożliwiający modyfikację warstw (głównie to dotyczy loga i pieczęci Kancelarii Prezydenta). Możliwość długotrwałej współpracy.