Wojsko – Strona 2 – Republika Bialeńska Przeskocz do treści

BPW.png   Z KRAJU...

NOWY CZOŁG LEKKI DLA NASZEJ ARMII?

Na poligonie koło Garbowa odbywają się ostatnie próby nowego czołgu lekkiego o przewidywanym oznaczeniu LT-5 (oznaczenie fabryczne RA-LT-2015). Ma to związek (jak się dowiedzieliśmy od przedstawicieli SZ RB) z mającą nastąpić wkrótce restrukturyzacją naszego Pułku Piechoty Morskiej, w którym to nowe czołgi mają zastąpić użytkowane tam dotychczas czołgi podstawowe T-4A. Lżejsze pojazdy mają ułatwić desantowanie za pomocą barek desantowych z okrętu lotniczo-desantowego ORB "Jan Leksy", a sam czołg ma być też przystosowany do przewożenia samolotami transportowymi C-7. Pojazd ten po raz pierwszy zobaczyliśmy podczas defilady w Wolnogradzie w styczniu 2015, a jego powstanie wiąże się z niedoszłym kontraktem zbrojeniowym z nieistniejąca już Kolburgią z końca 2014.

Z informacji uzyskanych w firmie Razor Arms Bialenia wynika, że jest to pojazd o masie 30 ton (35 ton z dodatkowym opancerzeniem), napędzany umieszczonym z przodu silnikiem o mocy 940 KM z wielowarstwowym pancerzem kombinowanym. Wieża pojazdu jest bezzałogowa i uzbrojona armatę 120mm i sprzężony z nią karabin maszynowy 7,62mm.Na wieży montowany jest kolejny karabin maszynowy na stanowisku kierowanym odległościowo. Cała trzyosobowa załoga zajmuje miejsca w kadłubie, a w wieży znajduje się automat ładujący pozwalający na osiąganie szybkostrzelności 6 strz./min. Zapas amunicji wynosi 45 naboi, z czego 16 znajduje się w magazynie automatu ładującego. Przy zmniejszonym zapasie amunicji w tylnej części pojazdu jest miejsce do przewiezienia jeszcze 3-4 żołnierzy. Czołg porusza się po drodze z prędkością 70 km/po drodze i do 50 km/h w terenie, a jego zasięg wynosi 500 km na drogach gruntowych i 250 km w terenie.

 

BPW.png   ZE ŚWIATA...

KOLEJNY MYŚLIWIEC Z RAT PRZYJĘTY DO UZBROJENIA W BRODRII.

 

F-11.png
F-11B z pierwszej partii maszyn dostarczonych do Carstwa Brodryjskiego.

 

Lotnictwo Carstwa Brodryjskiego przyjęło do uzbrojenia wielozadaniowy samolot myśliwski F-11, będący produktem eksportowym bieleńskich Zakładów Lotniczych Razor Air Tech - Bialenia. Samolot ten otrzymał w lotnictwie Carskich Sił Zbrojnych oznaczenie MI-11. Jest to już drugi samolot myśliwski pochodzący z bialeńskiej firmy, który został przyjęty do uzbrojenia w CB, bo niedawno wcielono tam do służby lżejszy myśliwiec F-10.

Samolot F-11/MI-11 jak się dowiedzieliśmy ma stanowić główną siłę bojową tego państwa stowarzyszonego z Republiką Bialeńską i jest przez RAT dostarczany w kilku odmianach:

- wielozadaniowy, jednomiejscowy samolot myśliwski F-11A,
- dwumiejscowy samolot szkolno-bojowy F-11B,
- dwumiejscowy samolot uderzeniowy F-11C,
- jednomiejscowy samolot morski (lądowy i pokładowy) F-11SA,
- dwumiejscowy samolot morski (szkolno-bojowy) F-11SB.

F-11 to duży samolot myśliwski, charakteryzujący się zasięgiem wynoszącym ponad 3500 km i to bez użycia zewnętrznych (podwieszanych) zbiorników dodatkowych, który ma udźwig uzbrojenia do 6 ton na 10-12 węzłach podwieszeń. W zależności od odmiany może spełniać rolę samolotu myśliwskiego, samolotu przeznaczonego do ataków na cele naziemne oraz samolotu morskiego z rozbudowanym systemem do walki z okrętami. W tym ostatnim przypadku jest to również samolot pokładowy, przy czym ze względu na dużą moc silników nie potrzebuje do startu katapulty i wystarcza mu rampa startowa. W odmianie F-11C jest to wyspecjalizowany w atakach na cele naziemne samolot uderzeniowy, który najprawdopodobniej zastąpi w Carstwie Brodryjskim używane tam jeszcze od czasów Federacji Brodryjskiej samoloty FB-11, również pochodzące z dostaw firmy RAT.

BPW.png   Z KRAJU...

KOLEJNE MYŚLIWCE F-9A W SŁUŻBIE

W dniu dzisiejszym 34. Eskadra Obrony Powietrznej została wyposażona w nowoczesne myśliwce przewagi powietrznej typu F-9A. Jest to kolejna dostawa tych maszyn do Sił Powietrznych, wcześniej (6 kwietnia 2016) szesnaście takich samolotów otrzymała 33. Eskadra Obrony Powietrznej stacjonująca w 2. Bazie Lotniczej koło Garbowa. Dzisiaj kolejna szesnastka tych samolotów przybyła do 34 EOP, która stacjonuje w 6. Bazie Lotniczej koło miejscowości Zielony Krzyż. Tym samym Siły Powietrzne posiadają już 32 nowoczesne samoloty myśliwskie F-9A.

Prace nad tym nowoczesnym samolotem myśliwskim służącym wywalczaniu przewagi w powietrzu, rozpoczęły się w Zakładach Lotniczych nazwanych potem "Razor Air Tech" na początku 2014. Założono wtedy, że będzie to bardzo zaawansowany samolot o dużych własnościach "stealth" oraz dużej manewrowości w walce powietrznej. Pierwsza prezentacja prototypu w locie odbyła się na pamiętnej defiladzie wojskowej w Wolnogradzie w dniu 21 marca 2014. Podczas projektowania samolotu założono, że nie będzie to samolot wielozadaniowy (choć zachowano ograniczone możliwości ataków na cele naziemne), a wyspecjalizowany w zwalczaniu celów powietrznych czyli do niszczenia samolotów agresora zanim te będą wstanie zbliżyć się do chronionych obszarów. Wymogiem była więc duża prędkość samolotu - nie tylko maksymalna, ale przede wszystkim przelotowa oraz odpowiednio duży promień bojowy, by móc przechwycić cele zanim dotrą nad terytorium Bialenii. Oprócz dużej prędkości wymagana była niska wykrywalność samolotu za pomocą stacji radarowych - w związku z tym uzbrojenie samolotu jest przenoszone nie na zewnętrznych węzłach podwieszeń, a w zamkniętych komorach kadłuba, ponieważ wszelkie zewnętrzne elementy zwiększają drastycznie skuteczne pola odbicia radiolokacyjnego. W przypadku samolotu F-9 udało się osiągnąć wartość skutecznego pola odbicia rzędu 0,001-0,002 m2 - dla porównania używany w Siłach Powietrznych RB samolot F-2C ma SPO rzędu 1,7m2, a jego wczesne wersje nawet do 5m2.

Obecnie samolot jest produkowany przez Razor Air Tech tylko w jednym wariancie czyli F-9A, ze względu na wysokie koszty samolotu odbiorca wojskowy zrezygnował z wersji dwumiejscowej (szkolno-bojowej) dla której przewidywano oznaczenie F-9B. W związku z rezygnacją z samolotów dwumiejscowych i wysokich kosztów eksploatacji maszyn F-9A - każda eskadra w nie wyposażona (a planuje się przezbrojenie w nie jeszcze kolejnych dwóch eskadr obrony powietrznej - łącznie SP RB mają mieć 64 F-9A) będzie posiadała dwa dwumiejscowe samoloty F-1B, które będą służyły do treningów nawigacyjnych i celów dyspozycyjnych. Eskadry otrzymują więc nowe etaty, które przewidują 4 czterosamolotowe klucze bojowe na F-9A i dwusamolotowy klucz treningowy na F-1B.

BPW.png   ZE ŚWIATA...

W zaprzyjaźnionym Carstwie Brodryjskim trwa kompleksowa modernizacja sił zbrojnych... Po długim konkursie, w którym brały udział Zakłady Lotnicze Razor Air Tech Bialenia i Zakłady Zbrojeniowe Razor Arms Bialenia rozpoczęły się pierwsze dostawy sprzętu.

Do lotnictwa Carskich Sił Zbrojnych jako pierwszy trafił nowoczesny, wielozadaniowy samolot myśliwski F-10A/B produkcji RAT - otrzymał on w lotnictwie brodryjskim oznaczenie MI-10. Jest to pierwsza dostawa samolotów do tego kraju po długim czasie, bo wcześniejszych zakupów m.in. myśliwców F-1, które teraz właśnie będą zastępowane przez F-10/MI-10 dokonywała nieistniejąca już Federacja Brodryjska.

F-10/MI-10 to nowoczesny samolot "pola walki" skonstruowany właśnie z myślą o eksporcie, w Zakładach Lotniczych RAT. Jego głównym przeznaczeniem jest niszczenie celów powietrznych i naziemnych w czasie bezpośredniego wspierania działań wojsk lądowych. W raz z dostawą myśliwców RAT rozpoczęła też dostawy powietrznych tankowców do Carstwa Brodryjskiego. Nasze KB-8, będące odmianą również wybranego przez lotnictwo brodryjskie bombowca B-8 zostały tam nazwane TW-8 i są to pierwsze samoloty o takim przeznaczeniu w Brodrii.

BPW.png     Z KRAJU...

NOWA USTAWA O SIŁACH ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ I SŁUŻBIE WOJSKOWEJ.

flagi.png

Nowa Flaga Sił Zbrojnych (u góry z lewej), Flaga Wojsk Lądowych (u góry z prawej)
oraz Flaga Marynarki Wojennej,  będąca jednocześnie banderą na okrętach wojennych RB (u dołu z lewej) i Flaga Sił Powietrznych (u dołu z prawej),

Wczoraj (24.04.2016) weszła w życie nowa ustawa o Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej i służbie wojskowej. Nowy akt prawny dotyczący naszej armii został przyjęty jednogłośnie w Parlamencie i zaczął obowiązywać po podpisaniu go przez Prezydenta Republiki i opublikowaniu w Biuletynie Ustaw.

Najważniejsze zmiany ustawowe to dostosowanie barw Sił Zbrojnych RB i poszczególnych Rodzajów Sił Zbrojnych do obecnej kolorystyki flagi państwowej RB oraz uregulowanie wreszcie zasad pełnienia służby wojskowej. Obecnie żołnierze Republiki Bialeńskiej mogą znajdować się w jednej z czterech grup:

- w służbie czynnej;
- w rezerwie;
- w stanie nieczynnym;
- w stanie spoczynku.

Jest to bardzo ważne uregulowanie, bo dotychczas "stan nieczynny" był rozumiany bardzo szeroko, a w sumie nie miał uregulowań prawnych. Obecnie ta forma służby dotyczy tylko polityków, którzy ze względu na pełnione w danym momencie funkcje nie mogą jednocześnie być żołnierzami służby czynnej - gdyż naruszałoby to nadmiernie zasady apolityczności armii. Jest to forma czasowego (na czas pełnienia politycznych funkcji) odsunięcia żołnierza od służby, bez utraty stopnia służbowego i stażu w armii, umożliwiająca natychmiastowe przywrócenie do służby na tym samym lub równorzędnym stanowisku po ustaniu przyczyn powodujących przeniesienie w stan nieczynny.

Osoby nie będące w danym momencie w służbie czynnej (z różnych przyczyn) są przenoszone do rezerwy lub w stan spoczynku. Ten ostatni dotyczy żołnierzy definitywnie rezygnujących ze służby w armii oraz osób które z różnych przyczyn opuściły Bialenię.

Kolejną zmianą ustawową jest też możliwość nadawania sztandarów naszym jednostkom wojskowym. Jest to ciekawy kierunek, który może w przyszłości zaowocować rozwojem symboliki i tradycji w Siłach Zbrojnych RB.

Wizualnym skutkiem nowej ustawy jest pojawienie się na Forum RB naramienników ze stopniami wojskowymi żołnierzy naszej armii... Co prawda sama ustawa tego nie reguluje, ale zawarto w nich zmiany w wizerunkach poszczególnych stopni wojskowych. Obecnie nasze stopnie wojskowe stały się bardziej rozbudowane i atrakcyjniejsze graficznie, co umożliwiło ich upublicznienie.

Warto podkreślić ogromne zasługi Zastępcy Dowódcy Sił Zbrojnych ds. techniczno-informatycznych Admirała Heinricha Hewreta Wettina, który był pomysłodawcą umieszczenia stopni wojskowych w profilu użytkownika oraz umożliwił to informatycznie. Jak widać nasza armia wykazuje nie tylko profesjonalizm w kwestiach narracyjno-organizacyjnych, ale też w kwestiach informatycznych, tak ważnych w wirtualnym świecie.

Jak donoszą nasze "redakcyjne wiewiórki" są już nawet pomysły szczegółowego opracowania przepisów ubiorczych, wzorów umundurowania żołnierzy RB oraz opracowania ich uzbrojenia i wyposażenia. Redakcja BPW będzie informować swoich czytelników na bieżąco o postępach w tych kwestiach.

Drodzy obywatele,

ogłaszam rozpoczęcie I turnieju strategii nordackiej. Polegałby on na zasadach przedstawionych w moim poście, które skrótowo tutaj przekażę.

Zasady

I część
- w tym wątku zgłaszają się chętni
- powstaje wątek "Zakładanie państw - TSN" wraz z mapą, tam wedle poniższego wzoru uczestnicy tworzą państwa:

a) nazwa państw
b) imię legendarnego założyciela
c) dynastia
d) kultura
e) religia
f) ustrój (tylko w uzasadnionych przypadkach nie-monarchia/plemienna demokracja)
g) lokalizacja
h) krótki opis

- po zakończeniu zakładania państw, rozpoczynamy właściwą grę

II część
- pojawia się odcinek wedle wzoru:
a) część fabularna, opisująca ogólnie nowe wydarzenia
b) szczegółowe opisy poszczególnych państw graczy
c) głosowania
- pod odcinkiem gracze piszą swoje decyzje

III część
- wojny toczymy wedle wzoru:
a) Gamemaster (Ja) przedstawia obu stronom siły oraz mapę fizyczną okolicy, w której dzieje się wojna
b) gracze przedstawiają swoje plany GMowi na PW, ich wyniki przedstawia w oddzielnym poście, kończy turę
c) wojna kończy się po 10 turach (wtedy kontynuuje się do następnego odcinka) lub do pokoju/kapitulacji

IV część
- celem gry jest podbicie Nordaty
- za I miejsce otrzymuje się trzy folwarki, za II dwa folwarki, III - jeden folwark
- nagrodą dodatkową jest tytuł "Nordackiego Mistrza Strategii" dla zwycięzcy

Zapraszam do zgłaszania się do turnieju!

/-/ Konstanty Jerzy Michalski

http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index.php?topic=5240.msg46532#msg46532